Ochrana osobných údajov

Navigácia

Partneri

Krúžky v školskom roku 2022/23

Nákup školských pomôcok

Nákup školských pomôcok

Vážení rodičia

ponúkame Vám možnosť objednať školské pomôcky pre Vaše deti počas celého šk. roka.  

VSTÚPTE

Štvrtok 2. 2. 2023

Počet návštev: 863841
 • Milí rodičia, opäť sa nám za posledné obdobie v škole zhromažďuje množstvo zabudnutých vecí a napriek našej snahe sa nám nepodarí vypátrať majiteľa (viď. fotografie). Ak vaše deti niečo stratili, zabudli, alebo spoznáte oblečenie na fotkách, kontaktujte triednu pani učiteľku. Veci sa nachádzajú v koši strát (nie vo vestibule!). Veci si môžete vyzdvihnúť u triednej pani učiteľky alebo pani upratovačky do konca tohto týždňa.

  V prípade, že nikto neprejaví o veci záujem do 3.2.2023 (PIATOK), venujeme ich na charitatívne účely.

 • Školské kolo Biologickej olympiády kat. C sa aj tento školský rok uskutočnilo dištančnou formou. V tejto kategórii súťažia žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy a 3. a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom. Napriek už tradične náročným úlohám z rôznych oblastí biológie - či už z botaniky, zoológie, mikrobiológie alebo anatómie človeka, sme získali až 10 úspešných riešiteľov. 1. miesto získala Ema Sanigová (9.A) a 2. miesto Hugo Hruška (8.A). Obidvom našim žiakom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole. Tešíme sa aj z aj ostatných úspešných riešiteľov: Tomáš Kozár (9.A), Lívia Ondrejková (9.A), Peter Knapčík (8.B), Sabína Staňová (8.A), Sofia Semanová (9.A), Paulína Hrušková (9.A), Zuzana Kardošová (9.A), Sára Junasová (8.B). Ďakujeme!

 • Dňa 19.1.2023 sa v CVČ Elán stretli víťazi školských kôl Olympiády v anglickom jazyku, aby mohli prejaviť svoje jazykové zručnosti v okresnom kole. V kategórii 1A reprezentoval našu školu Samuel Baďo zo 7.A, v kategórii 1B súťažila Sofia Semanová z 9.A. Obaja podali skvelý výkon a Samko sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme! Obidvom žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme úspešné napredovanie v učení sa anglického jazyka.

 • Dôvod na radosť! Podľa hodnotenia INEKO sme najlepšou základnou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Ružomberok. S celkovým skóre 7.0 sme dosiahli status "škola s výbornými výsledkami žiakov".

  Pozitívne výsledky sú zásluhou našich šikovných žiakov, všetkých rodičov a učiteľov, ktorí mladú generáciu vedú k vzdelaniu a zodpovednosti.

  Ďakujeme!

 • Milí rodičia, opäť máte možnosť rozhodnúť sa o darovaní 2% zo zaplatenej dane. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane. Pomôžete nám zlepšiť materiálno - technické vybavenie našej školy, a tak skvalitniť vyučovací proces a zdokonaliť prostredie, v ktorom sa Vaše deti pripravujú na život. Stačí vytlačiť a vypísať VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (v prílohe) a vypýtať si od mzdovej účtovníčky POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV, zaniesť do školy alebo priamo na daňový úrad.

 • Milí rodičia,

  chceli by sme Vás informovať ohľadom výšky stravného, nakoľko od nového roka 2023 nastávajú zmeny podľa VZN a od 6.1.2023 bude upravená cena stravného a to nasledovne:

  1. - 4. = 1,50 € x 17 dní ( január) = 25,50 € + 6 € Réžia = 31,50 € (cena na mesiac)

  5. - 9. = 1,70 € x 17 dní (január) = 28,90 € + 6 € Réžia = 34,90 € (cena na mesiac)

 • Vianoce sú za dverami a my máme za sebou krásnu celodecembrovú akciu Vianočná pošta. Každý školský adventný deň sme žrebovali z nášho adventného kalendára jednu milú úlohu a darček pre celú školu a zároveň aj jedného výhercu alebo výherkyňu z každej triedy, ktorí vyhrali mnoho krásnych vecných cien. Žiaci tak mohli dostať od učiteľov odpustenie písomky či päťky v žiackej, ale aj úlohu, ktorou sme si spríjemnili chvíle v škole. Ďakujeme srdečne všetkým, ktorí akokoľvek prispeli do našej akcie a dúfame, že sa nám ju podarí zorganizovať aj na budúce Vianoce.

 • Štvrtok, 22. december 2022, bol na našej škole posledným vyučovacím dňom pred vianočnými prázdninami. Všetci sa už tešili nielen na najkrajšie obdobie v roku – Vianoce, ale aj na vianočné prázdniny. Z každého kútika našej školy dýchala vianočná atmosféra, ktorú dotvárala skvelá nálada. Ďakujeme a želáme všetkým žiakom krásne Vianoce. Užite si naplno vianočné prázdniny.

 • V decembri sme si na našej škole pripomenuli deň ľudských práv, ktorý je v medzinárodných kalendároch uvádzaný ako "Human rights day" práve 10. 12. Poznanie a pochopenie základných ľudských práv, ktoré sú zakotvené v tridsiatich článkoch Všeobecnej deklarácie ľudských práv prijatej 10. decembra 1948 na zasadaní Valného zhromaždenia OSN patrí medzi základné všeobecné vedomosti, ktorými by mal každý človek, každý jednotlivec disponovať. Hodiny občianskej náuky sme opäť v decembri zamerali na ľudské práva a ich priame uplatňovanie v každodennom živote. Soo žiakmi sme diskutovali o tom, že všetci sme sa narodili slobodní a rovnocenní, naše ľudské práva patria každému bez rozdielu rasy, náboženstva či národnosti a zároveň sme zodpovední za ich rešpektovanie.

 • Žiaci druhého stupňa si aj tento rok zmerali svoje jazykové zručnosti v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Do 33. ročníka súťaže sa zapojilo 25 žiakov našej školy. Preverili si svoje vedomosti zo slovnej zásoby, gramatiky a čítania s porozumením. V ústnej časti sa hodnotila komunikatívna zručnosť a plynulosť vyjadrovania sa v anglickom jazyku.

  A tu sú stupne víťazov v jednotlivých kategóriách:

  Kategória 1A (piaty, šiesty a siedmy ročník ZŠ)

  1. miesto: Samuel Baďo (7. A)

  2. miesto: Tomáš Ferko (6. B)

 • Aktívne trávenie voľných chvíľ na čerstvom vzduchu medzi vyučovacími hodinami má veľa prínosov. Pohyb vonku aktivuje mozog, deti sú potom na hodinách sústredenejšie, lepšie si pamätajú preberané učivo a navyše si posilňujú imunitu. Naši žiaci sa rozhodli využiť pobyt na čerstvom vzduchu kreatívne a vytvorili v nedotknutej snehovej nádielke krásne obrazce. Užili si pritom veľa zábavy.

 • V našej škole sa venujeme aj rozvíjaniu ekologického zmýšľania našich detí. Je veľmi dôležité prebudiť v deťoch záujem o prírodu, pestovať k nej lásku, naučiť chrániť svet okolo nás. A práve projekt Vyvýšené záhony nám k tomu výrazne pomáha. Deti sa učia nielen spoznávať rastlinky, ale tiež sa o ne patrične starať. Počas hodín pracovného vyučovania a tiež prostredníctvom krúžku Krtko, na ktorom sa venujú rôznym prírodovedným aktivitkám, sa snažíme rozvíjať u detí nielen lásku k pestovateľskej činnosti, ale aj k práci ako celku. Vedieme ich k obratnosti a zručnosti pri používaní pracovného náradia, k vzájomnej spolupráci a k schopnosti pracovať v tíme, čo je tiež dôležité. Na ukážku posielame fotky z jesennej starostlivosti o naše vyvýšené záhony, ktoré sú pripravené na zimný oddych, aby na jar boli opäť pripravené na novú pestovateľskú sezónu. A naši malí záhradkári s nimi.

 • Viete si predstaviť Vianoce bez adventného venca? Mnohí z nás nie. Adventný veniec je jedna z najobľúbenejších vianočných dekorácií. Má kresťanský pôvod a spravidla štyri sviečky, symbolizujúce aj odpočítavanie času do Vianoc. Tie najkrajšie adventné vence sa nachádzajú v našej škole. :-) Vytvorili ich naši šikovní žiaci a krásne zdobia naše školské chodby.

 • Už sa zvianočnieva a do vianočných príprav sa zapojili aj žiaci 4.A triedy. Pečenie vianočných medovníčkov je tradícia a štvrtáci si ju užili. Jediná chybička bola, že tých medovníčkov po ochutnávke ostalo na vianočný stôl veľmi málo.

 • 13. decembra má sviatok svätá Lucia. V minulosti tento deň sprevádzali rôzne zvyky a tradície. V predvečer Lucie ľudia jedávali cesnak, aby ich uchránil pred zlom, na Luciu sa nesmelo vpustiť do domu cudziu ženu, nesmelo sa nič dávať a ani požičiavať, dievčatá oblečené v bielych plachtách s pomúčenou tvárou chodili od domu k domu a vymetaním kútov vyháňali z domov strašidlá, zlých duchov, choroby a trápenie. V našej škole sa už každoročne žiačky deviateho ročníka prezliekli do bieleho za Lucie a povymetali v nej všetky kúty. Boli pozrieť aj pani riaditeľku a samozrejme neobišli ani jednu triedu. Ako hovorí pranostika: Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.​​​​​​​

 • Naša škola aj tento školský rok pokračuje v programe Školskej a rovesníckej mediácie. Hlavnou úlohou rovesníckej mediácie je naučiť sa riešiť konfliktné situácie nekonfliktnou formou a prispieť tak k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej škole, ale aj mimo nej.

  Naši školskí rovesnícki mediátori si pre žiakov 5. ročníka pripravili rôzne zaujímavé aktivity, problémové úlohy a hry, pomocou ktorých si chceli overiť a ďalej rozvíjať svoje mediačné zručnosti. V neposlednom rade však chceli do svojho tímu získať nových členov - budúcich mediátorov. Rovesnícki mediátori spolu s piatakmi hľadali odpoveď aj na otázku, aký by mal byť rovesnícky mediátor. Zhodli sa na tom, že by mal byť: empatický, pozorný, všímavý, mal by vedieť aktívne počúvať a zmierňovať napätie, mal by vedieť správne odhadnúť situáciu, nemal by odsúdiť niekoho na prvý pohľad, mal by byť láskavý, priateľský, nestranný, nekonfliktný, mal by byť dobrým pozorovateľom, vedieť komunikovať pokojne,...

 • V dňoch 7. - 8. 12. 2022 sa uskutočnilo Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Súťažné úlohy školského kola riešilo 34 žiakov, z toho 15 riešiteľov bolo úspešných. Úspešnými riešiteľmi, ktorí postupujú do okresného kola, boli žiaci:

  v kategórii P3 – Leonard Hatala (3. A), Elias Linker (3. A), Dária Moravčíková (3. A), Marko Paríža (3. A), Katarína Tóthová (3. A), Emma Vozárová (3. A);

  v kategórii P4 – Adam Herbst (4. A), Tomáš Kuzma (4. A), Karin Kubaljaková (4. B), Adrián Ševčík (4. B), Matúš Tóth (4. B);

 • Vzhľadom k prudkému nárastu chrípky a respiračných ochorení v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 15/2005-T z 31.10.2005 v ktorom sa vydávajú opatrenia pre prípad pandémie chrípky v SR a podľa pokynov RÚVZ v LM a konzultácie so zriaďovateľom školy nariaďujem pre celú školu chrípkové prázdniny v termíne od 15.12. – 16.12.2022 (štvrtok, piatok). Z tohto dôvodu nebudú v prevádzke ŠKD a ŠJ. V prípade potreby si rodičia môžu čerpať pandemickú OČR.

  Vyučovanie pokračuje v pondelok 19.12.2022.

 • Predčasné VIANOCE prežili žiaci druhého ročníka v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Po prekrásnom kultúrnom programe si prezreli, vyskúšali a niečo aj pozisťovali o remeselných výrobkoch ľudových tvorcov.

 • Celý kraj sťa striebro svieti. Celý rok sme poslúchali, Tak ako sme sľúbili,

  Príď, Mikuláš, prosia deti. aj si uši umývali. všetci sme sa ľúbili.

  Chytro sadaj na sane, Žiaden z nás sa nebil veru, Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

  v školičke ťa čakáme. na kolene nemal dieru. nikto z nás už čakať nechce.

  Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh. Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh, popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých. K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet a na váhach prevažujú... Či to slýchal kedy svet? Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové, svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove. Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví: „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový."

 • Aj u nás na škole sa deti zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Deti nielen krabice naplnili, ale aj pobalili, vyzdobili... Pracovali ako ozajstní vianoční škriatkovia. Ďakujeme aj rodičom za nezištnú pomoc! Vďaka Vašej štedrosti sa nám podarilo vyzbierať 74 balíkov, ktoré na Vianoce potešia srdiečka našich seniorov.

 • Vtáky, ktoré nás obklopujú po celý rok, prinášajú ľuďom úžitok a radosť. V chladnom období je dostupného jedla oveľa menej, ale jeho potreba sa zvyšuje. Niekedy sa prirodzená potrava stáva prakticky nedostupnou, takže veľa vtákov nemôže prežiť zimu a zomrie. My učitelia, spolu s rodičmi, musíme žiakov naučiť to vnímať, dopĺňať ich predstavy o zimujúcich vtákoch, ich zvykoch a životnom štýle a vytvárať podmienky pre komunikáciu dieťaťa s prírodou. Preto sme sa veľmi potešili, keď nás rodičia našich žiakov prekvapili s krásnym environmentálnym projektom, a to práve o pomoci zimujúcim vtákom u nás prežiť. Do projektu boli zapojené deti druhého a piateho ročníka. Zámerom projektu bolo zovšeobecniť predstavy o zimujúcich vtákoch pre našich žiakov. Rozšíriť poznatky detí o vzhľade, životnom štýle, o prispôsobilosti vtákov životu v zimnom období a tiež vzbudiť neustálu túžbu detí pomáhať pri starostlivosti o vtáky v zime. Vedieť porovnať rôzne druhy vtákov a ich schopnosť získavania potravy. A tiež rozvíjať schopnosť pracovať v tíme rovesníkov, keďže pod vedením našich rodičov vytvorili na záver kŕmitka, ktoré aj osadili v priestoroch našej školskej záhrady. V neposlednom rade sme získali vedomosti o vhodnosti prikrmovania pre jednotlivé druhy, aby sme im prikrmovaním vedeli vhodne pomôcť, pretože nevhodným a neodborným prikrmovaním by sme mohli, naopak, malým operencom ublížiť. Ukončením tohoto projektu by mali byť naši žiaci odborne pripravení na starostlivosť o vtáčiky počas zimn

 • Jeseň je krásna, ale aj prácna. Krásne slnečné jesenné dni sme využili na vyčistenie areálu od napadaného lístia. Vyhrabať sme museli hlavne trávniky, aby sa pod vrstvu lístia dostalo svetlo a vzduch. V opačnom prípade by tráva začala žltnúť, lístie hniť a na jar, keď sa roztopí posledný sneh, by sme mali veľa-veľa práce s naprávaním škôd. K jesennému upratovaniu sme všetci pristupovali zodpovedne a výsledok je jasný... krásny čistý areál. O našej snaživej práci svedčia aj fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň