Navigácia

Výchovná poradkyňa

KONTAKT

Kontakt

Miestnosť: kabinet výchovného poradcu,
2. poschodie
Email: fricova@najskolark.sk
Telefón: 0918532956
Konzultácie pre rodičov: každý utorok, v čase 14.00 - 16.00 hod., na základe telefonickej dohody
Konzultácie pre žiakov: cez prestávky, po vyučovaní, podľa potreby

_

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň