Navigácia

Investície zriaďovateľa

Účel a výška finančných prostriedkov smerovaných z rozpočtu zriaďovateľa školy do objektu ZŠ Sládkovičova

 

Rok 2018 celková investícia 149,318,65 - s DPH

Rekonštrukcia fasády školy – zateplenie, výmena plechovej krytiny pred vchodom

Rok 2017 celková investícia 192 792,- s DPH

Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – výmena podlahy v telocvični 16 560,- s DPH

Odpružená jednoliata podlaha s čiarovaním

Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – rekonštrukcia strechy na celej škole 176 232,- s DPH

Strecha konštrukcia, žľaby, krytina, plocha strecha pri telocvični

ROK 2016    celková hodnota: 4.576EUR

Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-rekonštrukcia strechy - 4 576.-€ s DPH

Oprava zatekajúcej strechy. Otvorenie konštrukcie, výmena latovania, výmena krytiny v časti poškodenej strechy, vybúranie priečok a vytvorenie nových miestností

ROK 2015 celková hodnota: 219.989,92EUR

Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-žalúzie  -  4 954,98.-€ s DPH

Dodanie a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií. Celkom ks 144, na rôzne rozmery okien

Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-okná, ÚK – 158 095,81.-€ s DPH

Dodanie a montáž okien SO-01 Škola (107 272.88.-) , SO-02 Telocvičňa (42 048.59.-), SO-03 Vyregulovanie systému ÚK (8 774.34.-). Vybúranie jestvujúcich okien, montáž prefabrikovaných nadokenných prekladov a domúranie otvorov na požadovaný rozmer, demontáž a úprava mreží a iných konštrukcií.

Výmena uzatváracích ventilov za  termoregulačné, hydraulické vyregulovanie.

·         Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-okná a ÚK  DSP– 13 388.62.-€ s DPH

Oprava omietok v interiéri a exteriéry nad rámec výmeny okien, oprava keramických obkladov, výmena 1 ks okna 2400x1400 a zasklenej steny 2980x2900 mm ktoré neboli súčasťou výmeny v prvej etape.

·         Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – soc. zariadenia I. – 22 700.56.-€ s DPH

Nové podlahy, ker.obklady, sanitárne zariadenia, opravy omietok a stropov, WC kabínky, celková výmena elektroinštalácie a rozvodov vody, kanalizácie  a kúrenia. Socálne zariadenia na I. NP.

·         Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – soc. zariadenia II. – 20 849.95.-€ s DPH

Nové podlahy, ker.obklady, sanitárne zariadenia, opravy omietok a stropov, WC kabínky, celková výmena elektroinštalácie a rozvodov vody, kanalizácie  a kúrenia. Socálne zariadenia na II. NP.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň