Navigácia

 • Usmernenie riaditeľky školy od 29. 11. 2021

  • Od 26.11. 2021 dochádza k sprísneniu hygienicko-epidemiologických opatrení na základe Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021.
  • Na základe MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 11. 2021 s účinnou platnosťou od 29. 11. 2021 dochádza ku zmene v organizácii vyučovania.
  • Škola bude otvorená vo všetkých farbách školského semaforu, čiže organizácia vyučovania bude prebiehať podľa aktuálneho Školského semaforu (viď. príloha č. 1.).
  • V prípade potreby sa preruší vyučovanie len v jednotlivých triedach.
  • Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter. Teplota sa bude merať priebežne podľa potreby.
  • Žiaci sa zúčastňujú prezenčného vyučovania na základe predloženia Vyhlásenia o bezpríznakovosti,  a to každý týždeň (viď. príloha č. 2)
  • Žiaci ZŠ sú povinní od 25. 11. 2021 nosiť rúška počas vyučovania v interiéri školy, vyplýva to z Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021 §2 ods. 3 pís. a. Nosenie rúšok sa nevzťahuje pri výkone športu v telocvični ako aj pri konzumácii pokrmov a nápojov v triedach a ŠJ.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí bez preukázania sa výnimky OTP.
  • Zákonný zástupca môže svojvoľne ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí zákonný zástupca predložiť potvrdenie od detského lekára.
  • V prípade , že žiak mal pozitívny výsledok ATG samotestu, má povinnosť zákonný zástupca oznámiť  to škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam, kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.
  • Dočasne sa rušia školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods.  7 a § 33 ods. 12 školského zákona (športové súťaže, školy v prírode, školské výcviky, krúžková činnosť...)
  • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
  • Školský klub detí bude fungovať v bežnom režime po skupinách.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať v režime podľa skupín žiakov  v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
  • Naďalej sa budú dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zamestnávateľ podmieni zamestnancovi vstup do priestorov školy len v režime OTP.
  • Zamestnanci, ktorí nespĺňajú výnimku OTP budú pravidelne testovaní poverenou osobou pred vstupom na pracovisko.
  • V prípade opakujúceho sa nerešpektovania epidemiologických usmernení zo strany žiaka, bude o tom informovaný jeho zákonný zástupca.
  • Aktualizácia nových informácií na www.minedu.sk.    
 • Výtvarná súťaž ,,V otroctve drog"

  Každoročne sa naša škola zapája do okresnej výtvarnej súťaže ,,V otroctve drog", organizovanej Centrom voľného času Elán v Ružomberku. Tento rok nás reprezentovali dve žiačky, Lucia Máliková z 9. B triedy a Zuzana Nováková z 5. A triedy. Lucii ďakujeme za krásne 1. miesto v V. kategórii a Zuzke za pekné 2. miesto v IV. kategórii. 

 • Šarkany v III. oddelení ŠKD

   

  Šarkan svojím dlhým chvostom

  na oblohe zametá.

  Farebnými mašličkami

  usilovne prepletá.“ 

   

  Aj keď naše šarkany nelietali, vytvorili nám aj tak príjemnú jesennú atmosféru v III. oddelení ŠKD.

 • Keď prší jesenný dážď v III. oddelení ŠKD

  Štetce sme tentokrát nechali bokom. Využili sme jednoduchú techniku na vytvorenie dažďa. Stačil nám iba kartón a akrylové farby, a tak vznikli krásne daždivé pozadia pod šikovnými rúčkami tretiakov.

 • Pre starých rodičov z III. oddelenia ŠKD

  Aj tento rok sme si spomenuli na našich starých rodičov. Okrem básničky sme im venovali aj milé darčeky.

  „Aj napriek svojim šedinám,

  vždy budeš pre nás jediná.

  Aj napriek Tvojim vráskam,

  hreje Ťa naša láska.

  Prajeme Ti milý starký, starká,

  Nech Ťa sila neopúšťa,

  nech Ti stále slúži zdravie,

  či je deň, a či noc hustá.“

   

 • Jesenná tvorba našich malých prváčikov v ŠKD

 • 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu

  Nežnú revolúciu sme si so žiakmi 7. A triedy pripomenuli na hodinách občianskej náuky. Naši žiaci pripravovali svoje prezentácie, a zisťovali, ako súvisí Deň boja za slobodu a demokraciu s Medzinárodným dňom študentstva; ako vyzeral život pred revolúciou a po nej i ako samotná revolúcia prebiehala a čo bolo jej hlavnou podstatou. Tieto udalosti nám budú na školskej chodbe sprítomňovať žiakmi vyrobené projekty, symbolické heslá a kľúče. Veríme, že deti si navždy zapamätajú, akú cenu má sloboda, ale i to, že sloboda neznamená robiť si všetko, čo sa nám zachce...

 • Naši štvrtáci v súťaži "English Primary Marathon"

  Naši štvrtáci si mohli preveriť svoje vedomosti z anglického jazyka a zapojiť sa do 12. ročníka súťaže "English primary marathon", ktorú si pre nich pripravilo CVČ Elán. Do súťaže sa prihlásilo 8 štvrtákov. Všetci sa usilovne pripravovali a trénovali svoje jazykové zručnosti, pretože do okresného kola mohli postúpiť len dvaja najlepší. V školskom kole si 1. miesto vybojovala Lia Gejdošová (4. A), na 2. mieste sa umiestnila Sofia Zacharová (4. A) a 3. miesto patrilo Patrícii Matejkovej (4. A). Všetkým účastníkom ďakujeme za poctivú a zodpovednú prípravu a víťazkám držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční online formou 22. 11. Našim štvrtákom želáme veľa úspechov v učení sa anglického jazyka.

 • Súťaž o najkrajšiu čapicu

  Začiatkom novembra si mohli žiaci III. B triedy vyskúšať svoje výtvarné zručnosti v súťaži o najkrajšiu čapicu. Súťaž bola organizovaná v spolupráci s CVČ Elánom. Ďakujeme Mgr. Vierke Tokárikovej za super nápad, diplomy a krásné ceny pre víťazov.

 • Oznam - prechod do červenej fázy Školského semaforu

  Vzhľadom na to, že škola prechádza do červenej farby Školského semaforu, žiadame zákonných zástupcov o zvýšenie ostražitosti zdravotného stavu svojho dieťaťa.

  V prípade zistenia klinických príznakov odporúčame radšej žiaka nechať doma a následne ho otestovať (domáce ATG samotesty, ATG testy v mobilných odberových miestach...).

 • Záložka do knihy spája školy

  Aj tento školský rok sme sa so školským klubom zapojili do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice a vytvárali záložky pre kamarátov z českej ZŠ a MŠ Stařeč. Na výmenu sme dostali krásne záložky z Česka. Radi sme podporili peknú myšlienku a budúci rok pokračujeme.

 • Október v 2. oddelení ŠKD

  V druhom jesennom mesiaci sme sa venovali tvorbe darčekov pre našich starých rodičov. Taktiež sme poznávali plody a farby jesennej prírody.

 • Každým slovom krok k umeniu

  V októbri usporiadalo Centrum voľného času Elán už 8. ročník literárnej súťaže Každým slovom krok k umeniu. Odborná porota hodnotila 75 súťažných prác. Do okresného kola súťaže sa zapojili aj žiačky našej školy a dosiahli veľké úspechy. Caterina Gallas zo 6. A triedy získala 2. miesto v II. kategórii – próza a Ema Sanigová8. A triedy obsadila 2. miesto v III. kategórii – próza. Najväčší úspech dosiahla Barbora Drapáčová, ktorá zvíťazila v III. kategórii – próza. Dievčatám blahoželáme a aj do budúcnosti prajeme veľa tvorivých nápadov! 

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Tento týždeň sme sa venovali aktivitám zameraným na pripomenutie Medzinárodného dňa školských knižníc. Vyhlásila ho Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva a uskutočňuje sa už od roku 1999 štvrtý októbrový pondelok.

  Je to deň  školských knižníc, pripomíname si ich význam a prínos pri vzdelávaní detí,  oceňujeme ich úsilie o podporu  vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu. Našich druhákov pani knihovníčka pasovala za rytierov čítania prvým čitateľským preukazom a každý si vybral knihu podľa vlastného záujmu. Do knižnice sa budú radi vracať, pretože  tam našli množstvo zaujímavých titulov a príbehov z literárneho sveta.

  Tretiaci okrem návštevy knižnice absolvovali aj krátku diskusiu s pani knihovníčkou o knižnici, jej fonde, a  význame čítania.  V triede si zahrali divadelné predstavenia s najznámejšími rozprávkovými postavami , ktoré poznáme všetci, či sme malkáči alebo veľkáči. Čítame radi a uvedomujeme si, aké máme neuveriteľné možnosti, keď máme knižnicu priamo v škole.

 • Jesenné upratovanie

  Jeseň je krásna, ale aj prácna. Posledné jesenné slnečné dni sme sa pustili do upratovania areálu a najmä hrabania lístia. Vyhrabať sme museli hlavne trávniky, aby sa pod vrstvu lístia dostalo svetlo a vzduch. V opačnom prípade by tráva začala žltnúť, lístie hniť a na jar, keď sa roztopí posledný sneh, by sme mali veľa-veľa práce s naprávaním škôd. K jesennému upratovaniu sme všetci pristupovali zodpovedne a výsledok je jasný... krásny čistý areál. O našej práci svedčia aj fotografie. 

 • Takto si my v 2. A žijeme...

  Máme za sebou dva mesiace nového školského roka. Dva mesiace plné zaujímavých aktivít a projektov, ktoré nám dali množstvo nových informácií i zábavy. Na vyučovacích hodinách sme sa veru nenudili a veľa sme sa naučili. Veď posúďte sami.

 • Technická olympiáda

  Dňa 8.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády on-line formou. Zapojilo sa do nej 18 žiakov. V kategórii A (8. - 9. ročník) obsadil 1. miesto Tomáš Kozár (8. A), 2. miesto Roman Herbst (8. B) a 3. miesto Norbert Močáry (8. B). V kategórii B (5. - 7. ročník) 1. miesto obsadil Radim Palovič (5. B), 2. miesto Sára Junasová (7.B), 3. miesto Tomáš Jesenský (7.A). Do okresného kola postupujú Tomáš Kozár, Roman Herbst a Radim PalovičVíťazom gratulujeme a postupujúcim držíme päste. 

 • Projekt Adoptuj kravičku

  Naša škola sa prihlásila do projektu Adoptuj kravičku, ktorý trvá od októbra do mája. V tomto projekte si trieda môže virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a zábavnou formou sa naučiť o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka, mliečnych výrobkov, o živote kravičiek, aj o práci poľnohospodárov - farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Nám sa už v prváckej a tiež tretiackej triede úspešne podarilo adoptovať po jednej ozajstnej živej kravičke, ktorú deti pokrstili menom Včelička a Malinka. Deti si vybrali kravičky z neďalekej farmy v Liptovskej Štiavnici. Zaslaním rodného listu sme sa stali jej adoptívnymi priateľmi alebo rodičmi. Budeme sa o ňu virtuálne starať a možno sa nám podarí s ňou aj fyzicky stretnúť. Úlohy, ktoré nám budú zasielať, budeme priebežne plniť. Detičky sa už veľmi tešia. Uvítame všetky obaly zo slovenských mliečnych výrobkov, tešíme sa na rôzne jogurty a iné zdravé desiaty, z ktorých si môžeme odpísať čísla EAN kódov, čím nám môžu pribudnúť dukáty, za ktoré sa môžeme postarať o naše kravičky ako najlepšie vieme. A možno sa nám podarí aj vyhrať to krásne ihrisko pre školu. Ale nás teší aj to, že sa môžeme zúčastniť tohto poučného a tiež zábavného projektu.

 • Náš projekt Vyvýšené záhony

  Aj takto trávia deti v našej škole čas... Nielen na hodinách pracovného vyučovania, predmetu techniky, prírodovedného krúžku Krtko, ale niekedy aj počas svojho voľného času, pretože ich to baví. Deti si minulý rok naplnili a prichystali na sadenie vyvýšené záhony, ktoré škola zakúpila z peňazí, ktoré im boli poskytnuté v projekte od Mondi s.c.p. Na jar prichystali priesady zo semiačok. Pestovanie v triede na okne našich žiakov tiež bavilo. A potom prišiel čas vysadiť všetko do vyvýšených záhonov. Skúšali sadiť rôzne druhy byliniek. Ujala sa mäta, medovka, pažítka, maggi, pamajorán... Ďalej zasadili mrkvu, káleráby, perašín, cibuľku, redkvičky, šalát a pravdaže hrášok a sladké jahôdky nemohli chýbať. Tiež sa im vydarili papriky, chilli, hokkaido a cuketa. V priebehu školského roka sa o ne príkladne starali, polievali, vytŕhali burinu, až prišiel čas zberu. Niečo stihli skonzumovať ešte v júni na konci školského roka, niečo muselo počkať na jeseň, aby to krásne dozrelo. Takže si pochutnali až v októbri. A tiež ich čaká zazimovanie a príprava vyvýšených záhonov na zimu. Chystajú sa vyskúšať zasadiť medzi jahody cesnačik. Uvidíme ako sa im to podarí. A tiež už teraz rozmýšľajú a tešia sa na jar, čo ešte všetko vyskúšajú sadiť a ako sa im bude dariť pestovanie. O ďalších pestovateľských úspechoch budeme priebežne informovať. Držíme palce naším malým záhradníkom.

 • Oznam o dištančnom vyučovaní

  S poľutovaním Vám oznamujeme, že situácia s kúrením sa opäť skomplikovala. Zajtra (t. j. 15. 10. 2021) budú  žiaci vzdelávaní dištančnou formou (z domu).

  Ešte raz sa ospravedlňujeme.

  S pozdravom vedenie školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň