Navigácia

História školy

1988  - založenie školy


1992  -  našich žiakov prijal v Bratislave   minister školstva profesor Pišúth ako víťazov celoslovenského kola súťaže Európa v škole


1995  -  sme právny subjekt, začíname fungovať ako rozpočtová organizácia


2000  -  v decembri 1. ročník šachového turnaja ,, Šachom proti drogám", ktorý už má svoju tradíciu


2001  -  kolaudácia novej strechy


2002    - nový zriaďovateľ - Mesto Ružomberok

 

2005             - založenie OZ SOVA pri našej škole


 

2006 a 2007 - naši stolní tenisti sú majstrami okresu i majstrami Žilinského kraja


 

2006, 2007, 2008   - úspešné výkony deviatakov v MONITORE

 

2006, 2007, 2008  - úspechy v projektoch KONTO  ORANGE


 

2008 - podali sme spolu so zriaďovateľom projekt na rekonštrukciu okien, podláh a zateplenie ( výsledok  v novembri 2008 )


 

2008 - podali sme projekt ,, S radosťou do budúcnosti " cez MŠ SR o NFP, projekt bol schválený

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň