Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Kederová
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Kuricová
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lucia Javoreková
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Šebová
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Víťazová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Schmidtová
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Jeleníková
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Rázgová
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Dutková
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lýdia Kondrová
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Monika Sanigová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslav Laclavík
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Jacková
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Mihaľová

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň