Navigácia

Aktivity 2018/2019 PLÁN PRÁCE V ŠKD V DRUHOM POLROKU 2018/2019 1.oddelenie 2.oddelenie 3.oddelenie PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU Charakteristika ŠKD Sovíčatá VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti Aktivity 2017/2018 Aktivity 2016/2017 Aktivity 2015/2016

ŠKD Sovíčatá

Aktivity 2018/2019

 

Láska na vlásku

Zimné tvorenie

ŠKD Valentín

ŠKD Šaškovia

ŠKD Vianočný čas

ŠKD Vtáčiky v zime

ŠKD Zimná krajina

Jabĺčkový beh

Jesenkovia

Zdravý životný štýl - V ŠKD myslíme aj na zdravý životný štýl, a preto sme spoločne absolvovali už dva hravé pohybové popoludnia-v septembri to bol "jabĺčkový beh" a v novembri sme podporili naše zdravie pohybovými hrami na školskom dvore. 

Halloweenske tvorenie

Darčeky a výzdoba triedy - V jeseni sme v prvom oddelení tvorili darčeky i výzdobu triedy. Zabavili sme sa, aj sme sa niečo nové naučili. Vaši prváci. 

Srdiečka z kávy

Ježko

Stromy jesene

Prvá pomoc - V septembri sa naše všetky tri oddelenia zúčastnili prednášky o prvej pomoci a naživo si skúsili, ako to s tým ošetrovaním je. Všetci zúčastnení úlohy zvládli na jednotku, a tak ukázali, že sa na nich môžeme aj v budúcnosti spoľahnúť. 

Maľovanie na listy

Privítanie najmenších sovíčat

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň