Ochrana osobných údajov

Navigácia

Partneri

Krúžky v školskom roku 2021/22

Poplatky na stravovanie na mesiac Október 2021

 

 

žiaci 1 - 4: 6,00 € /réžia/ + 21,85 € stravné

žiaci 5 - 9: 6,00 € /réžia/ + 23,37 € stravné

 

        

         Platby je potrebné uskutočniť do 30.9.2021.

Nákup školských pomôcok

Nákup školských pomôcok

Vážení rodičia

ponúkame Vám možnosť objednať školské pomôcky pre Vaše deti počas celého šk. roka.  

VSTÚPTE

Počet návštev: 123494

Utorok 19. 10. 2021

 • Dňa 8.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády on-line formou. Zapojilo sa do nej 18 žiakov. V kategórii A (8. - 9. ročník) obsadil 1. miesto Tomáš Kozár (8. A), 2. miesto Roman Herbst (8. B) a 3. miesto Norbert Močáry (8. B). V kategórii B (5. - 7. ročník) 1. miesto obsadil Radim Palovič (5. B), 2. miesto Sára Junasová (7.B), 3. miesto Tomáš Jesenský (7.A). Do okresného kola postupujú Tomáš Kozár, Roman Herbst a Radim Palovič. Víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme päste.

 • Naša šola sa prihlásila do projektu Adoptuj kravičku, ktorý trvá od októbra do mája. V tomto projekte si trieda môže virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a zábavnou formou sa naučiť o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka, mliečnych výrobkov, o živote kravičiek, aj o práci poľnohospodárov - farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Nám sa už v prváckej a tiež tretiackej triede úspešne podarilo adoptovať po jednej ozajstnej živej kravičke, ktorú deti pokrstili menom Včelička a Malinka. Deti si vybrali kravičky z neďalekej farmy v Liptovskej Štiavnici. Zaslaním rodného listu sme sa stali jej adoptívnymi priateľmi alebo rodičmi. Budeme sa o ňu virtuálne starať a možno sa nám podarí s ňou aj fyzicky stretnúť. Úlohy, ktoré nám budú zasielať, budeme priebežne plniť. Detičky sa už veľmi tešia. Uvítame všetky obaly zo slovenských mliečnych výrobkov, tešíme sa na rôzne jogurty a iné zdravé desiaty, z ktorých si môžeme odpísať čísla EAN kódov, čím nám môžu pribudnúť dukáty, za ktoré sa môžeme postarať o naše kravičky ako najlepšie vieme. A možno sa nám podarí aj vyhrať to krásne ihrisko pre školu. Ale nás teší aj to, že sa môžeme zúčastniť tohto poučného a tiež zábavného projektu.

 • Aj takto trávia deti v našej škole čas... Nielen na hodinách pracovného vyučovania, predmetu techniky, prírodovedného krúžku Krtko, ale niekedy aj počas svojho voľného času, pretože ich to baví. Deti si minulý rok naplnili a prichystali na sadenie vyvýšené záhony, ktoré škola zakúpila z peňazí, ktoré im boli poskytnuté v projekte od Mondi s.c.p. Na jar prichystali priesady zo semiačok. Pestovanie v triede na okne našich žiakov tiež bavilo. A potom prišiel čas vysadiť všetko do vyvýšených záhonov. Skúšali sadiť rôzne druhy byliniek. Ujala sa mäta, medovka, pažítka, maggi, pamajorán... Ďalej zasadili mrkvu, káleráby, perašín, cibuľku, redkvičky, šalát a pravdaže hrášok a sladké jahôdky nemohli chýbať. Tiež sa im vydarili papriky, chilli, hokkaido a cuketa. V priebehu školského roka sa o ne príkladne starali, polievali, vytŕhali burinu, až prišiel čas zberu. Niečo stihli skonzumovať ešte v júni na konci školského roka, niečo muselo počkať na jeseň, aby to krásne dozrelo. Takže si pochutnali až v októbri. A tiež ich čaká zazimovanie a príprava vyvýšených záhonov na zimu. Chystajú sa vyskúšať zasadiť medzi jahody cesnačik. Uvidíme ako sa im to podarí. A tiež už teraz rozmýšľajú a tešia sa na jar, čo ešte všetko vyskúšajú sadiť a ako sa im bude dariť pestovanie. O ďalších pestovateľských úspechoch budeme priebežne informovať. Držíme palce naším malým záhradníkom.

 • S poľutovaním Vám oznamujeme, že situácia s kúrením sa opäť skomplikovala. Zajtra (t. j. 15. 10. 2021) budú žiaci vzdelávaní dištančnou formou (z domu).

  Ešte raz sa ospravedlňujeme.

  S pozdravom vedenie školy.

 • Riaditeľka ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 14.10.2021 (štvrtok) riaditeľské voľno všetkým žiakom

  1. – 9. ročníka z technických dôvodov (odstraňovanie havárie kúrenia).

  V prípade, ak sa nepodarí odstrániť haváriu, bude vyučovanie do odvolania pokračovať dištančne od 15. 10. 2021 (piatok). Bližšie informácie poskytne triedny učiteľ.

  Stravníci budú zo stravy centrálne odhlásení. Záujem o obedy je nutné telefonicky nahlásiť p. vedúcej ŠJ najneskôr do 7,30 hod. ráno.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň