Navigácia

Výchovná poradkyňa

Informácie pre školský rok 2021/2022

Najdôležitejšie informácie - prezentácia

Príklady bodovacieho systému v SŠ

Profily absolventov vybratých SŠ v RBK a LM

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2020/2021

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2021/2022

Formulár pre vypĺňanie údajov od rodičov

Termínovník pre zákonných zástupcov (ZZ)  pre školský rok 2021/2022
profesijná orientácia (CPPaP RBK), po dohode na termíne budú nasledovať individuálne konzultácie (v budove školy) 24.9. 
DOD - dni otvorených dverí SŠ (info priebežne na webe školy/výchovná poradkyňa/DOD) jeseň, podľa ponuky
zber/prehodnotenie údajov o SŠ 6.12.-17.12.
SŠ (talentové) zverejnia na svojich weboch kritériá na talentovky najneskôr do 1.2.
zber ZÁVÄZNÝ - 8ročné gymnaziá + talentové SŠ 1.2.-8.2.
ZZ podanie ELEKTRONICKEJ prihlášky na talentové DEADLINE  20.2.
Talentové skúšky. Každá SŠ dáva individuálny termín. 15.3. - 30.4.2022
SŠ (netalentové) zverejnia na svojich weboch kritériá na prijímacie skúšky najneskôr do 31.3.
monitor 9 6.4.
zber ZÁVÄZNÝ netalentové od 21.3. - najneskôr 4.4.
ZZ podanie ELEKTRONICKEJ prihlasky DEADLINE - netalentové SŠ (v prípade nejasností v spolupráci s výchovnou poradkyňou) 20.4.
1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9.5.2022
1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 12.5.2022
odvolávacie konanie na SŠ od 16.5.2022
monitor 5 18.5.2022
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 10.6.2022
2. kolo prijímacích skúšok. 21.6.2022
   
* Prosím rodičov, aby ma informovli o akýchkoľvek zmenách o výbere školy, prijatiach na SŠ aj odvolaniach.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň