Navigácia

Školská jedáleň

Úhrada stravného

 

 

 

Úhrada stravného

 


 
Úhrada stravného na JÚN 2019:
27.5. až 31.5. okrem 30.5. od 8,00 h. do 14,00 h.  
20 stravných dní
Roč. 1- 4:  2 + 19,00 € k úhrade 21,00
Roč. 5 -9:  2 + 20,20 € k úhrade 22,20
Dôchodci: 48,00 €
        CVČ: 16,80 €
        CPPPaP: 15,40 €
Prosím stravníkov, aby si skontrolovali preplatky a nedoplatky a uhrádzali platby, ktoré skutočne prestravujú do konca júna 2019. Informácie u vedúcej ŠJ alebo na tel.č. 0917529279

Úhradu za stravu je potrebné uskutočniť do 10.6. Stravník, ktorý nebude mať zaplatenú stravu bude automaticky zablokovaný!

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň