Ochrana osobných údajov

Navigácia

Partneri

Krúžky v školskom roku 2021/22

Poplatky na stravovanie na mesiac Október 2021

 

 

žiaci 1 - 4: 6,00 € /réžia/ + 21,85 € stravné

žiaci 5 - 9: 6,00 € /réžia/ + 23,37 € stravné

 

        

         Platby je potrebné uskutočniť do 30.9.2021.

Nákup školských pomôcok

Nákup školských pomôcok

Vážení rodičia

ponúkame Vám možnosť objednať školské pomôcky pre Vaše deti počas celého šk. roka.  

VSTÚPTE

Počet návštev: 211655

Piatok 3. 12. 2021

  • Od 26.11. 2021 dochádza k sprísneniu hygienicko-epidemiologických opatrení na základe Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021.
  • Na základe MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 11. 2021 s účinnou platnosťou od 29. 11. 2021 dochádza ku zmene v organizácii vyučovania.
  • Škola bude otvorená vo všetkých farbách školského semaforu, čiže organizácia vyučovania bude prebiehať podľa aktuálneho Školského semaforu (viď. príloha č. 1.).
  • V prípade potreby sa preruší vyučovanie len v jednotlivých triedach.
  • Pri vstupe do škol
 • Každoročne sa naša škola zapája do okresnej výtvarnej súťaže ,,V otroctve drog", organizovanej Centrom voľného času Elán v Ružomberku. Tento rok nás reprezentovali dve žiačky, Lucia Máliková z 9. B triedy a Zuzana Nováková z 5. A triedy. Lucii ďakujeme za krásne 1. miesto v V. kategórii a Zuzke za pekné 2. miesto v IV. kategórii.

 • Šarkan svojím dlhým chvostom

  na oblohe zametá.

  Farebnými mašličkami

  usilovne prepletá.“

  Aj keď naše šarkany nelietali, vytvorili nám aj tak príjemnú jesennú atmosféru v III. oddelení ŠKD.

 • Štetce sme tentokrát nechali bokom. Využili sme jednoduchú techniku na vytvorenie dažďa. Stačil nám iba kartón a akrylové farby, a tak vznikli krásne daždivé pozadia pod šikovnými rúčkami tretiakov.

 • Aj tento rok sme si spomenuli na našich starých rodičov. Okrem básničky sme im venovali aj milé darčeky.

  „Aj napriek svojim šedinám,

  vždy budeš pre nás jediná.

  Aj napriek Tvojim vráskam,

  hreje Ťa naša láska.

  Prajeme Ti milý starký, starká,

  Nech Ťa sila neopúšťa,

  nech Ti stále slúži zdravie,

  či je deň, a či noc hustá.“

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň