Ochrana osobných údajov

Navigácia

Partneri

VYHODNOTENIE ZBERU PAPIERA

Celkovo škola nazbierala 4 686,5 kg papiera.

ĎAKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCU!

Čerstvé hlavičky

Čerstvé hlavičky

Hlasujte za našu školu  od 28. 4. do 1. 6. 2022
v projekte Čerstvé hlavičky a pomôžte
nám získať pravidelnú dávku ovocia a zeleniny
pre našich žiakov
!

www.cerstvehlavicky.sk

Krúžky v školskom roku 2021/22

Počet návštev: 498201

Štvrtok 19. 5. 2022

 • Prebúdza sa lúka, pole, prebúdza sa hora,

  zlietla zrána lastovička do nášho dvora.

  Na okienko prisadla si, na okienko klope,

  hor sa deti, prvosienky sú už na priekope.“

  3. ročník ŠKD jar privítal týmito krásnymi prácami. Deti boli spokojné so svojimi výtvormi, tak dúfam, že sa aj Vám páčia.

 • Školská a rovesnícka mediácia je tréningový program pre školy, ktorý pomáha riešiť konflikty formou zmierovania, stavia na budovaní zdravých medziľudských vzťahov a komunikácii. Cieľom programu je získať mediačné zručnosti, ktoré majú žiakom a pedagógom pomôcť zvládať problémové situácie a predchádzať nežiaducim sociálno-patologickým javom v školskom prostredí, ale aj v bežnom živote.

  Program sa začal už v októbri 2019 vzdelávaním pedagogických zamestnancov pod odborným vedením garanta programu Mgr. Dušany Bieleszovej. Hlavnými aktivitami bola skupinová práca, v ktorej dominovala diskusia, tvorba argumentov, hra, brainstorming a aktívne počúvanie.

 • Na našej škole si ctíme tradície našich predkov. Aj na Liptove sa dlho udržiavalo jedno z tradičných remesiel -hrnčiarstvo. Práca s hlinou a výroba keramických výrobkov bola téma prvých májových dní u nás na škole. Privítali sme šikovného hrnčiara, ktorý nám ukázal ako sa dá s hlinou pracovať priamo na hrnčiarskom kruhu a žiaci z prvého stupňa si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké ťažké je hlinu skrotiť tak, aby poslúchala a nakoniec z beztvarej hmoty vytvoriť vlastnoručne vyrobený hrnček, džbánok alebo mističku. Samozrejme toto nie je všetko čo hrnčiarstvo obnáša, ale kúsok z hliny nám bude pripomínať, že aj za takým obyčajným hrnčekom stojí veľká námaha a čas.

 • Na základe zlepšujúceho sa vývoja epidemickej situácie bol Školský semafor pozastavený. Dňa 10.5. 2022 prichádza do platnosti Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

 • Riaditeľka základnej školy oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka z dôvodu plynulého zabezpečenia testovania žiakov T – 5 2022.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. - 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu. Prevádzka ŠJ nie je prerušená. (V prípade, že nemáte záujem o obed, je potrebné sa individuálne odhlásiť deň vopred.)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň