Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@najskolark.sk alebo 044/4304030, 0911 969 124 Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy 044/4342729 - Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy 044/4304029 - Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie 0917 529 279 Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail: misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň, janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

 
Pozícia:

učiteľ 1. stupňa na dlhodobé zastupovanie počas PN   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:14.3.2022
Požiadavky:- kvalifikačné predpoklady
- bezúhonnosť (dáva len úspešný uchádzač)
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka

Kontaktná osoba: Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy
t.č. : 0911 969 124, 044/4304030

Žiadosti posielať na: info@najskolark.sk
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň