Navigácia

Profil školy

  NAŠA ŠKOLA

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy: Základná škola

Adresa školy: Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Telefónne číslo: 044/430 40 30

Internetová adresa: www.zssladkovicova.edupage.sk

E-mailová adresa: info@najskolark.sk

Zriaďovateľ školy: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01                                              Ružomberok

IČO: 319 346 17

DIČ: 2020590165

Zamestnanci školy:

Funkcia: Titul, meno, priezvisko / Kontakty

Riaditeľ školy:   Mgr. Marta Nechalová  /  044/430 40 30, 0911 969 124

Zástupca riaditeľa školy: Ing. Ľubica Matejková  /  044/434 2729

Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Hollá / 0917 529279

Výchovný poradca:  Mgr. Tatiana Janovčíková  

Špeciálny pedagóg: PaedDr. Janka Mastišová PhD.

                                   Mgr. Michaela Kráľová

Ekonomické oddelenie: Bc. Daniela Kubáňová /  044/430 40 29

 

Počet tried:  14                              Priemer žiakov na triedu: 20

Počet žiakov: 288                         1. stupeň: 121

                                                       2. stupeň: 167

Počet oddelení v ŠKD: 4

Počet detí v ŠKD:  97                    Priemer detí na oddelenie: 24

 

 Rozvrh  vyučovania:

1. hodina

 7:40 - 8:25

10 min. prestávka

2. hodina

 8:35 – 9:20

20 min. prestávka

3. hodina

      9:40 – 10:25

  5 min. prestávka

4. hodina

 10:30 – 11:15

  5 min. prestávka

5. hodina

 11:20 – 12:05

10 min. prestávka

6. hodina

 12:15 – 13:00

30 min. prestávka

7. hodina

 13:30 – 14:10

 

       

       

 

 

 

 

 

 

           

           ŠKD:           6,00 – 7,35    a     11,30 – 16,00

    

 

       Termíny školských prázdnin v šk. roku 2023/2024

Jesenné:

30. október - 31. október 2023

Vianočné:

23. december 2023 – 7. január 2024

Polročné:

Zrušené!

Jarné:

19. február - 23. február 2024

Veľkonočné:

28. marec - 2. apríl 2024

Letné:

1. júl - 31. august 2024

 
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň