Navigácia

 • Štvrtáci a škola v prírode

  Aj my štvrtáci sme vymenili  vyučovanie v triede za týždenný pobyt v  Liptovskej Osade. Súčasťou každého dňa bol plavecký výcvik s profesionálnymi plavčíkmi vo vodnom svete Gothal. Zdokonalili sme si svoje plavecké schopnosti, ktoré sme naplno predviedli v záverečných pretekoch. Počas pobytu sme nezanevreli ani na učenie a venovali sme sa aj opakovaniu si našich školských vedomostí. Pravidelnosťou boli prechádzky po okolí a športovanie v areáli školy. Našli sme si nových kamarátov medzi žiakmi 3. triedy zo ZŠ Lipt. Osada, ktorí nás pozvali nás na zábavné vystúpenie s fyzikou a chémiou. Na rozlúčku sme sa vyšantili na diskotéke. V krásnom prostredí sme si príjemne oddýchli, načerpali nové sily a utužili naše priateľstvá.

 • 9. B vo Vysokých Tatrách

  Po náročnom školskom roku a úspešne zvládnutých prijímačkách sme za odmenu navštívili naše slovenské veľhory, a to na celý týždeň. Ubytovaní sme boli v hoteli Autis v Dolnom Smokovci, odkiaľ sme vyrážali na naše prechádzky po turistických chodníkoch. Pri absolvovaní túry boli pre nás najväčšou odmenou pohľady na nádherné tatranské vodopády, zurčiace potoky,  no predovšetkým na dych berúce skalné steny. Počasie sa nám vydarilo a domov sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

 • Straty a nálezy

  Milí rodičia, opäť sa nám za posledné obdobie v škole zhromažďujú zabudnuté veci (viď.  fotografie). Veci sa nachádzajú vo vestibule, v hlavnom vstupe do školy. Budú tam vystavené do pondelka 20.6.  Ak vaše deti niečo stratili alebo zabudli, môžete sa zastaviť v škole a pozrieť sa, či zabudnutá vec nečaká na svojho majiteľa vo vestibule. 

  V prípade, že nikto neprejaví o veci záujem do 20.6.2022, venujeme ich na charitatívne účely. 

 • Majstrovstvá okresu v ATLETIKE

  Po úspešnom školskom kole v atletike sme sa s našimi reprezentantmi zúčastnili Majstrovstiev okresu, ktoré sa konali 2.6.2022 v športovom areáli ZŠ Zarevúca. Kráľovná športových disciplín preverila pohybové schopnosti a zručnosti 84 pretekárok a 91 pretekárov. Najlepšie umiestnenie (11. miesto) sa podarilo vybojovať v behu na 60 m Martinovi Haššíkovi, Tiborovi Fábrymu v hode kriketovou loptičkou (14. miesto) a Diane Mackovej v skoku do diaľky (18. miesto). V duchu olympijského hesla Pierra de Coubertina: "Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa" naši žiaci získali cenné skúsenosti a veľkú dávku motivácie pokračovať v športovom úsilí s vyhliadkou na nasledujúce roky. Športu zdar!

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka základnej školy oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 15.6.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov  1. – 9. ročníka z organizačných dôvodov. Vyučovanie bude len v nevyhnutnom prípade, a to len pre žiakov 1. stupňa, ktorých rodičia sú zamestnaní a nemajú možnosť si zariadiť dozor k svojmu dieťaťu. Školská jedáleň nebude v prevádzke. Prípadný záujem o vyučovanie 1. - 4. ročníka treba nahlásiť triednym učiteľom do pondelka (t.j. 13.6. do 9:00 hod.). Ďakujeme za pochopenie.

 • Fullova paleta 2022

  Tohtoročná výtvarná súťaž Fullova paleta bola pre našu školu veľmi úspešná. Naši žiaci sa umiestnili na nasledovných miestach: 

  Ela Kubíková (5.B) - 2. miesto (v 2. kategórii)

  Izabela Bartošová (5. B) - 3. miesto (v 2. kategórii)

  Matúš Ďurica (5. B) - 3. miesto (v 2. kategórii)

  Vanesa Vyšná (6. A) - 2. miesto (v 3. kategórii).

  Ďakujeme za krásne výsledky a prajeme veľa tvorivých nápadov do budúcich ročníkov.

 • Letný tábor s Erkáčikom

  Srdečne Vás pozývame na letnú činnosť ŠKD v termíne 1.7. - 8.7.2022 v cene 40. Záväznú prihlášku spolu s peniazmi je potrebné odovzdať do 20.6.2022.

  Kontaktná osoba p.učiteľka Katka Murínová.

 • DEŇ DETÍ

  Svoj sviatok naši žiaci každoročne oslavujú zaujímavými aktivitami a od učenia v škole si všetci trochu oddýchnu. Tí najmenší sa zabavili spoločenskými hrami a vybrali sa na chutnú zmrzlinu. Tretiaci navštívili Liptovské múzeum, kde sa dozvedeli o živote ľudí v minulosti, ako sa obliekali, čím sa živili. Na tvorivej dielni si vlastnoručne vyskúšali  výrobu masla v maselničke, ktoré potom natreté na čerstvom chlebíku aj ochutnali. Starší žiaci sa vybrali na zaujímavé filmové predstavenie alebo strávili príjemné predpoludnie opekačkou v prírode a naši siedmaci si zasúťažili si v Laser Aréne, vyskúšali si laserovú prestrelku, bludisko a riešenie hlavolamov v Escape room.  Všetci si svoj "detský deň" naplno užili. 

 • Štvrtáci na dopravnom ihrisku

  V rámci vyučovania dopravnej výchovy na základných školách naši štvrtáci absolvovali teoretickú prípravu a praktický výcvik na dopravnom ihrisku. Pod odborným dohľadom pána Jankoviča si žiaci precvičili pravidlá cestnej premávky priamo v praxi. Naši cyklisti museli dodržiavať všetky dopravné predpisy. Zopakovali si význam dopravných značiek, prejazd kruhovým objazdom a jazdu cez križovatku riadenú semaformi. Deti si z dopravného ihriska odniesli mnoho zážitkov a veríme, že sa budú na cestách a chodníkoch správať zodpovedne.

 • DEŇ RADOSTI - "Oci, mami - hraj sa s nami!"

  Srdečne pozývame rodičov žiakov 1. stupňa na DEŇ RADOSTI, ktorý sa uskutoční v areáli našej školičky 16.6.2022 od 16:00 do 18:00 hod. Žiaci si pripravili krásny program a čakajú vás aj zábavné úlohy, v ktorých si zasúťažíte spoločne so svojimi deťmi. Príďte si užiť deň s vašimi deťmi, príjemne si oddýchnuť a  radovať sa.

 • Noc v triede je čarovná

  Na toto sme sa žiaci 3.A  tešili najviac!

  Že sa v škole  len neučíme, ale  môžeme v nej  zažiť aj dobrodružstvo a akciu, sme sa presvedčili na vlastnej koži. Za asistencie skúseného kuchára pána Bačíka sa z nás najprv stali burger-majstri a zo špeciálnych surovín si každý vyrobil svoju vlastnú večeru. Plní energie po výdatnej večeri  sme si užili netradičnú telesnú a vonku nás už čakal profesionálny tréner pán Láclavík s Ninja dráhou. Nedal nám ani na chvíľu vydýchnuť. Dráha veru nebola ľahká, prešli sme ju však všetci, a to sme netušili, že nás čaká dobrodružná výprava za pokladom. Vonku sa zotmelo a my sme  začali s  čelovkami na hlave hľadať indície k otvoreniu truhlice s pokladom. Indície sme spoločne vyriešili a kód od truhlice plnej sladkých dobrôt sme úspešne otvorili. Plní zážitkov sme v triede zaspali v spacákoch na žinenkách a snívali  každý svoj sladký sen.

 • Zážitkové učenie s pánom včelárom

  Sú to práve malé  včeličky, ktoré sú nám v škole príkladom v usilovnosti, vytrvalosti a spolupráci. Musia pozbierať nektár z milióna kvetov, aby sme my mali kilogram medu. Pán včelár Karol Olejník prišiel do 3.A porozprávať o ich spoločenstve, živote a  o svojich včielkach,  ktoré chová .  Čo všetko včielky vyrábajú, ako to v úli funguje a koľko sa taká včela dožíva.  S obdivom  a údivom sme počúvali, učili sa a pýtali  na všetko, čo v učebnici nenájdeme. Najväčší zážitok boli živé trúdy, ktoré vypustil v triede a my sme mohli obdivovať týchto tiež dôležitých krásavcov zblízka. Ľudstvo si už uvedomilo, aké sú pre nás včely dôležité a preto bol 20.máj vyhlásený za DEŇ VČIEL.

 • ŠPORTOVÝ DEŇ

  Vo štvrtok 12. mája sa na našej škole uskutočnil atletický športový deň, na ktorom sa zúčastnilo takmer 60 súťažiacich z druhého stupňa. Športovci boli rozdelení do kategórií chlapci 7. - 9. ročníka a dievčatá v dvoch kategóriách 5. - 6. a 7. - 9. ročníka.

  Víťazi jednotlivých kategórií:

 • Keď prichádza jar...

  Prebúdza sa lúka, pole, prebúdza sa hora,

  zlietla zrána lastovička do nášho dvora.

  Na okienko prisadla si, na okienko klope,

  hor sa deti, prvosienky sú už na priekope.“

  3. ročník ŠKD jar privítal týmito krásnymi prácami. Deti boli spokojné so svojimi výtvormi, tak dúfam, že sa aj Vám páčia.

 • Školská a rovesnícka mediácia v našej škole

  Školská a rovesnícka mediácia je tréningový program pre školy, ktorý pomáha riešiť konflikty formou zmierovania, stavia na budovaní zdravých medziľudských vzťahov a komunikácii. Cieľom programu je získať mediačné zručnosti, ktoré majú žiakom a pedagógom pomôcť zvládať problémové situácie a predchádzať nežiaducim sociálno-patologickým javom v školskom prostredí, ale aj v bežnom živote.

  Program sa začal už v októbri 2019 vzdelávaním pedagogických zamestnancov pod odborným vedením garanta programu Mgr. Dušany Bieleszovej. Hlavnými aktivitami bola skupinová práca, v ktorej dominovala diskusia, tvorba argumentov, hra, brainstorming a aktívne počúvanie.

  V januári 2020 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie lektorov s vybranými žiakmi 5. až 9. ročníka, ktorí sa postupne pripravujú na úlohu školských rovesníckych mediátorov. Žiaci sa učili vzájomne sa počúvať, spolupracovať, rešpektovať názory iných, pomáhať si a podporovať sa. Pri práci v tímoch si museli vedieť priznať aj chybu, neúspech, zároveň trénovali trpezlivosť. Práca v skupinách, napriek pomerne veľkému vekovému rozdielu, bola pružná a dynamická.

  Pandémia ďalšie plánované stretnutia odložila, ale k preventívnemu programu sme sa vrátili v marci 2022. Druhé stretnutie sa nieslo v znamení zásad, ktoré sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, napr. poznať seba aj spolužiakov, byť dobrým pozorovateľom, vedieť komunikovať pokojne, aktívne počúvať, zmierňovať napätie, vedieť pracovať so sklamaním a vedieť sa rozhodovať.

  Cieľom projektu sú zdravšie vzťahy v triedach, vzájomný rešpekt, prevencia šikanovania, ale aj riešenie konfliktov nekonfliktnou formou.

 • VYROB SI SÁM, HLINENÝ DŽBÁN

  Na našej škole si ctíme tradície našich predkov. Aj na Liptove sa dlho udržiavalo jedno z tradičných remesiel -hrnčiarstvo. Práca s hlinou a výroba keramických výrobkov bola téma prvých májových dní u nás na škole. Privítali sme šikovného hrnčiara, ktorý nám ukázal ako sa dá s hlinou pracovať priamo na hrnčiarskom kruhu a žiaci z prvého stupňa si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké ťažké je hlinu skrotiť tak, aby poslúchala a nakoniec z beztvarej hmoty vytvoriť vlastnoručne vyrobený hrnček, džbánok alebo mističku. Samozrejme toto nie je všetko čo hrnčiarstvo obnáša, ale kúsok z hliny nám bude pripomínať, že aj za takým obyčajným hrnčekom  stojí veľká námaha a čas. 

 • Oznam

  Na základe zlepšujúceho sa vývoja epidemickej situácie bol Školský semafor pozastavený. Dňa 10.5. 2022 prichádza do platnosti Usmernenie k bezpečnému prostrediu v školách a školských zariadeniach počas pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka základnej školy oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje dňa 18.5.2022 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov  6. – 9. ročníka z dôvodu plynulého zabezpečenia testovania žiakov T – 5   2022.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. - 4. ročníku a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu.  Prevádzka ŠJ nie je prerušená. (V prípade, že nemáte záujem o obed, je potrebné sa individuálne odhlásiť deň vopred.)

 • Literárna súťaž Básničkovo

  Veľmi nás teší, že sa v dnešnej dobe stále nájdu žiaci, ktorí sa venujú vlastnej literárnej tvorbe a dobrovoľne sa zapájajú do ponúkaných literárnych súťaží. A práve v jednej z nich pod názvom Básničkovo sme dosiahli úspech! Vo svojej kategórii (8. – 9. ročník) získala 3. miesto Simonka Benediková z 9. B triedy, ktorej srdečne blahoželáme a veríme, že sa tvorbe poézie či prózy bude venovať aj v budúcnosti.

 • Učíme sa recyklovať

  Naši druháci dostali za snahu, že zbierali papier do zberu od reštaurácie Familiya zaslúženú odmenu - “pizzu” s odkazom “ďakujeme, že recyklujete”. Ďakujeme za pizzu a deťom za usilovnosť a snahu podieľať sa na dobrej veci.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň