Navigácia

Výchovná poradkyňa

ZBIERKA SŠ v Žilinskom kraji

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľuje informovať o zverejnení brožúry stredných škôl 2021, ktorej link Vám uvádzam nižšie.

Brožúra v prehľadnej forme poskytuje informácie o 59 stredných školách a 1 jazykovej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

ZBIERKA stredných škôl v Žilinskom kraji

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň