Navigácia

O škole

Profil školy

O našej škole


súčasnosti má škola 17 tried, 297 žiakov a tri oddelenia školského klubu.

Škola disponuje odbornými učebňami: 3 učebne informatiky, multimediálna učebňa, výtvarná dielňa, 2 interaktívne jazykové učebne, kuchynka, fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, učebňa grafomotoriky, dve telocvične, posilňovňa, knižnice pre študentov a zamestnancov, pobočka Mestskej knižnice Ružomberok a školský klub.

Na pedagogickú prax k nám chodia študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre výtvarné talenty máme veľmi dobré podmienky. Škola pri vytváraní výtvarných krúžkov spolupracuje s CVČ Elán a SZUŠ A. Bernoláka 1. Žiaci pracujúci vo výtvarných krúžkoch a ich práce získali už viaceré ocenenia aj na medzinárodných súťažiach.

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie pripravujeme každý rok dve veľké akcie pre rodičov. Pozývame ich na vianočnú besiedku, kde ich čaká kultúrny program, vyzdobené medovníky a iné pečivo. V stánkoch ponúkajú žiaci vlastné výrobky. V máji pripravujeme slávnostný program ku Dňu matiek.


V škole pracuje odborný zamestnanec: špeciálny pedagóg a logopéd - PaedDr. Jana Mastišová PhD.

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Telefňonne číslo: 044/430 40 30

Internetová adresa: www.zssladkovicova.edupage.sk

E-mailová adresa: info@najskolark.sk

Zriaďovateľ školy: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

IČO: 319 346 17

DIČ: 2020590165

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia: Titul, meno, priezvisko / Kontakty

Riaditeľ školy: Mgr. Marta Nechalová    /    044/430 40 30, 0911 969 124

Zástupca riaditeľa školy: Ing. Ľubica Matejková   /    044/434 2729

Vedúca školskej jedálne: Tatiana Leštinská      /      0917 529279

Výchovný poradca:  Mgr. Denisa Fričová    /    0918 532 956    /    fricova@najskolark.sk

Špeciálny pedagóg: PaedDr. Janka Mastišová

Ekonomické oddelenie: Bc. Tatiana Malenčíková   /     044/430 40 29

 

Počet tried:  16                              Priemer žiakov na triedu: 18

Počet žiakov: 289                          1. Stupeň: 130

                                                       2. stupeň: 167

Počet oddelení v ŠKD: 3

Počet detí v ŠKD:  76                      Priemer detí na oddelenie: 25

 

Rozvrh  vyučovania:

 

      1. hodina            7.50    -     8.35                                   ŠKD: 5,45 – 7,45 a 11,30 – 16,00

      2. hodina            8.45    -     9.30

      3. hodina            9.50    -   10.35

      4. hodina          10.45    -   11.30

      5. hodina          11.40    -   12.25

      6. hodina          12.35    -   13.20

      7. hodina          13.50    -   14.30 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29. október

30. október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianoč

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

31. január 2021

(piatok)

3. február 2021

(pondelok)

4. február 2021

utorok)

jar

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky  kraj

 

12. február 2021 (piatok)  

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

 

19. február 2021 (piatok)    

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

26. február 2021(piatok)   

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonoč

31. marec 2021

(streda)

1. apríl

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň