Navigácia

Zoznam odkazov na fotogalérie

 

Jarná florbalová liga

Štvrtáci na dopravnom ihrisku

Carroll´s Wonderland

Raňajky v 4. A

Zápis budúcich prvákov

Morena 2018

Carroll´s Wonderland 2018, školské kolo

ŠKD Pozdrav k MDŽ - výtvarná súťaž

ŠKD Karnevalová maska - výtvarná súťaž

Hviezdoslavov Kubín OK

Návšteva knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

4. ročník anglicko - slovenského čitateľského maratónu

Byť odlišný je normálne 

Aj prváci vyhrávajú výtvarné súťaže

Deň otvorených dverí 2018

Divadelní herci z 5. B

EKOTOPFILM 2018

Skvelé výsledky výtvarných súťaží

Jarná florbalová liga

Plavecký výcvik

 

Hviezdoslavov Kubín, II. st.

Rozhodneš

Hviezdoslavov Kubín, I. st.

Naši prváci v škôlke

Prváci v knižnici

Lyžiarsky výcvik 2018

Valentín

ŠKD Zimná atmosféra

ŠKD Tešíme sa na vysvedčenie

ŠKD Šaško Jaško

ŠKD Šarkany

ŠKD Príprava na vianočné trhy

Diskotéka 2018

Karneval 2018

Hýb sa

Adventný kalendár 2017

Čas Vianoc

Záchrana som JA

Vianočná besiedka

Pytagoriáda

Šaliansky Maťko

Lucie 2017

Vianočný futbalový turnaj

Možno príde aj Mikuláš

Mikuláš predsa prišiel

Návšteva budúcich prvákov

Zdravo sa stravujeme

Hýb sa

Výchovný koncert trochu inak

Ako sa Erkáčik na MsÚ vybral

Palčekovia a obri

Štvrtáci na dopravnom ihrisku

Florbalová jesenná liga

Aj ja budem futbalistom

Vyrábame srdiečka pre starých rodičov

Krok k umeniu

Netradičné jablko

ŠKD Ľadoví sochári

ŠKD Vytvárame snehuliačikov

ŠKD Stretnutie s Mikulášom

ŠKD Vyrábame srdiečka pre starých rodičov

Sweety z 2.A opäť na vyučovaní

ŠKD Halloweenske hry

ŠKD Jabĺčka na ľudovú nôtu

ŠKD Kreslenie na listy

Kúsok jesene v ŠKD

ŠKD Svetový deň architektúry

ŠKD Najdlhšia stonožka

ŠKD Pre starkého a starkú

ŠKD Príšerky

ŠKD Prišli k nám duchovia

ŠKD Jesenné tvorenie

ŠKD Máme radi slony

ŠKD Privítanie sovíčat

ŠKD Hubky po daždi

Jesenná florbalová liga

Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018

 

Žiacka školská rada

Žiacka školská rada

Oznámenie pre stravníkov ŠJ

Oznamujem stravníkom, že čipy na stravu vydávam:
26.8. až 28.8. od 8,00 h. do 14,00 h.
a 30.8. od 8,00 do 12,00 h.

Poplatky na stravovanie:
ročník 1- 4: 6,00 € /réžia/
ročník 5 -9: 6,63 € - /réžia 6,00 + 0,03 € na jeden obed/

Jednorázová záloha: 20,00 € /za neodhlásené a neodobraté obedy/

CVČ: 21,00 €
CPPPaP: 18,90 €

Úhradu je potrebné uskutočniť do 25.8., inak
nebude stravník prihlásený na stravu.

Oznámenie školskej jedálne

1. Obedy vydávame od 12°°do 14°°h.
2. V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno –vzdelávacom procese a škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 14:00 predchádzajúceho dňa,
/najneskôr do 7:15 ráno/ a to cez internet, v školskej jedálni alebo telefonicky /0917 529 279/.
3. Ak sa žiak neodhlási a obed si neprevezme, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku obedu, ktorá bude postupne odrátavaná zo zálohy.
4. Obedy do obedára je možné odobrať, len v prvý deň ochorenia, ak sa stravník nestihol odhlásiť, ale dotácia sa neposkytuje – rodič platí plnú výšku obedu.

5. Po vydaní čipu je stravník prihlásený na stravu na celý školský rok na prvé jedlo – A. Druhé jedlo – B, je potrebné si objednať cez internet, alebo v jedálni.
6. Strava je dotovaná vo výške 1,20 €. Zákonný zástupca naďalej uhrádza príspevok na
režijné náklady vo výške:
1) 1. stupeň - 6,00 € réžia na mesiac
2) 2. stupeň - 6,00 € réžia na mesiac + dopláca 0,03 € na 1 obed = 6,63 €
3) jednorázová záloha 20,00 € za neodhlásené a neodobraté obedy.
7. Pri úhrade zadajte meno stravníka /nie zákonného zástupcu/, triedu a variabilný symbol.
8. Poplatky na stravovanie musia byť uhradené do
25.-ho v predchádzajúcom mesiaci
, inak nebude stravník prihlásený na stravu.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Ponuka školy

TEŠÍME SA NA VÁS!

--------------------------------

Prispejte 2 % z Vašich daní a zlepšite kvalitu výučby detí na našej škole

TLAČIVO

.......................

Tento mesiac v našej škole:
 

 
Úhrada stravného na JÚN 2019:
27.5. až 31.5. okrem 30.5. od 8,00 h. do 14,00 h.  
20 stravných dní
Roč. 1- 4:  2 + 19,00 € k úhrade 21,00
Roč. 5 -9:  2 + 20,20 € k úhrade 22,20
Dôchodci: 48,00 €
        CVČ: 16,80 €
        CPPPaP: 15,40 €
Prosím stravníkov, aby si skontrolovali preplatky a nedoplatky a uhrádzali platby, ktoré skutočne prestravujú do konca júna 2019. Informácie u vedúcej ŠJ alebo na tel. č. 0917529279

Úhradu za stravu je potrebné uskutočniť do 10.6. Stravník, ktorý nebude mať zaplatenú stravu bude automaticky zablokovaný!

 

 

OZNAM

Na základe medializovaných informácií chceme ubezpečiť všetkých stravníkov v našej jedálni, že mäso podávané u nás je len slovenského pôvodu.

Zápisnica z úradnej kontroly potravín, február 2019

Podľa nezávislého hodnotenia INEKO sme najlepšia základná škola v okrese Ružomberok!!!!!!!!!!

yesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyesyes

Pozrite na TO.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pondelok 19. 8. 2019

Počet návštev: 2434542

. . . . . . . .

 • Noc strávená škole dopadla nad očakávania. Všetci žiaci zvládli noc bez rodičov a ukázali, že sú pripravení na školu v prírode.

 • Kto sa hrá nehnevá. V tento deň, 20. 6. 2019, to platilo pre všetky deti, ktoré sa zúčastnili záverečného školského výletu do legového sveta Bricklandia. Dobre sme sa všetci mali a dobre sme sa zahrali, počasie nám prialo, pršalo vždy, keď sme sedeli v autobuse. Smolu sme mali len v tom, že úvraťová železnička v Pribyline začala fungovať o dva dni neskôr.

 • Všetci ste určite zvedaví, kde sme sa na týždeň vyparili. Tak my vám to prezradíme. Celý náš predposledný týždeň v základnej škole sme strávili všetci spolu na Orave v Námestove. Boli sme ubytovaní na Ranči u Edyho, kde nám spríjemňovali atmosféru aj zvieratká, najmä kone, na ktorých sme sa neskôr povozili. Nešli sme sa iba ulievať, ale aj sa vzdelávať – navštívili sme Slanický ostrov, kde sme sa dozvedeli zaujímavosti o vzniku Oravskej priehrady a tiež aj niečo zo života Antona Bernoláka, mali sme branné cvičenie, na ktorom sme sa učili obväzovať rôzne poranenia s našou pani zdravotníčkou a spoznávali sme okolitú prírodu. Jasné, že sme sa aj zabávali – dosýta sme sa vyskákali v Kinderlandii a na záverečnej diskotéke. Keďže sme mali skvelé počasie, bola by škoda neskočiť do bazéna. Napokon sme si našli čas aj na spoločenské hry a tiež sme prešli aj zopár kilometrov. Na záver nášho pobytu sme mali nočnú hru, kde sme otestovali našu odvahu pri hľadaní pokladu. Celý čas nás sprevádzala naša triedna pani učiteľka Alenka Mihaľová, pán učiteľ Miroslav Borák a pani zdravotníčka, ktorým ĎAKUJEME za nádherné zážitky a pestrý program.

 • Nadácia Volkswagen Slovakia v apríli rozhodla, že podporí náš projekt Nemecky moderne a hravo a poskytne našej škole 1000,- €, ktoré použijeme na zakúpenie učebníc, hier, čítaniek a iných didaktických materiálov, ktoré zatraktívnia hodiny nemeckého jazyka.

  Cieľom projektu je ukázať žiakom, že sa cudzí jazyk môžu učiť hravou formou, a tým u nich zvyšovať záujem o výučbu nemeckého jazyka. Hravou a modernou formou budú môcť žiaci trénovať všetky zručnosti: rozvíjať si komunikačné zručnosti, rozširovať si slovnú zásobu, trénovať čítanie a počúvanie s porozumením a získavať vedomosti z oblasti reálií nemecky hovoriacich krajín. Naším cieľom je, aby žiaci získali dobré základy nemeckého jazyka, ktoré potrebujú pre budúce vzdelávanie na stredných školách a neskôr aj pri uplatnení sa na trhu práce.

 • Krásna príroda, čerstvý vzduch, slnko, teplo, detský bazén, hojdačka, výborné jedlo a skvelí hostitelia, karty, hry, hudba, tanec, spev, ale hlavne skvelá partia. Čo viac sme si mohli na tri dni v závere nášho pôsobenia v základnej škole želať? Nie sme žiadne padavky, a tak sme sa na chatu Veget vybrali od školy pešo. Niektorí to možno aj oľutovali. Ale hneď pri príchode nás čakali bohaté raňajky, ktoré zaklincovala domáca jablková štrúdľa, ktorú v priebehu dní vystriedali palacinky, rebarborová bublanina a iné dobroty. Hneď v prvý deň sme toho zažili a stihli toľko, že sme mali pocit, akoby sme na chate boli aspoň dva týždne. Riadne sme si spoločne strávený čas užili, preskúmali sme okolie a zistili sme, že ku šťastiu a spokojnosti stačí tak málo. Filip na výlete oslávil svoje krásne 15. narodeniny (melónová torta bola fakt originálna) a prvýkrát umýval mopom dlážku (viac ponožkami, ako mopom, ktorý napokon aj tak zlomil). Spravili sme milión fotiek a videí, ktoré nám budú pripomínať, ako nám bolo fajn a isto sa budeme v spomienkach smiať na rôznych výrokoch, situáciách a okamihoch. 9. A forever...

 • V stredu, 5. 6. 2019 sa už po desiaty krát konala v parku Š.N. Hýroša zaujímavá akcia pod názvom Gymnastický deň. Tento deň pre deti MŠ a ZŠ organizoval Odbor RTVŠ Akcent M Ružomberok pri KLVV v spolupráci so SGF, MU - odbor školstva a Gymnáziom v RK. Hlavnou myšlienkou a cieľom tejto akcie je radosť z vykonávaných pohybových činností, zvyšovanie technickej a fyzickej pripravenosti detí a mládeže. A tak sme si aj my tretiaci povedali, že vyskúšame svoju zdatnosť v rôznych disciplínach. Oplatilo sa, zažili sme skvelý deň plný pohybu, radosti a dobrej nálady. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto skvelej akcie, ktorej sa určite zúčastníme.

 • Čo dokáže deťom urobiť radosť? Na škole máme tradíciu, že na Deň detí si každá trieda zvolí sama, čo chce v tento deň robiť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň