Navigácia

 • Vianočné zvyky a tradície

  Predčasné VIANOCE prežili žiaci druhého ročníka v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Po prekrásnom kultúrnom programe si prezreli, vyskúšali a niečo aj pozisťovali o remeselných výrobkoch ľudových tvorcov.

 • Mikulášsky deň v našej škole

  Celý kraj sťa striebro svieti.   Celý rok sme poslúchali,       Tak ako sme sľúbili,

  Príď, Mikuláš, prosia deti.      aj si uši umývali.                    všetci sme sa ľúbili.

  Chytro sadaj na sane,           Žiaden z nás sa nebil veru,    Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

  v školičke ťa čakáme.            na kolene nemal dieru.          nikto z nás už čakať nechce.

  Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh. Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh, popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých. K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet a na váhach prevažujú... Či to slýchal kedy svet? Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové, svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove. Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví: „Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový."

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Aj u nás na škole sa deti zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Deti nielen krabice naplnili, ale aj pobalili, vyzdobili... Pracovali ako ozajstní vianoční škriatkovia. Ďakujeme aj rodičom za nezištnú pomoc! Vďaka Vašej štedrosti sa nám podarilo vyzbierať 74 balíkov, ktoré na Vianoce potešia srdiečka našich seniorov. 

 • Projekt "Pomoc zimujúcim vtákom"

  Vtáky, ktoré nás obklopujú po celý rok, prinášajú ľuďom úžitok a radosť. V chladnom období je dostupného jedla oveľa menej, ale jeho potreba sa zvyšuje. Niekedy sa prirodzená potrava stáva prakticky nedostupnou, takže veľa vtákov nemôže prežiť zimu a zomrie. My učitelia, spolu s rodičmi, musíme žiakov naučiť to vnímať, dopĺňať ich predstavy o zimujúcich vtákoch, ich zvykoch a životnom štýle a vytvárať podmienky pre komunikáciu dieťaťa s prírodou. Preto sme sa veľmi potešili, keď nás rodičia našich žiakov prekvapili s krásnym environmentálnym projektom, a to práve o pomoci zimujúcim vtákom u nás prežiť. Do projektu boli zapojené deti druhého a piateho ročníka. Zámerom projektu bolo zovšeobecniť predstavy o zimujúcich vtákoch pre našich žiakov. Rozšíriť poznatky detí o vzhľade, životnom štýle, o prispôsobilosti vtákov životu v zimnom období a tiež vzbudiť neustálu túžbu detí pomáhať pri starostlivosti o vtáky v zime. Vedieť porovnať rôzne druhy vtákov a ich schopnosť získavania potravy. A tiež rozvíjať schopnosť pracovať v tíme rovesníkov, keďže pod vedením našich rodičov vytvorili na záver kŕmitka, ktoré aj osadili v priestoroch našej školskej záhrady. V neposlednom rade sme získali vedomosti o vhodnosti prikrmovania pre jednotlivé druhy, aby sme im prikrmovaním vedeli vhodne pomôcť, pretože nevhodným a neodborným prikrmovaním by sme mohli, naopak, malým operencom ublížiť. Ukončením tohoto projektu by mali byť naši žiaci odborne pripravení na starostlivosť o vtáčiky počas zimných mesiacov. A tiež sa na ňu veľmi tešia. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podielali na realizácii tohto projektu.

 • Rozlúčka s jeseňou...

  Jeseň je krásna, ale aj prácna. Krásne slnečné jesenné dni sme využili na  vyčistenie areálu od napadaného lístia. Vyhrabať sme museli hlavne trávniky, aby sa pod vrstvu lístia dostalo svetlo a vzduch. V opačnom prípade by tráva začala žltnúť, lístie hniť a na jar, keď sa roztopí posledný sneh, by sme mali veľa-veľa práce s naprávaním škôd. K jesennému upratovaniu sme všetci pristupovali zodpovedne a výsledok je jasný... krásny čistý areál. O našej snaživej práci svedčia aj fotografie. 

 • Oznam školskej jedálne

  Prosíme zákonných zástupcov žiakov uhradiť stravné za mesiac december do 20.12. Neuhradené platby za mesiac november žiadame uhradiť ihneď. Odhlásiť sa z obedov na dni: 19. - 22.12. sa možete do 14.12. Po tomto termíne sa už nebude možné odhlásiť zo stravy.

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Stretnutie s koledami

  "Stretnutie s koledami" - tak znie názov súťažnej prehliadky v speve kolied. Sme veľmi radi, že aj na našej škole sa nájdu úžasní speváci, ktorí dokážu spolu zladiť hlásky a ísť nás reprezentovať. Tento rok to boli žiaci 4.A a 4.B triedy. ĎAKUJEME!

 • KTO JE VŠETKOVEDKO?

  Odpoveď na tuto otázku sa pokúšali nájsť naši žiaci druhého, tretieho aj štvrtého ročníka, ktorí sa prihlásili do vedomostnej súťaže s názvom VŠETKOVEDKO. Je to celoslovenská súťaž o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V stredu 30.11. riešili deti úlohy zo všetkých oblastí, s ktorými sa doteraz stretli: prvouka, prírodoveda, vlastiveda, slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, hudobná výchova... Žiaci získajú v súťaži nové skúsenosti dôležité pri rôznych testovaniach, ako je: čítanie s porozumením, práca s textom a odpovedným hárkom. V predvianočnom čase sa deti dozvedia, či sa im podarilo získať titul VŠETKOVEDKA.

 • English Primary Marathon

  Dňa 24.11.2022 si naši štvrtáci Viktória Gyorfiová a Jakub Rázga vyskúšali svoje jazykové schopnosti v anglickej súťaži English Primary Marathon. Aj bez umiestnenia získali nové skúsenosti, kamarátov a zážitky.  

 • Deti v sieti

  Vedeli ste, že deti sú jednou z najviac ohrozených skupín vo virtuálnom prostredí a zároveň sú tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom? Skutočnosť, že dieťa natrafí v digitálnom svete na nejaké ohrozenie ešte neznamená nič zlé. V živote sa tiež stretnú s mnohými situáciami, ktoré budú predstavovať nebezpečenstvo. Deti sa naopak potrebujú stretávať počas svojho života aj s rizikami, aby sa ich naučili samé rozoznávať a vedeli sa obrániť. Našou úlohou je sprevádzať ich procesom učenia, pomôcť im zvládnuť náročné situácie a vo vhodnom čase ich nechať riešiť problémy samotné. Je teda dôležité, aby deti boli na riziká virtuálneho sveta pripravené. To je úlohou nás dospelých, pretože máme viac skúseností, vedomostí a vieme lepšie predvídať nebezpečie. Na hodinách občianskej náuky sme sa bližšie pozreli na nástrahy virtuálneho prostredia. Diskutovali sme o veciach, ktoré  nás ohrozujú v online svete, ako napríklad netolerancia, závislosť od hier a gambling či zneužitie osobných údajov. Prečítali sme si skutočné príbehy detí, ktoré sa stretli s podvodmi na inetrnete, groomingom alebo kyberšikanou. Povedali sme si aj pár praktických rád ako sa ochrániť pred nástrahami virtuálneho sveta.

  ....a ešte jedna zaujímavosť na záver... KOĽKO ČASU majú teda deti stráviť pri displejoch?

 • Hlasovali sme za Detský čin roka 2022

  "Každý dobrý skutok je veľký čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu."

  Detský čin roka je školský projekt, ktorý prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vďaka skutočným príbehom majú žiaci možnosť pochopiť, že pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Príbehy sme čítali na hodinách občianskej náuky a mohli sme sa vcítiť do reálnych detských hrdinov. Zapojili sme sa aj do hlasovania o detský čin roka v rámci detskej poroty. Z 30 príbehov sme priraďovali hlasy našim favoritom v rámci všetkých kategórií. 

  Keď hodíme kamienok na hladinu rieky, kruhy sa šíria doďaleka. Keď budeme čítať a diskutovať o reálnych príbehoch pomoci iným ľuďom, zvieratám a prírode, dobro sa bude šíriť ďalej. Dúfame, že budú pribúdať ďalšie a ďalšie dobré skutky. Niekedy stačí naozaj málo…

 • Svetový deň boja proti AIDS - 1. december

  Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane zameranej:

  – na boj proti AIDS odbornými vedomosťami o HIV/AIDS,

  – na prevenciu drogových závislostí a rizikového správania

  Červená farba bola vybratá ako symbol krvi a života. Kampaň je venovaná mladým ľuďom, ktorí sa do nej môžu zapojiť prostredníctvom svojej školy viacerými aktivitami. Našu solidaritu v boji proti AIDS vyjadríme vo štvrtok 1.12. červeným alebo bielym oblečením (stačí tričko, mikina). OBLEČME SA do červenej alebo bielej farby a symbolicky podporme v nádeji na život 13 miliónov HIV pozitívnych detí na svete!

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Dňa 24. 11. 2022 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Ružomberku uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Najskôr absolvovali teoretickú časť, ktorá prebiehala formou riešenia vedomostných testov. V praktickej časti preukázali svoju šikovnosť a zručnosť pri plnení praktických úloh. V kategórii A si 3. miesto vybojovali Paulína Hrušková (9. A) a Tomáš Kozár (9. A). V kategórii B obsadila 4. miesto Soňa Jančiová (7. A). Našim žiakom srdečne gratulujeme k pekným výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • KAM NA STREDNÚ

  Portál www.kamnastrednu.sk pozýva budúcich stredoškolákov na podujatie, ktoré prebieha od 28.11. do 2.12. online.  Prezentácie si môžete pozerať doma aj so svojimi rodičmi.

  Ako si môžeme vyhľadať strednú školu a pozrieť si jej videá?

  Kliknite si na videoportál Kam na strednú (www.kamnastrednu.sk). Na hlavnej stránke je vyhľadávač, do ktorého môžete zadať kľúčové slovo alebo využite vyhľadávanie cez okresy/kraje, typ školy, podľa zriaďovateľa alebo odvetvia. Po vyhľadaní si kliknite na logo školy  a dostanete sa do videoprofilu strednej školy. Tu si môžete si pozrieť video na hlavnej stránke profilu alebo ďalšie videá v kategóriách (nemusia ich mať všetky školy vyplnené):

  - Život v škole

  - Prehliadka školy

  - Naši učitelia

  - Kam po strednej

  - Úspešní absolventi na ľavej strane

  - Čo pripravujeme

  Na prezeranie stredných škôl nie je potrebné sa nikde prihlasovať či registrovať. 

   

  Koľko stredných škôl sa zúčastní podujatia?

  Podujatia sa zúčastni takmer 500 stredných škôl z celého Slovenska. 

   

  Môžeme komunikovať so strednou školou?

  Áno. Vo videoprofiloch všetkých stredných škôl je message box, kde stačí napísať otázku, ktorá vás zaujíma. Stredné školy vašu správu dostanú do emailu a odpovedia na ňu.

   

  Budú videá stredných škôl k dispozícii aj po ukončení podujatia?

  Stredné školy si na toto podujatie pripravili nové videá, ktoré umiestnia na videoportáli, a tieto ostanú k dispozícií aj po ukončení Týždňa otvorených dverí.

 • Anglické divadelné predstavenie pre malých aj veľkých

  Ako si môžu aj naši žiaci zlepšiť angličtinu? Napríklad návštevou divadelnej hry v anglickom jazyku. A tak sme sa v piatok 25.11. vybrali na divadelné predstavenie. Pre tých najmenších si herci pripravili hru LAZY GOAT o namyslenej a drzej koze, ktorú najskôr zvieratká vyženú z dvora, pretože nechce pracovať. Po úteku do lesa obsadí líščí domček a nechce z neho von. Rozprávka bola plná textovej a situačnej komiky a jednotlivé výstupy obohacovali veselé anglicko-slovenské pesničky. Žiaci si tak hravou formou zapamätali novú slovnú zásobu, ktorá bola zrozumiteľná aj pre tých najmenších. Z podujatia sme si odnášali veľmi pekný umelecký zážitok.

  Starší žiaci navštívili predstavenie LAST WISH, ktoré bolo aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu humorné. Posledné želanie Pána Kinga totiž pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností. Zistili sme, že sláva môže byť aj nudná a nezáživná a bohatstvo otupujúce a jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy. Okrem zaujímavého príbehu, predstavenie využívalo slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci stretávajú aj v reálnom živote.

  Ďakujeme Divadelnému centru z Martina a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenia.

 • V otroctve drog

  V tohtoročnej okresnej výtvarnej súťaži ,,V otroctve drog ", ktorú organizuje CVČ Elán v Ružomberku našu školu reprezentovali svojimi prácami viacerí žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Krásne 2. miesto v IV. kategórii získala žiačka 5. A triedy Sofia Zacharová. Blahoželáme.

 • BUBNOVAČKA 2022

  Od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská BUBNOVAČKA – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

  „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznelo celým Slovenskom a Českom už po deviaty krát 18. novembra 2022,

  Aj na našej škole sme sa do tejto akcie opäť zapojili a pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! 

  Patronát nad podujatím prevzala pani prezidentka SR Zuzana Čaputová .

  Bubnovanie sa nám vydarilo, vytvorili sme jednotu rytmu i spolupatričnosti s ostatnými na celom Slovensku

 • Náš jesenný OŽAZ

  V jeseni sme zorganizovali dobre známe „Účelové cvičenie ochrany života a zdravia človeka a prírody“. Začali sme teoretickou prípravou, po ktorej nasledovali praktické úlohy na stanovištiach. Žiaci II. stupňa zažili nácvik evakuácie školy, precvičili si svoju obratnosť, vytrvalosť, poskytnutie prvej pomoci, ošetrenie a prenos raneného aj orientáciu v teréne. Vydarené dopoludnie sa nieslo v znamení férovosti a koletivity.

  Najlepšie výkony sa podarilo dosiahnuť žiakom 8. B triedy, ktorí získali putovný pohár. Len o bod uniklo prvenstvo 9. B a na 3. mieste sa umiestnila 6. A trieda. Pochvala patrí aj 5. B triede za najlepšie zvládnutú prekážkovú dráhu a 5. A triede za najlepšie zorganizovaný kolektív. Odmenou pre každého bol dobrý pocit, že sme niečo urobili na ochranu svojho zdravia, života a prírody.

 • Straty a nálezy

  Milí rodičia, opäť sa nám za posledné obdobie v škole zhromažďujú zabudnuté veci (viď.  fotografie). Veci sa nachádzajú vo vestibule, v hlavnom vstupe do školy. Budú tam vystavené do pondelka 28.11.  Ak vaše deti niečo stratili alebo zabudli, môžete sa zastaviť v škole a pozrieť sa, či zabudnutá vec nečaká na svojho majiteľa vo vestibule. 

  V prípade, že nikto neprejaví o veci záujem do 28.11.2022, venujeme ich na charitatívne účely. 

 • Týždeň vedy a techniky – Tajomstvá mikrosveta

  Baví nás pozorovať mikroskopické detaily živej aj neživej prírody. Chce to však kvalitné optické prístroje a pár zanietených odborníkov, ktorí nám tieto zaujímavosti vedia sprostredkovať. Práve preto sme so žiakmi 6. ročníka v rámci Týždňa vedy a techniky navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Toto moderné interaktívne múzeum opäť nesklamalo a pripravilo pre nás vzdelávací program formou workshopov pod názvom „Tajomstvá mikrosveta“. Pomocou digitálnych lúp a mikroskopov sme pozorovali vlastnoručne pripravené mikroskopické preparáty húb, vodných mikroorganizmov a bezstavovcov, obdivovali mikrorezy minerálov. Fascinujúce bolo pozorovať fluorescenciu niektorých minerálov pod UV-svetlom. V paleontologickej sekcii nás zaujali ukážky skamenelín z obdobia prvohôr a druhohôr. Neodolali sme ani stálym expozíciám múzea, v ktorých nás previedli históriou vývoja života na našej Zemi. Vedeli ste, že kosti jaskynného medveďa, objavené v jaskyniach, boli dlho považované za kosti draka? Ďakujeme za túto bádateľskú a interaktívnu formu vyučovania! ☺

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň