Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Halušková
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Víťazová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Schmidtová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Júlia Filová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kuricová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Mišíková
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Javoreková
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Kondrová
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Sanigová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Hojdanová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Jacková
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Mihaľová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tatiana Janovčíková
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Rázgová
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dutková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Fričová

© aScAgenda 2022.0.1319 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň