Navigácia

Profil školy

  NAŠA ŠKOLA

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Telefňonne číslo: 044/430 40 30

Internetová adresa: www.zssladkovicova.edupage.sk

E-mailová adresa: info@najskolark.sk

Zriaďovateľ školy: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

IČO: 319 346 17

DIČ: 2020590165

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia: Titul, meno, priezvisko / Kontakty

Riaditeľ školy: Mgr. Marta Nechalová    /    044/430 40 30, 0911 969 124

Zástupca riaditeľa školy: Ing. Ľubica Matejková   /    044/434 2729

Vedúca školskej jedálne: Tatiana Leštinská      /      0917 529279

Výchovný poradca:  Mgr. Denisa Fričová    /    0918 532 956    /    fricova@najskolark.sk

Špeciálny pedagóg: PaedDr. Janka Mastišová PhD., PaedDr. Janka Košťáková

Ekonomické oddelenie: Bc. Tatiana Malenčíková   /     044/430 40 29

 

Počet tried:  16                              Priemer žiakov na triedu: 18

Počet žiakov: 289                          1. Stupeň: 130

                                                       2. stupeň: 167

Počet oddelení v ŠKD: 3

Početetí v ŠKD:  76                      Priemer detí na oddelenie: 25

 

Rozvrh  vyučovania:

 

      1. hodina            7.40    -     8.25                                   ŠKD: 5,45 – 7,45 a 11,30 – 16,00

      2. hodina            8.30    -     9.15

      3. hodina            9.35    -   10.20

      4. hodina          10.25    -   11.10

      5. hodina          11.15    -   12.00

      6. hodina          12.10    -   12.55

      7. hodina          13.25    -   14.05 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2021/2022

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2021

(streda)

28. október

29. október 2021

2. november 2021

(utorok)

vianoč

22. december 2021

(streda)

23. december 2021

7. január 2022

10. január  2022

(pondelok)

polročné

3. február 2022

(štvrtok)

4. február 2022

(piatok)

7. február 2022

(pondelok)

jarné   

Košický kraj,    Prešovský kraj

   

18. február       2022 (piatok)   

21. február –      

25. február 2021

28. február 2022

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj   

25. februá

2022 (piatok   

28. február –     

4. marec 2021   

7. marec 2022

(pondelok)

Banskobytrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

4.marec

 2022(piatok)   

7. marec –

11. marec 2022

14. marec 2022

(pondelok)

veľkonoč

13. apríl 2022

(streda)

14. apríl

19. apríl 2022

20. apríl 2022

(streda)

letné

30. jún 2022

(streda)

1. júl

2. september 2022

5. september 2022

(pondelok)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň