Partneri

Štvrtok 2. 10. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 2.10.2014)
Patrik Seemann (8.B)
Zajtra (Piatok 3.10.2014)
Daniela Krajčiová (4.A)

VITAJTE!

Novinky

 • Svetový deň mlieka

  V  pondelok  29.  septembra  si  žiaci  prvého  stupňa  pripomenuli  Svetový  deň mlieka v školách. Chceme upozorniť deti, ale aj ich  rodičov na dôležitosť pitia mlieka  a na jeho zdravotné  prínosy.  Mlieko  a  mliečne  produkty  tvoria  plnohodnotnú  výživu rastúceho detského organizmu.

 • Tretiaci v knižnici

  V Mestskej knižnici Ružomberok sme sa 25. septembra 2014  zúčastnili na stretnutí s Branislavom Jobusom -  hudobníkom, členom viacerých originálnych hudobných zoskupení (Vrbovskí víťazi, Karpatské chrbáty a i.), moderátorom, šoumenom,

  Debutoval knihou rozprávok Láskavé rozprávky (2007), po ktorej nasledovali knižky pre deti Zázračné rozprávky (2009), Na výlete vesmírom(2010), Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda (2010), Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ (2011), Komisár Mrodge (2012)....
  V  hudobno-rozprávačskom stretnutí  sme sa dozvedeli  o tom, prečo je dôležité mať oblečené tie správne tepláčiky, na čo je užitočná jadrová ponorka, o muflónovi Ancijášovi, ako putoval po svete a robil len dobré skutky,  a mnoho iných vtipných výmyslov, ktoré boli sprevádzané vtipnými pesničkami. 
  Deti boli zvedavé na jeho písanie a ako vymýšľa, kde býva, vyzvedali o dopravnom prostriedku, ktorým sa presúva po svete, o jeho deťoch a práci.
  Svojím vtipným rozprávaním a ukážkami kníh zaujal nielen deti, ale aj prítomné pani učiteľky a tety knihovníčky, hlavne tetu Olinku, ktorá sa priznala, že sa „zaľúbila“ nielen do  jeho vtipných  kníh, ale aj do uja spisovateľa Braňa...

 • 25. 9. 2014

  V dňoch 5. – 19. septembra 2014 sa žiaci IV.B triedy zúčastnili plaveckého výcviku. 
  Pod odborným vedením trénerov sa oboznamovali so základnými pohybovými cvičeniami vo vode.
  Žiaci plavecký výcvik absolvovali s nadšením a radosťou. Najväčšiu radosť prejavili tí, ktorí prekonali strach z vody.
  Na záver všetkých potešilo „ MOKRÉ  VYSVEDČENIE “a sladká odmena za snahu, vytrvalosť, ...
  Ďakujeme rodičom, že prispeli k plaveckej gramotnosti svojich detí.        /mk a žiaci/

 • 25. 9. 2014

  Aj takto sa môže začať školský rok

  Stráviť prvé dni školského roka v bazéne sa nepodarí každému žiakovi. Našim štvrtákom áno. Absolvovali totiž 10-dňový plavecký výcvik, na ktorý sa veľmi tešili.

  Nebáť sa vody, otvoriť v nej oči, posadiť sa na stoličku na dne bazéna, preskočiť palicu, skočiť šípočku do kruhu, zdokonaliť svoj plavecký štýl, ale hlavne naučiť sa plávať, to všetko si štvrtáci vyskúšali. V posledný deň si aj zasúťažili, a tak si niektorí žiaci okrem mokrých vysvedčení odniesli aj medaily. Z dievčat to boli: zlatá Lenka Gejdošová, strieborná Valentínka Bielická a bronzová Emmka Dvorská. Z chlapcov bol zlatý Matúško Mydlo, strieborný Jakubko Uhliar a bronzový Filipko Hollý. Zlatú medailu za najväčší pokrok si zaslúžila Viktorka Vessová, striebornú za snahu premôcť strach z vody Kevinko Svatoš a bronzovú medailu za ochotu dopriať deťom plavecké zážitky dostala p. učiteľka Lenka Sanigová.

 • Riaditeľské voľno

  3. 9. 2014

  Riaditeľka Základnej školy Sládkovičova 10 Vám oznamuje, že podľa 

  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

  zmene a doplnení niektorých zákonov 

  udeľuje 

  v piatok 5. 9. a pondelok 8.9. 2014

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2014 - 2015 prebehlo v utorok 2. septembra 2014 telocvični ZŠ. 

 • Naša škola najlepšia

  Aj počas leta nás tešia pozitívne správy. Pozrite sa: http://www.rkhlas.sk/?id_bl=2522

 • Menný zoznam žiakov 1. A a 1. B triedy pre šk. rok 2014 - 2015

 • 27. 6. 2014

  Sladká odmena od pani Mackovej, mamičky nášho spolužiaka Vladka, všetkým deťom z 3. B VEĽMI chutila. ĎAKUJEME.

 • 27. 6. 2014

  Deti z 3. B a 4. A si prehĺbili svoje vedomosti z oblasti vesmíru návštevou Planetária M.Bella v Žiari nad Hronom v poslednom týždni šk. roku 2013/2014. Naši žiaci boli nadšení z pozorovania hviezd a súhvezdí pri zobrazení nočnej oblohy a z priameho pozorovania Slnka pomocou ďalekohľadu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kmarika@post.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  lydiacevarova@gmail.com - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria