Navigácia

Výchovná poradkyňa

DOD 2022/2023

SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia 14. - 15. 12. 2022 klik

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany (na DOD sa treba zaregistrovať vopred) 15. 12. 2022 klik

Súkromné bilingválne gymnázium 7.-9.12.2022 klik

Stredná odborná škola informačných technológií, Banská Bystrica 6. 12. 2022 klik

Spojená škola, Ružomberok 2.12. 2022 klik

Strdná priemyselná škola stavebná Žilina  24.11,2022 KLIK

Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok 23. 11. 2022 klik

SOŠ stavebná Liptovský Mikuláš 18.11.2022 klik

Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok (na DOD je potrebné sa zaregistrovať vopred) 16. 11. 2022 klik

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina 16.11.2022 KLIK

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok 15.11.2022 klik

Stredná odborná škola elektrotechnická/ Spojená škola Banská Bystrica 15.11.2022 KLIK

Stredná odborná škola škola polytechnická v Ružomberku 08.11.2022  KLIK

Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš  27.10.2022 
 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň