Navigácia

Výchovná poradkyňa

DOD 2021/2022

Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, 9.9.2021 od 9:00 do 13:00 - Kam po skončení základnej školy - Študuj dopravu, ktoré sa uskutoční dňa na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach. Bližšie informácie nájdete na www.studujdopravu.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň