Navigácia

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

Štvrtok 26. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 27.5.2016)
Iveta Majková (8.A)
Mgr. Karin Karpáčová
Pozajtra (Sobota 28.5.2016)
Lucia Uhrinová (5.A)

Kalendár

Tento mesiac na našej škole:

ZBER PAPIERA do 19.5.2016
 

3.5.  Mladý záchranár (2 družstvá, 8., 9. ročník)

5.5. OK Slávik Slovenska

6.5. Finančná gramotnosť, beseda pre 1. stupeň

6.5. Deň matiek KDAH

10. 5. Trojruža - literárna súťaž

12.5. PREROD 5.A

13.5. Čas premien - beseda pre dievčatá 6.A

16. 5.  Medzníky 2. svetovej vojny (dejepisná súťaž)

17.5. Mladý záchranár - súťaž

17.5. Dopravné ihrisko 3.A

19.5. Dopravné ihrisko 3.B

19.5. (predbežný termín) Exkurzia Košice - 5.A, 5.B

27.5. Májovica

31.5. Bábkové divadlo Banská Bystrica - 3. a 4. ročník

Archimediáda

Príprava na výtvarné súťaže – Maľujeme a fotografujeme s Primalexom, Fullova paleta

Škola v prírode

9.5 - 13.5. - 6.B

13.6.- 17.6. - 6.A + 9.A

20.6. - 24.6. - 4.A + 4.B + 9.B, 3.A + 3.B + 2.B

Novinky

 • Dňa 18. mája sa v priestoroch Mestského úradu v Ružomberku pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnila dejepisná súťaž Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali Patrícia Slezáková a Sofia Pačinová, žiačky 9. A triedy.

 • Viete čo je to Kreatívna fabrika? My už áno. Nachádza sa v Košiciach a navštívili sme ju 19.5.2016 my, piataci a 9.B.

  Je to zábavné technické centrum, ktoré vzniklo ako projekt US Steel, Technickej Univerzity, Univerzity P.J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied.

  My sme si tu mohli aktívne vyskúšať viac ako 50 exponátov z oblasti fyziky, optiky, geológie, magnetizmu, hutníctva, biometriky a strojárenstva. V škole to všetko vyzerá ako veľká nuda, ale či to bola nuda aj tu, posúďte z našich fotografií.

 • ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok prijme do  pracovného pomeru učiteľa s aprobáciou telesná výchova na plný úväzok.

  Požadované  vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

  Termín nástupu: 26.08. 2016

 • Dňa 19. 5. 2016 sa konala v cvč Fyzikálna olympiáda pre žiakov 7. ročníka - Archimediáda. Zúčastnili sa aj naši žiaci: Natália Brečková, Diana Kacianová, Kristián Šimrák a Petra Blašková. Žiaci riešili 4 príklady, pričom podmienkou úspešnosti bolo získať min. 15 bodov. Úspešnými riešiteľkami boli Natália Brečková a Diana Kacianová. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Medzi štvrtákov ZŠ piatok zavítali manželia Balkovci zo Serede, ktorí sa venujú finančnej gramotnosti na ZŠ. Vychádzali z Národného štandardu finančnej gramotnosti pre primárne vzdelávanie. Dozvedeli sme sa čo sú hodnoty -  vzdelanie, solidárnosť, schopnosť pomáhať, zručnosť, sloboda, zdravie.

  Finančná gramotnosť – vedieť zadefinovať hodnoty, aby si dokázali  získať potreby pre svoj život.

 • 9. 5. 2016

  Naša tradičná oslava Dňa matiek sa nám opäť vydarila, veď posúďte sami.

  Video 1 

  Video 2

  Video 3

  Video 4

  Video 5

  Video 6

  Video 7

 • Dária Vrabková, žiačka 8. A, získala so svojou literárnou prácou Mŕtve vzory alebo pravda, ktorá sa nepoprie v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko hlavnú cenu. Srdečne blahoželáme! 

  Prečítajte si víťaznú prácu, stojí to za to smiley.

 • 29. 4. 2016

  22.apríla si ľudia vo viacerých krajinách pripomínajú Medzinárodný deň Zeme. Tento deň upozorňuje ľudí na dôsledky ničenia životného prostredia a vyzýva k tomu, aby sme urobili niečo dobré pre svoju planétu.

  Ak poškodzuje naše životné prostredie priemysel či doprava, vždy ide o vedľajšie účinky inak užitočných činností. Ak však poškodzujeme životné prostredie vyhadzovaním odpadu tam kam nepatrí, ide výlučne o našu lenivosť, nedbalosť alebo hlúposť.

 • Vážení rodičia,

  ďakujem Vám za bohatú účasť vo voľbách zástupcov rodičov do Rady školy pri Základnej škole Sládkovičova.

  Volieb sa zúčastnilo 95 rodičov, z toho bolo 90 platných hlasovacích lístkov. Za členov do Rady školy  boli zvolení prví štyria kandidáti.

 • 5.apríla 2016 sa uskutočnilo okresné kolo MO. Medzi najúspešnejších matematikov okresu sa zaradili aj naši žiaci:
  M. Šlachta z 8.A 3.miesto
  D.Zubček z 8.A 8. miesto
   
  N.M.Vrabková zo 6.B - 4.mies ...

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria