Navigácia

Prihláška ŠKD Harmonogram celoklubových aktivít Výchovný program ŠKD Oddelenia ŠKD PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU Charakteristika ŠKD Sovíčatá VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti Aktivity 2021/2022 Aktivity 2020/2021 Aktivity 2019/2020 Aktivity 2018/2019 Aktivity 2017/2018 Aktivity 2016/2017 Aktivity 2015/2016

ŠKD Sovíčatá

Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti

 

 1. Návšteva knižnice – formovanie vzťahu ku knihe

 2. Čitateľský maratón – výber vhodného prostredia a primeranej literatúry ( Smelý zajko, Na vlásku, Gulliverove cesty, Dubkáčik a Budkáčik...)

 3. Kvetinové hádanky – Cieľová skupina 1. ročník

Cieľ: Čítanie s porozumením, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti

 1. Čitateľský denník – po prečítaní rozprávky dieťaťom alebo vychovávateľkou deti kreslia priebeh rozprávky...čo si zapamätali

 2. Veselá veľká noc – cieľová skupina 2. ročník

Cieľ: orientácia v texte, vedieť odpovedať na otázky

 1. Výroba vlastnej knižočky – starší žiaci vymyšlajú príbehy a mladší žiaci ich ilustrujú

 2. S knihou za múdrosťou sveta – vyhľadávanie informácií o krajinách, práca s encyklopédiami

 3. S knihou do ríše rozprávok – predčítavanie ľudových rozprávok (slovenských, ruských, indických,...)

 4. Prekvapenie pre susedné oddelenie – improvizácia čítaného príbehu

 5. Tvorivé dielne – tvoríme texty, v ktorých slová nahrádzame kreslenými obrázkami

 6. Doplňovačky - súťaže pre deti

 7. Čítanie s porozumením – kontrólna práca s pracovnými listami

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň