Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Marta Nechalová Rozvrh
Riaditeľka
nechalova@najskolark.sk
 
 
Ing. Ľubica Matejková Rozvrh
Zástupkyňa
matejkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Tatiana Beňuchová Rozvrh
Učiteľka
tatianasmalova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Borsíková Vychovávateľka
zbrojova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Juraj Cádrik Rozvrh
Učiteľ
cadrik@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ivana Dutková Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
dutkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Hojdanová Asistentka
hojdanova@najskolark.sk
 
 
Bc. Lenka Ilková Asistentka
ilkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Petra Jacková Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
jackova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ružena Janovcová Vychovávateľka
janovcova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Tatiana Janovčíková Rozvrh
Výchovná poradkyňa
janovcikova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Lucia Javoreková Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
javorekova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ľubica Jeleníková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
jelenikova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kederová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
kederova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lýdia Kondrová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
kondrova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Michaela Kráľová Špeciálna pedagogička
kralova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Mária Kuricová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
kuricova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Laclavík Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
laclavik@najskolark.sk
 
 
Bc. Ivana Littvová Vychovávateľka
littvova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Marta Majková Rozvrh
Učiteľka
majkova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. Špeciálna pedagogička
mastisova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Alena Mihaľová Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
mihalova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lukáš Michalec Rozvrh
Učiteľ
michalec@najskolark.sk
 
 
Mgr. Peter Prezbruch Učiteľ
prezbruch@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jozef Púček, PhD. Rozvrh
Učiteľ
pucek@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jana Rázgová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
razgova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Monika Sanigová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
msanigova@najskolark.sk
 
 
Jana Semanová Vychovávateľka
jajcula@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrea Schmidtová Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
schmidtova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Monika Šebová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
haluskova@najskolark.sk
 
 
Bc. Paula Turoňová Stašová Asistentka
paula.stasova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Vajdová Rozvrh
Učiteľka
vajdova@najskolark.sk
 
 
Bc. Danka Valachová Asistentka
valachova@najskolark.sk
 
 
Bc. Patrik Vierik Asistent
vierik@najskolark.sk
 
 
Mgr. Dana Víťazová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
vitazova@najskolark.sk

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2023

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň