Navigácia

Partneri

Nákup školských pomôcok

Vážení rodičia,

ponúkame Vám možnosť objednať

školské pomôcky pre Vaše deti počas

celého šk. roka

VSTÚPTE

V našej škole učíme tvorivo

video

Sobota 2. 12. 2023
Počet návštev: 1275099

VITAJTE!

Novinky

 • Milí rodičia, opäť sa nám za posledné obdobie v škole zhromažďuje množstvo zabudnutých vecí a napriek našej snahe sa nám nepodarí vypátrať majiteľa (viď. fotografie). Ak vaše deti niečo stratili, zabudli, alebo spoznáte oblečenie na fotkách, kontaktujte triednu pani učiteľku. Veci sa nachádzajú v koši strát (nie vo vestibule!). Veci si môžete vyzdvihnúť u triednej pani učiteľky alebo pani upratovačky do konca tohto týždňa.

  V prípade, že nikto neprejaví o veci záujem do 11.12.2023 (PONDELOK), venujeme ich na charitatívne účely.

 • Vážení rodičia, dňa 27.11.2023 sa budú konať v základnej škole konzultácie, počas ktorých budú vyučujúci a triedni učitelia poskytovať individuálne informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov. Čas konzultačných hodín si určujú vyučujúci individuálne. Na konzultácie je možné prihlásiť sa u konkrétneho učiteľa prostredníctvom Edupage cez Prihlasovanie/konzultačné hodiny.

 • Už tradičné stretnutie predškolákov a našich "veľkáčov" sa naozaj vydarilo. Kúzlili sme s farbami, rozprávková "Svinka Špinka" ich pobavila svojím príbehom, nechýbala hra na pamäť, recykláčik a darček pre detičky z materskej školičky - rozprávková skladačka s obrázkami o "Svinke Špinke". Všetci sme si užili skvelé tvorivé a zábavné predpoludnie.

 • Včela medonosná má veľmi dôležité postavenie v kolobehu prírodného života. Je najpočetnejším a najdôležitejším opeľovačom kultúrnych aj divo rastúcich rastlín. Bez nej by v Európe behom krátkej doby vyhynulo pravdepodobne až 20 tisíc rastlinných druhov. Došlo by k poklesu biodiverzity a k narušeniu ekosystému aj potravového reťazca. Bola by teda tiež vážne ohrozená existencia človeka. Jednoduchšie povedané, bez včiel by malo asi 20 tisíc druhov rastlín problém sa rozmnožiť a ďalej existovať. Tým by sa zmenili prírodné podmienky natoľko, že ľudia by nemuseli byť schopní prežiť. Keďže včely sú v našom živote nenahraditeľné a v našej škole sa snažíme venovať aj environmentálnej výchove, a to po všetkých stránkach, veľmi nás teší spolupráca s manželmi Mihokovcami - včelármi z Lúčok. Tešíme sa, že nás opäť po roku prišli navštíviť, aby zasvätili aj našich najmenších žiačikov 1.A a 1.B. triedy do života a práce nielen včelára, ale aj včielok. Med - úžasný produkt prírody, bez ktorého si nevieme predstaviť Vianoce v podobe perníkov, či ako prvú pomoc pri chrípke. Aj napriek súčasnej dobe, ktorá sa spolieha skôr na silu človeka pri liečení, ako na silu prírody, má med svoju dôležitú úlohu. Keďže sa žiaci v prvouke a aj v rámci environmentálnej výchovy zoznamujú so životom včiel z odborného hľadiska, niet nad názorné učenie. Pán včelár nám porozprával vývin včielky, cez všetky fázy jej života a ich charakteristiku (včielka-vajíčka, včielka-kukla, včielka-upratovačka, včielka-kŕmička,

 • Ako si môžu aj naši žiaci zlepšiť angličtinu? Napríklad návštevou divadelnej hry v anglickom jazyku. A tak sme sa dňa 13.11. vybrali na divadelné predstavenie. Pre našich žiakov si herci pripravili hru "Dick Whittington and His Cat" o chudobnej sirote, ktorý minul svoje posledné peniaze na mačku Kitty. Spoločne sa vydávajú do Londýna dúfajúc, že tam na nich čaká zlatom vydláždené mesto. Rozprávka bola plná textovej a situačnej komiky a jednotlivé výstupy obohacovali veselé anglicko-slovenské pesničky. Z podujatia sme si odnášali veľmi pekný umelecký zážitok.

 • 11. novembra 2023 sme si pripomenuli 105 rokov od ukončenia 1. svetovej vojny. Pri tejto príležitosti aj tento rok zorganizovalo Mesto Ružomberok a Zväz vojakov Slovenskej republiky vedomostnú súťaž Kvíz o 1. svetovej vojne – Zvon mieru. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Mestského úradu v utorok 14. novembra. Našu školu reprezentovali Hugo Hruška a Lukáš Holubčík z 9. A triedy. Súťažné družstvo absolvovalo tri kolá vedomostného kvízu a záverečnú prezentáciu. Chlapci našu školu skvele reprezentovali a prajeme im veľa úspechov aj v ďalších súťažiach!

 • Baví nás pozorovať mikroskopické detaily živej aj neživej prírody. Chce to však kvalitné optické prístroje a pár zanietených odborníkov, ktorí nám tieto zaujímavosti vedia sprostredkovať. Práve preto sme so žiakmi 6.A začiatkom novembra v rámci Týždňa vedy a techniky navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Toto moderné interaktívne múzeum opäť nesklamalo a pripravilo pre nás vzdelávací program formou workshopov pod názvom „Tajomstvá mikrosveta“. Pomocou digitálnych lúp a mikroskopov sme pozorovali vlastnoručne pripravené mikroskopické preparáty húb, živých vodných mikroorganizmov a bezstavovcov, obdivovali mikrorezy hornín. Neodolali sme ani stálym expozíciám múzea, v ktorých nás previedli históriou vývoja života na našej Zemi. Vedeli ste, že kosti jaskynného medveďa, objavené v jaskyniach, boli dlho považované za kosti draka? Ďakujeme za túto bádateľskú a interaktívnu formu vyučovania! 😃

 • Ani sme sa nenazdali a október máme za sebou, po príjemných jesenných dňoch sa dostavil väčší chlad, dážď, vietor. Preto nás teší, že z našej školy do tých správnych rúk odchádza nádielka vecí, ktoré, veríme, zahrejú aj na tele, aj na duši. Celý október sme pod záštitou žiackej školskej rady do charitatívnej zbierky prijímali od rodičov, žiakov a učiteľov príspevky v podobe teplého oblečenia a obutia. Už len to prijímanie v nás vyvolávalo príjemný pocit, že ľuďom nie sú ľahostajné osudy iných, hoci aj úplne neznámych. Touto cestou ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do charitatívnej zbierky zapojili, a dopriali druhým to, čo v dnešnej dobe berieme ako úplnú samozrejmosť.

 • Aj tento rok pokračujeme vo vzdelávaní o zdravom životnom štýle, kam patrí aj starostlivosť o naše zúbky, ktoré k životu potrebujeme. Dentálna hygiena má nezastupiteľnú úlohu v prevencii, pretože tu nejde len o odstraňovanie zubného kameňa alebo kozmetickú úpravu, ako si mnohí myslia. Dentálna hygiena je v prvom rade veľmi účinná liečebno-preventívna metóda modernej stomatológie, vďaka ktorej predídete mnohým ochoreniam ústnej dutiny. Zároveň znížite riziko vzniku parodontitídy, zubného kazu a vyhnete sa tvorbe zubného kameňa. Samozrejme, dentálna hygiena má aj estetický efekt. S čistými, ošetrenými zubami sa budeme cítiť omnoho lepšie aj po psychickej stránke. Preto sme sa veľmi potešili, keď nás tretiakov na našej škole opätovne prišla navštíviť dentálna hygienička pani Lívia Milanová, ktorá pokračovala nielen v rozprávaní, ale aj nazornými ukážkami deti poučila o zúbkoch a najvhodnejšej starostlivosti o ne. Deti si zopakovali vedomosti , ktoré získali z minulého roka a tiež nadobudli nové. Správne umývanie si vyskúšali na svojich zúbkoch. Aktívne sa zapájali do priebehu a tiež mali veľa otázok. Keďže ich táto oblasť zaujíma, tešíme sa na opätovné stretnutie. V našej škole privítame všetko, čo by mohlo deťom pomôcť v ich raste a vzdelanosti, preto beseda bude pokračovať aj pre iné ročníky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň