Navigácia

Výchovná poradkyňa

Informácie pre školský rok 2022/2023

 

ZISŤOVANIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM - jednoduchý návod

PREZENTÁCIA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ

Jednoduché návody na vyplnenie prihlášky na SŠ

VIDEOINŠTRUKTÁŽ k elektronickým prihláškam cez Edupage

 

K PRIHLÁŠKE NA SŠ: TLAČIVO - POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI

K PRIHLÁŠKE NA SŠ: TLAČIVO - POTVRDENIE O NASTUPENI / NENASTUPENI ZIAKA NA ŠTÚDIUM

Príklady bodovacieho systému v SŠ

Profily absolventov vybratých SŠ v RBK a LM

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2020/2021

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2021/2022

Formulár pre vypĺňanie údajov od rodičov

Predbežný harmonogram prijímacieho konania na SŠ v školskom roku 2022/2023

Prvý nazáväzný zber

jún 2022

profesijná orientácia (CPPaP RBK), po dohode na termíne budú nasledovať individuálne konzultácie (v budove školy)

 

sebtember-október 2022

 

DOD - dni otvorených dverí SŠ (info priebežne na webe školy/výchovná poradkyňa/DOD)

jeseň 2022, podľa ponuky

Druhý nezáväzný zber/prehodnotenie údajov o SŠ

december 2022- január 2023

všetky SŠ zverejnia kritériá na všetky svoje odbory 

koniec februára 2023

ZÁVÄZNÝ zber všetky SŠ

začiatok marca 2023

ZZ podanie ELEKTRONICKEJ prihlášky DEADLINE 

koniec marca 2023

monitor 9

apríl 2023

Netalentové skúšky: 1. kolo 1. a 2. termín prijímacích skúšok

začiatok mája 2023

Talentové skúšky: 1. kolo 1. a 2. termín talentových skúšok

začiatok mája 2023

Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory)

polovica mája 2023

SŠ zverenia 2. kolo prijímacích skúšok

začiatok júna 2023

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň