Navigácia

Výchovná poradkyňa

Informácie pre školský rok 2023/2024

 

ZISŤOVANIE ZÁUJMU O ŠTÚDIUM - jednoduchý návod

 

Jednoduché návody na vyplnenie prihlášky na SŠ

VIDEOINŠTRUKTÁŽ k elektronickým prihláškam cez Edupage

 

K PRIHLÁŠKE NA SŠ: TLAČIVO - POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI

K PRIHLÁŠKE NA SŠ: TLAČIVO - POTVRDENIE O NASTUPENI / NENASTUPENI ZIAKA NA ŠTÚDIUM

 

Harmonogram prijímacieho konania

 na školský rok 2023/2024

Gestor

Úloha

Termín

Zber podkladov pre Testovanie 9 2024

13.11. - 30.11.2023

Zverejní kritériá na všetky odbory pre nasledujúci školský rok. 

do 30.11.2023

SK

Samosprávny kraj zverejní určený počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na svojom webom sídle.

Doručia zber nových informácií – aktuálny záujem o SŠ do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

do 12.1.2024

Doručia zber nových informácií – aktuálny záujem o SŠ do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

do 1.3.2024

ZZ

Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ.

do 20.3.2024

Testovanie 9 - riadny termín

20.3.2024

SŠŠ

Overenie športového výkonu – 1. fáza talentových skúšok na SŠŠ

25.3. - 19.4.2024

Testovanie 9 - náhradný termín

4.4.2024

Doručia zber nových informácií – stav podľa prihlášok na SŠ do príslušných ŠVS – export z Proforientu.

do 17.4.2024

ŠVS

Výsledky T9 – na internete

od 19.4.2024

 tal.

1. kolo 1. termín talentových skúšok 

26.4. - 30.4.2024

1. kolo 1. termín prijímacích skúšok 

2.5. - 3.5.2024

1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 

6.5. - 7.5.2024

 tal.

1. kolo 2. termín talentových skúšok 

9.5. - 13.5.2024

RÚŠS, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 16.5.2024

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

17.5.2024

Zverejní konanie druhého kola

do 6.6.2024

2. kolo prijímacích skúšok.

18.6. - 19.6.2024

RÚŠS, SK

Odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok.

od 20.6.2024

Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na nenaplnený počet miest

do 21.6.2024

 

 

PS

prijímacie skúšky

Stredná škola

SŠŠ

Stredná športová škola

SŠ tal.

SŠ s odbormi, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností alebo nadania.

ŠVS

Školské výpočtové strediská

RÚŠS

Regionálny úrad školskej správy

SK

Samosprávny kraj

ZZ

Zákonný zástupca žiaka

Základná škola

termín

zákonom stanovený termín

 

Zdroj: Školské výpočtové strediská https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx

Príklady bodovacieho systému v SŠ

Profily absolventov vybratých SŠ v RBK a LM

Tlačivo pre vypĺňanie údajov od rodičov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň