Navigácia

Školský rok 2018/2019 Školský rok 2017/2018 Fotogaléria v šk. roku 2016/2017

Fotogaléria

Školský rok 2017/2018

 

Jarná florbalová liga

Štvrtáci na dopravnom ihrisku

Carroll´s Wonderland

Raňajky v 4. A

Zápis budúcich prvákov

Morena 2018

Carroll´s Wonderland 2018, školské kolo

ŠKD Pozdrav k MDŽ - výtvarná súťaž

ŠKD Karnevalová maska - výtvarná súťaž

Hviezdoslavov Kubín OK

Návšteva knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

4. ročník anglicko - slovenského čitateľského maratónu

Byť odlišný je normálne 

Aj prváci vyhrávajú výtvarné súťaže

Deň otvorených dverí 2018

Divadelní herci z 5. B

EKOTOPFILM 2018

Skvelé výsledky výtvarných súťaží

Jarná florbalová liga

Plavecký výcvik

Hviezdoslavov Kubín, II. st.

Rozhodneš

Hviezdoslavov Kubín, I. st.

Naši prváci v škôlke

Prváci v knižnici

Lyžiarsky výcvik 2018

Valentín

ŠKD Zimná atmosféra

ŠKD Tešíme sa na vysvedčenie

ŠKD Šaško Jaško

ŠKD Šarkany

ŠKD Príprava na vianočné trhy

Diskotéka 2018

Karneval 2018

Hýb sa

Adventný kalendár 2017

Čas Vianoc

Záchrana som JA

Vianočná besiedka

Pytagoriáda

Šaliansky Maťko

Lucie 2017

Vianočný futbalový turnaj

Možno príde aj Mikuláš

Mikuláš predsa prišiel

Návšteva budúcich prvákov

Zdravo sa stravujeme

Hýb sa

Výchovný koncert trochu inak

Ako sa Erkáčik na MsÚ vybral

Palčekovia a obri

Štvrtáci na dopravnom ihrisku

Florbalová jesenná liga

Aj ja budem futbalistom

Vyrábame srdiečka pre starých rodičov

Krok k umeniu

Netradičné jablko

 

ŠKD Ľadoví sochári

ŠKD Vytvárame snehuliačikov

ŠKD Stretnutie s Mikulášom

ŠKD Vyrábame srdiečka pre starých rodičov

Sweety z 2.A opäť na vyučovaní

ŠKD Halloweenske hry

ŠKD Jabĺčka na ľudovú nôtu

ŠKD Kreslenie na listy

Kúsok jesene v ŠKD

ŠKD Svetový deň architektúry

ŠKD Najdlhšia stonožka

ŠKD Pre starkého a starkú

ŠKD Príšerky

ŠKD Prišli k nám duchovia

ŠKD Jesenné tvorenie

ŠKD Máme radi slony

ŠKD Privítanie sovíčat

ŠKD Hubky po daždi

Jesenná florbalová liga

Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň