Navigácia

Výchovná poradkyňa

Ako zvládnuť monitor a prijímacie skúšky

Monitor býva pre deviatakov prvou veľkou dôležitou skúškou. Prečítaj si nasledujúcich niekoľko rád, ako ho zvládnuť čo najlepšie. Všetky tieto informácie môžeš využiť aj pri prijímačkách a aj v bežnej  príprave do školy.

 

Ako sa pripraviť na testovanie 9

 • Keď chceš dobre uspieť v Testovaní 9 a na prijímačkách na strednú školu, začni čo najskôr s prípravou.

 • Obetuj pár hodín voľného času a vyskúšaj si test na nečisto, napríklad: Zverejnené testy z minulých rokov na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na www.nucem.sk

 • Škola sa môže zapojiť do riešenia cvičných testov KOMPARO, kde získaš užitočnú spätnú väzbu – dozvieš sa, v ktorých oblastiach jednotlivých predmetov musíš pridať, koľko žiakov napísalo testy lepšie alebo horšie ako ty.

 • Existujú aj knižne vydané cvičné testy z matematiky aj slovenského jazyka pre 9.ročník.

 

Čo robiť, ak máš v škole trému a stres?

Veľa žiakov máva trému a stres pri skúšaní. Až takú, že aj keď sú naučení, pred tabuľou akoby všetko zabudli. Stáva sa Ti to? Čo s tým? Určitá miera stresu je prirodzená a pomáha mobilizovať našu energiu. Ak je však stres príliš veľký, môže človeka zväzovať natoľko, že mu zabráni podať výkon primeraný jeho schopnostiam.

 

Ako znížiť stres?

Pred testom

 • Vytvor si realistický časový plán, do ktorého zahrnieš učenie, prestávky aj opakovanie. Budeš tak mať veci pod kontrolou a prehľad o tom, čo ťa čaká.

 • Zožeň si potrebné študijné materiály. Rob si vlastné poznámky.

 • Po každej kapitole si vypracuj zhrnutie najdôležitejších pojmov.

 • Ak treba, popros rodičov, aby ti zabezpečili pár hodín doučovania.

 • Deň pred testom sa dobre vyspi.

 • Mysli pozitívne a hlavne si ver.

 

Počas testu

 • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.

 • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).

 • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.

 • Rieš vždy len jednu úlohu.

 • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.

 • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.

 • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.

 • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.

 • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatným.

 

Ako zvládnuť monitor a prijímacie skúšky?

Monitor býva pre deviatakov prvou veľkou dôležitou skúškou. Prečítaj si nasledujúcich niekoľko rád, ako ho zvládnuť čo najlepšie. Všetky tieto informácie môžeš využiť aj pri prijímačkách a aj v bežnej  príprave do školy.

 

Ako sa pripraviť na testovanie 9

 • Keď chceš dobre uspieť v Testovaní 9 a na prijímačkách na strednú školu, začni čo najskôr s prípravou.

 • Obetuj pár hodín voľného času a vyskúšaj si test na nečisto, napríklad: Zverejnené testy z minulých rokov na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania na www.nucem.sk

 • Škola sa môže zapojiť do riešenia cvičných testov KOMPARO, kde získaš užitočnú spätnú väzbu – dozvieš sa, v ktorých oblastiach jednotlivých predmetov musíš pridať, koľko žiakov napísalo testy lepšie alebo horšie ako ty.

 • Existujú aj knižne vydané cvičné testy z matematiky aj slovenského jazyka pre 9.ročník.

 

Čo robiť, ak máš v škole trému a stres?

Veľa žiakov máva trému a stres pri skúšaní. Až takú, že aj keď sú naučení, pred tabuľou akoby všetko zabudli. Stáva sa Ti to? Čo s tým? Určitá miera stresu je prirodzená a pomáha mobilizovať našu energiu. Ak je však stres príliš veľký, môže človeka zväzovať natoľko, že mu zabráni podať výkon primeraný jeho schopnostiam.

 

Ako znížiť stres?

Pred testom

 • Vytvor si realistický časový plán, do ktorého zahrnieš učenie, prestávky aj opakovanie. Budeš tak mať veci pod kontrolou a prehľad o tom, čo ťa čaká.

 • Zožeň si potrebné študijné materiály. Rob si vlastné poznámky.

 • Po každej kapitole si vypracuj zhrnutie najdôležitejších pojmov.

 • Ak treba, popros rodičov, aby ti zabezpečili pár hodín doučovania.

 • Deň pred testom sa dobre vyspi.

 • Mysli pozitívne a hlavne si ver .

 

Počas testu

 • Upokoj sa – dýchaj pomaly a zhlboka.

 • Otázky v teste čítaj veľmi pozorne a sústredene (na to žiaci často zabúdajú).

 • Prečítaj si ukážky úlohy aj všetky možnosti riešenia úloh.

 • Rieš vždy len jednu úlohu.

 • Otázky čítaj úplne pokojne, podčiarkni si, čo je v nich najdôležitejšie.

 • Zakrúžkuj si otázky, ktoré vieš zodpovedať ako prvé.

 • Zváž, koľko času ti zaberie zodpovedanie každej otázky.

 • Pripočítaj k tomu čas, ktorý potrebuješ na kontrolu celého testu.

 • Zbytočne sa nestresuj a neporovnávaj s ostatným.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň