Navigácia

 • POĎAKOVANIE

  Vážení rodičia, touto cestou sa Vám chceme úprimne poďakovať za pomoc a spoluprácu v tomto už opäť netradičnom školskom roku. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí z domu, pri ich usmerňovaní a pomáhaní, bola zodpovednosť na Vás. Aj vďaka Vám sa nám podarilo úspešne uzavrieť školský rok, ktorý bol pre všetkých náročný. Veľmi si ceníme Vašu snahu, trpezlivosť a ĎAKUJEME VÁM.

                                                                                                                 kolektív ZŠ

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

 • Zber papiera

  Viete koľko kilogramov starého papiera zachráni jeden veľký strom? Podľa nášho prieskumu je to 125 kg papiera. Našim žiakom sa v júnovom zbere podarilo vyzbierať viac ako 8 000 kg papiera a zachránili 65  stromov. Dobrá práca, čo poviete? Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu aktívne zapojili.

 • Oznam školskej jedálne

  Prosíme stravníkov a zákonných zástupcov žiakov,  ktorí sa chcú odhlásiť na  dni: 28.6., 29.6. a 30.6. aby sa odhlásili do 28.6. do 7:30 z dôvodu koncoročnej uzávierky.

   Po tomto termíne už nebude možné odhlásiť sa!

 • Olympijský odznak všestrannosti

  Dňa 18.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti, do ktorého postúpili žiaci 5. a 6. ročníka. Reprezentačný tím tvorila štvorica chlapcov – Tibor Fábry, Dominik Herbst, Filip Glemba, Samuel Baďo, a za dievčatá nás reprezentovali – Karin Jurčiaková, Charlotte Smoliarová, Nella Šuteríková a Eliška Pažítková pod vedením p. uč. Miakyšovej.

  Žiaci súťažili v 6-tich disciplínach z EUROFIT testovej batérie. Na dodržiavanie pravidiel dohliadala p. Iveta Maceková z CVČ Elán. Žiaci a žiačky podali výborné výkony vo všetkých disciplínach.

  Postupová súťaž sa konala pod záštitou Slovenského olympijského tímu a Centra voľného času Elán. Ďakujeme organizátorom za krásne motivačné darčeky, vďaka ktorým sme sa aj my priblížili Olympijským hrám v Tokiu 2021. 

 • Správa pre môjho otecka

  Ani tento rok sme v III. oddelení ŠKD nezabudli na našich ocinov, tatinov, tatkov,... . Pripravili sme si pre nich osobné poďakovania ukryté v netradičnej forme listu. Myslím, že sa nám vydarili a potešia aj oteckov detí. Deti ich robili s láskou a radosťou.

 • Svetový deň oceánov

  V III. oddelení ŠKD sme sa venovali aj téme oceánov a morí. Oboznámili sme sa s tým, ako vznikajú koraly, prečo sú užitočné. Ako môžeme my prispieť k tomu, aby sa oceány a moria neznečisťovali. Sledovaním animovanej rozprávky sme si zaspomínali na hlavnú postavičku so šťastnou plutvičkou Nema. Animovaný podmorský svet sme sa snažili preniesť do našich prác. Myslím si, že sa nám vydarili. A hlavne to deti bavilo.

 • Tvoríme zvieratká

  Máme radi všetky zvieratká, či už menšie alebo väčšie, domáce, či voľne žijúce. Radi ich pozorujeme aj na školskom dvore. Nedávno sme videli v tráve najväčšiu jašteričku žijúcu na Slovensku. Jašterica zelená má krásne zelenomodré sfarbenie. Dorastá do dĺžky až 40 cm. O zvieratkách si nielen rozprávame, ale ich aj tvoríme, maľujeme. Vo fotogalérii Vám predstavujeme pár našich prác z III. oddelenia ŠKD.

 • Dopravná výchova v ŠKD

  Žiaci všetkých troch oddelení ŠKD sa v mesiaci máj venovali dopravnej výchove. Pomocou pesničky od Mira Jaroša „Na ceste“ sme si zopakovali a upevnili vedomosti ako sa správne správať na cestách, aby sme neohrozovali svoj život a život iných. Vypracovávali sme pracovné listy. Pomocou prezentácie o dopravných značkách sme sa naučili základné značky, ktoré musíme rešpektovať ako chodci alebo cyklisti. Aby nám bolo veselšie, zaspievali sme si detskú pesničku „Dopravné značky“. Vytvorili sme si aj svoje značky a mini dopravné ihrisko, kde sme si precvičili svoje vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Oboznámili sme sa s dopravnými prostriedkami od minulosti až po súčasnosť. Svoju fantáziu sme využili v súťaži o „Dopravný prostriedok budúcnosti“.

 • Májový dážď

  Tento školský rok bol máj viac upršaný ako slnečný. No my sme sa naň patrične pripravili. Vymaľovali sme si gumáky do dažďa podľa vlastnej fantázie. Spod kvapiek májového dažďa sa nám rozzelenela tráva a stromy, zakvitla lúka. Zobudili sa motýle, lienky, chrobáčiky,.....

 • Leto sa blíži...

  Takéto krásne volanie leta vytvorili deti prvého oddelenia. Vyfarbili krásy letnej víly, urobili jašteričky vyhrievajúce sa na slniečku a taktiež sa zahryzli do červenučkých jahôd.

 • Štvrtáci na dopravnom ihrisku

  V rámci vyučovania dopravnej výchovy na základných školách naši štvrtáci absolvovali teoretickú prípravu a praktický výcvik na dopravnom ihrisku. Pod odborným dohľadom si žiaci precvičili pravidlá cestnej premávky priamo v praxi. Naši cyklisti museli dodržiavať všetky dopravné predpisy. Zopakovali si význam dopravných značiek, prejazd kruhovým objazdom a jazdu cez križovatku riadenú semaformi. Deti si z dopravného ihriska odniesli mnoho zážitkov a veríme, že sa budú na cestách a chodníkoch správať zodpovedne.

 • Prednáška na tému Mestské lesy

  Ďakujeme za veľmi podnetnú prednášku Ing. Vladimíra Neštepného o práci spoločnosti Mestské lesy v Ružomberku. Táto spoločnosť obhospodaruje približne 6954 hektárov lesných pozemkov. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o les, pestovné a ťažbové práce, ošetrovanie, výchovu a ochranu lesných kultúr a snaží  sa vytvárať podmienky na čo najlepšie využitie mimoprodukčných funkcií lesa. Tiež zabezpečuje údržbu a rozvoj lesnej cestnej siete, protipožiarnu starostlivosť, chov a starostlivosť o lesnú zver.   

 • Darček od Sokoliarov majstra Vagana

  Žiakov 2. oddelenia ŠKD veľmi potešili krásne knižné záložky od Sokoliarov majstra Vagana, ktorými ocenili naše výtvarné práce. Ďakujeme!

 • Letný tábor s Erkáčikom

  Milí rodičia, milé deti, aj tento rok prebehne letná činnosť ŠKD pod názvom Letný tábor s Erkáčikom. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch. Tešíme sa na Vás.

 • Kreatívne dokreslené

  V okresnej výtvarnej súťaži ,,Kreatívne dokreslené", ktorú organizoval CVČ Elán v Ružomberku získali v kategórii 4. - 6. ročník ZŠ naši žiaci Peter Knapčík (6. B) II. miestoEliška Pažítková (6. A) diplom za ocenenú prácu. Blahoželáme!

 • Mobilné testovacie miesto

  Víkendové testovanie, ktoré organizuje mesto Ružomberok a prebieha na základných školách (ZŠ Klačno a ZŠ Sládkovičova) je od 17.5. 2021 pozastavené. V prípade obnovenia testovaní vás budeme vopred informovať.

 • Jar je v plnom prúde

  V prvom oddelení ŠKD veselo vyzdobujeme a privolávame to krásne jarné počasie.

 • Deň matiek

   

  Nepotrebujem slnko, ktoré žiari,

  stačí mi úsmev na tvojej tvári.

  Si ako kvet v plnom kvete,

  si tá najlepšia mama na svete!

 • Výtvarná súťaž Hasiči 2021

  Veľmi pekné výsledky dosiahli naše šikovné výtvarníčky vo výtvarnej súťaži Hasiči 2021.  

   

  1. kategória: žiaci 1. – 5. ročník ZŠ - 3. miesto: Karolína Urbanová (5. B)

  2. kategória: žiaci 6. – 9. ročník ZŠ - 2. miesto: Kristína Graciasová (9. A)5. miesto: Lucia Máliková (8. B)

  BLAHOŽELÁME!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň