Navigácia

Výchovná poradkyňa

Informácie pre školský rok 2021/2022

Najdôležitejšie informácie - prezentácia

Príklady bodovacieho systému v SŠ

Profily absolventov vybratých SŠ v RBK a LM

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2020/2021

Prehľad prijatých žiakov na SŠ pre 2021/2022

Formulár pre vypĺňanie údajov od rodičov

Termínovník pre zákonných zástupcov (ZZ)  pre školský rok 2021/2022
profesijná orientácia (CPPaP RBK), po dohode na termíne budú nasledovať individuálne konzultácie (v budove školy) 24.9. 
DOD - dni otvorených dverí SŠ (info priebežne na webe školy/výchovná poradkyňa/DOD) jeseň, podľa ponuky
nezáväzný zber/prehodnotenie údajov o SŠ do 13. 1. 2022
všetky SŠ zverejnia kritériá na všetky svoje odbory  do 28. 2. 2022
ZÁVÄZNÝ zber všetky SŠ do 1. 3. 2022
ZZ podanie ELEKTRONICKEJ prihlášky DEADLINE  do 20. 3. 2022
monitor 9 6. 4. 2022
Netalentové skúšky: 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)   2. 5. - 3. 5. 2022
Talentové skúšky: 1. kolo 1. termín talentových skúšok 4. 5. - 6. 5. 2022
Netalentové skúšky: 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií) 9. 5. - 10. 5. 2022
Talentové skúšky: 1. kolo 2. termín talentových skúšok 11. 5. - 13. 5 . 2022
Odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok (aj talentové odbory) od 16.5.2022
monitor 5 18.5.2022
Zber záujmu žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom 1.6. - 15.6.2022
SŠ zverenia 2. kolo prijímacích skúšok do 6.6.2022
   
* Prosím rodičov, aby ma informovli o akýchkoľvek zmenách o výbere školy, prijatiach na SŠ aj odvolaniach.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň