Ochrana osobných údajov

Navigácia

Partneri

DARUJME VZDELANIE

Milí priatelia!

Zapojte sa do našej DARCOVSKEJ VÝZVY a pomôžete nejednému dieťaťu v Afrike. Stačí ich podporiť hoci len malou čiastkou, aj to sa počíta. My si život v ich podmienkach ani nevieme predstaviť a preto aj tá najmenšia pomoc pre nich bude veľký dar. 

ĎAKUJEME!   

Ako UNICEF pomáha deťom

Arašidová pasta, ktorá zachraňuje životy   

Aysha z Etiópie                                                          

Nákup školských pomôcok

Nákup školských pomôcok

Vážení rodičia

ponúkame Vám možnosť objednať školské pomôcky pre Vaše deti počas celého šk. roka.  

VSTÚPTE

Počet návštev: 11022

Štvrtok 5. 8. 2021

 • Vážení rodičia, touto cestou sa Vám chceme úprimne poďakovať za pomoc a spoluprácu v tomto už opäť netradičnom školskom roku. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí z domu, pri ich usmerňovaní a pomáhaní, bola zodpovednosť na Vás. Aj vďaka Vám sa nám podarilo úspešne uzavrieť školský rok, ktorý bol pre všetkých náročný. Veľmi si ceníme Vašu snahu, trpezlivosť a ĎAKUJEME VÁM.

  kolektív ZŠ

 • Viete koľko kilogramov starého papiera zachráni jeden veľký strom? Podľa nášho prieskumu je to 125 kg papiera. Našim žiakom sa v júnovom zbere podarilo vyzbierať viac ako 8 000 kg papiera a zachránili 65 stromov. Dobrá práca, čo poviete? Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu aktívne zapojili.

 • Prosíme stravníkov a zákonných zástupcov žiakov, ktorí sa chcú odhlásiť na dni: 28.6., 29.6. a 30.6. aby sa odhlásili do 28.6. do 7:30 z dôvodu koncoročnej uzávierky.

  Po tomto termíne už nebude možné odhlásiť sa!

 • Dňa 18.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti, do ktorého postúpili žiaci 5. a 6. ročníka. Reprezentačný tím tvorila štvorica chlapcov – Tibor Fábry, Dominik Herbst, Filip Glemba, Samuel Baďo, a za dievčatá nás reprezentovali – Karin Jurčiaková, Charlotte Smoliarová, Nella Šuteríková a Eliška Pažítková pod vedením p. uč. Miakyšovej.

  Žiaci súťažili v 6-tich disciplínach z EUROFIT testovej batérie. Na dodržiavanie pravidiel dohliadala p. Iveta Maceková z CVČ Elán. Žiaci a žiačky podali výborné výkony vo všetkých disciplínach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň