Navigácia

Profil školy

  NAŠA ŠKOLA

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Telefónne číslo: 044/430 40 30

Internetová adresa: www.zssladkovicova.edupage.sk

E-mailová adresa: info@najskolark.sk

Zriaďovateľ školy: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01                                              Ružomberok

IČO: 319 346 17

DIČ: 2020590165

Zamestnanci školy:

Funkcia: Titul, meno, priezvisko / Kontakty

Riaditeľ školy:   Mgr. Marta Nechalová  /  044/430 40 30, 0911 969 124

Zástupca riaditeľa školy: Ing. Ľubica Matejková  /  044/434 2729

Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Hollá / 0917 529279

Výchovný poradca:  Mgr. Denisa Fričová  /  0918 532 956  

Špeciálny pedagóg: PaedDr. Janka Mastišová PhD.

                                   Mgr. Michaela Kráľová

Ekonomické oddelenie: Bc. Daniela Kubáňová /  044/430 40 29

 

Počet tried:  15                              Priemer žiakov na triedu: 20

Počet žiakov: 302                         1. stupeň: 126

                                                       2. stupeň: 176

Počet oddelení v ŠKD: 3

Počet detí v ŠKD:  90                    Priemer detí na oddelenie: 30

 

 Rozvrh  vyučovania:

1. hodina

 7:40 - 8:25

10 min. prestávka

2. hodina

 8:35 – 9:20

20 min. prestávka

3. hodina

      9:40 – 10:25

  5 min. prestávka

4. hodina

 10:30 – 11:15

  5 min. prestávka

5. hodina

 11:20 – 12:05

10 min. prestávka

6. hodina

 12:15 – 13:00

30 min. prestávka

7. hodina

 13:30 – 14:10

 

       

       

 

 

 

 

 

 

           

           ŠKD:           6,00 – 7,35    a     11,30 – 16,00

    

 

       Termíny školských prázdnin v šk. roku 2022/2023

Jesenné:

28. október - 31. október 2022

Vianočné:

23. december 2022 – 6. január 2023

Polročné:

Zrušené!

Jarné:

27. február - 3. marec 2023

Veľkonočné:

6. apríl - 11. apríl 2023

Letné:

1. júl - 31. august 2023

 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň