Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Marta Nechalová Riaditeľka
nechalova@najskolark.sk
 
 
Ing. Ľubica Matejková Zástupkyňa
matejkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ilona Bázliková Učiteľka
bazlikova@najskolark.sk
 
 
Monika Belušová Asistentka
belusova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Juraj Cádrik Učiteľ
cadrik@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ivana Dutková Učiteľka
dutkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Júlia Filová Učiteľka
filova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Denisa Fričová Výchovná poradkyňa
fricova@najskolark.sk
 
 
Katarína Gallas Učiteľka
gallas.katarina@gmail.com
 
 
PaedDr. Monika Halušková Učiteľka
haluskova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Hojdanová Učiteľka
hojdanova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Petra Jacková Učiteľka
jackova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ružena Janovcová Vychovávateľka
janovcova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Tatiana Janovčíková Učiteľka
janovcikova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Lucia Javoreková Učiteľka
javorekova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lýdia Kondrová Učiteľka
kondrova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Jana Konšťáková Špeciálna pedagogička
konstakova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Mária Kuricová Učiteľka
kuricova@najskolark.sk
 
 
Bc. Ivana Littvová Vychovávateľka
littvova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Marta Majková Učiteľka
majkova@najskolark.sk, majkova.marta@gmail.com
 
 
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. Špeciálna pedagogička
mastisova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Karina Miakyšová Učiteľka
miakysova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Alena Mihaľová Učiteľka
mihalova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Zdenka Mišíková Učiteľka
misikova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Murínová Vychovávateľka
zbrojova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Murínová Učiteľka
murinová@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jozef Púček, PhD. Učiteľ
pucek@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jana Rázgová Učiteľka
razgova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Monika Sanigová Učiteľka
msanigova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Andrea Schmidtová Učiteľka
schmidtova@najskolark.sk
 
 
Bc. Veronika Tvarožná Asistentka
tvarozna@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lucia Vajdová Učiteľka
vajdova@najskolark.sk
 
 
Bc. Danka Valachová Asistentka
valachova@najskolark.sk
 
 
Bc. Patrik Vierik Asistent
vierik@najskolark.sk
 
 
Mgr. Dana Víťazová Učiteľka
vitazova@najskolark.sk

© aScAgenda 2022.0.1364 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.07.2022

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň