Navigácia

Prihláška ŠKD Harmonogram celoklubových aktivít Výchovný program ŠKD Oddelenia ŠKD PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU Charakteristika ŠKD Sovíčatá VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti Aktivity 2021/2022 Aktivity 2020/2021 Aktivity 2019/2020 Aktivity 2018/2019 Aktivity 2017/2018 Aktivity 2016/2017 Aktivity 2015/2016

ŠKD Sovíčatá

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

 

 

 

 1. Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.

 2. Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky alebo pani učiteľky.

 3. Dodržujem hygienické zásady.

 4. Ak sa necítim dobre alebo sa zraním, okamžite to hlásim pani vychovávateľke.

 5. Nikdy svojvoľne neopúšťam triedu, v prípade odchodu, oznámim dôvod pani vychovávateľke.

 6. K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne.

 7. S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.

 8. Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, so žalúziami a oknami.

 9. Pri pobyte mimo budovy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.

 10. V priestoroch školy nebehám , správam sa bezpečne.

 11. Pri odchode zo ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodné miesto.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň