Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Marta Nechalová Riaditeľka
nechalova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Mária Kenderová Zástupkyňa
kenderova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ilona Bázliková Učiteľka
 
 
PaedDr. Miroslav Borák Špeciálny pedagóg
borakmiro@azet.sk
 
 
Mgr. Juraj Cádrik Učiteľ
cadrik@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ivana Dutková Učiteľka
dutkova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Denisa Fričová Učiteľka
fricova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Monika Halušková Učiteľka
haluskova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Slávka Hosová Učiteľka
hosova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Terézia Janíková Výchovná poradkyňa
janikova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Ružena Janovcová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Tatiana Janovčíková Učiteľka
janovcikova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Lucia Javoreková Učiteľka
 
 
Mgr. Ľubica Jeleníková Učiteľka
jelenikova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lýdia Kondrová Učiteľka
kondrova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Mária Kuricová Učiteľka
kuricova@najskolark.sk
 
 
Bc. Ivana Littvová Vychovávateľka
littvova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Marta Majková Učiteľka
majkova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. Špeciálna pedagogička
mastisova@najskolark.sk
 
 
Ing. Ľubica Matejková Učiteľka
lubaxy@centrum.sk
 
 
Mgr. Alena Mihaľová Učiteľka
mihalova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Miklášová Učiteľka
miklasova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Zdenka Mišíková Učiteľka
misikova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Katarína Murínová Vychovávateľka
zbrojova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Jozef Púček, PhD. Učiteľ
pucek.jozef@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Rázgová Učiteľka
razgova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lenka Sanigová Učiteľka
sanigova@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Monika Sanigová Učiteľka
monikasanigova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Schmidtová Učiteľka
schmidtova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Lukáš Strelka Učiteľ
strelka@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Martina Šefar Učiteľka
sefar@najskolark.sk
 
 
PaedDr. Eva Šimčeková Učiteľka
simcekova@najskolark.sk
 
 
Mgr. Danica Víťazová Učiteľka
vitazova@najskolark.sk

© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2019

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň