Navigácia

 • Technická olympiáda

  Dňa 11.10. sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády online formou. Do súťaže sa zapojilo 41 žiakov. V kategórii A (8. - 9. ročník) obsadil 1. miesto Dominik Herbst (9. A), 2. miesto Hugo Hruška (9. A) a 3. miesto Lukáš Holubčík (9. A). V kategórii B (5. - 7. ročník) 1. miesto obsadil Radim Palovič (7. B), 2. miesto Matúš Ďurica (7.B), 3. miesto Miroslav Gejdoš (7.B). Do okresného kola postupujú: Domink Herbst, Hugo Hruška a Radim Palovič. Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole. 

 • 6. október – Svetový deň úsmevu

  Úsmev, nie je žiadna šifra, je to malá výhra líc, úsmev, skús ho ďalej prihrať, oblúčikom do ulíc... Túto pieseň pozná určite každý z nás. A práve táto skladba v našej škole veselo vyhrávala už od samého rána. Prečo? Lebo sme si spoločne chceli pripomenúť Svetový deň úsmevu, ktorý už od roku 1999 pripadá na prvý októbrový piatok. Za jeho vznik vďačíme autorovi veselej žltej tváričky, ktorá sa na nás už celé desaťročia spokojne usmieva. Žiacka školská rada sa aktívne chopila iniciatívy a jej členovia pre spolužiakov a učiteľov pripravili deň, ktorý sa niesol v znamení dobrej nálady a príjemnej atmosféry. Takmer každé dvere v škole zdobil vtip, teda žiaci mali čo robiť, ak si ich chceli prečítať všetky a zabaviť sa. Zástupcovia žiackej školskej rady po celý deň na detské či dospelácke tváre maľovali „smajlíky“, mladší žiaci aktívne vymaľovávali usmiate tváričky a svoje výtvory hádzali do škatúľ, ktoré boli vytvorené špeciálne na tento deň. Starší žiaci do nich zas hádzali lístočky, v ktorých uviedli, koho rozosmiali a ako sa im to podarilo. Už si len treba počkať na výsledky žrebovania. 😊 A určite sa aj naďalej spoločne snažme o to, aby nám úsmev zdobil tváre čo najčastejšie, lebo je lacnejší ako elektrina, ale dáva viacej svetla.

 • Zážitkový festival vedy "Európska noc výskumníkov (European Researchers Night)"

  Zážitkový festival vedy "Európska noc výskumníkov (European Researchers Night)" je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. Už 17. ročník tohto podujatia sa koná v 26 krajinách Európy s nosnými témami. Cieľom festivalu je podnietiť mladých ľudí k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu, k tomu, aby lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Naši mladí vedátori – žiaci 8.A si na tomto podujatí v Žiline mohli okrem iného vyskúšať ochranný odev pri úniku chemických látok, precvičiť si svoje schopnosti pri poskytnutí prvej pomoci, odmerať EKG, identifikovať páchateľa na mieste činu. Očarili ich chemické pokusy aj virtuálna realita, neodolali ani deep fake technológii. Svoje vedomosti si preverili pri poznávačke rôznych druhov biopotravín. Pozorovali inovatívne prístroje, ktoré nám uľahčujú život - 3D tlačiarne v akcii, roboty,... Zistili, že nové vedecké poznatky sú prínosom v každodennom živote, šetria vodu, energiu, myslia na životné prostredie, dokonca môžu byť aj zábavné.

 • Európsky deň jazykov 2023

  Brány k iným kultúram a spoločnostiam nám pomáhajú otvárať najmä naše jazykové znalosti. Nie nadarmo sa predsa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Preto si každoročne pripomíname Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje 26. septembra už od roku 2001. Hodiny cudzích jazykov sme si spestrili rôznorodými aktivitami a kreatívnymi činnosťami. Zahrali sme sa na jazykových detektívov, s virtuálnou lupou sme navštívili zaujímavé miesta Európy, naučili sme sa základné frázy v jazykoch európskych krajín, ale hlavne vieme, že učenie sa cudzích jazykov nám prinesie veľa výhod v budúcnosti.  

 • Bezpečne do školy

  Školský rok nám už začal a s ním aj rôzne cestné a iné nástrahy, ktoré na deti čakajú. Preto mesto Ružomberok zorganizovalo v Čutkove akciu pod názvom Bezpečne do školy, kde deťom prezentovali prácu policajných a záchranných zložiek. Na akcii sa zúčastnili žiaci 3. ročníka. Žiaci mohli vidieť zásahy policajného, hasičského, záchranárskeho zboru, tiež zboru väzenskej a justičnej stráže a vojenského útvaru mesta Ružomberok. Nechýbali ukážky práce slovenského červeného kríža a horskej služby. Zabavili sa aj rôznymi súťažami, ktoré si pre nich pripravili nielen jednotlivé útvary, ale aj centrum voľného času. Odchádzali obohatení o nové zážitky a skúsenosti s vedomím, aké dôležité je fungovanie všetkých našich zborov a útvarov a tiež s plnými vreckami cukríkov a iných malých suvenírov, ktoré dostali za svoju aktivitu v niektorých súťažiach a aktivitách. Na ukážku skvele stráveného dňa posielame zopár fotiek a videí. 

 • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ spojené s triednymi schôdzkami, ktoré sa uskutoční dňa 11. 9. 2023 (t.j. pondelok) so začiatkom o 15.30 hod. v školskej jedálni. Tešíme sa na Vás.

                                                                                                               kolektív ZŠ

 • Slávnostné pasovanie prvákov

  V školskom živote sú chvíle, ktoré sú nezabudnuteľné. Pre prvákov je to určite prvý deň v škole a  tradičné Pasovanie za prváka. Naši prváčikovia dnes zložili slávnostný sľub a pani riaditeľka ich pasovala za žiakov a žiačky našej školy. Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste okrem vedomostí zažili i kopec radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej vykonanej práce. 

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/24

  Naša základná škola po dvojmesačných prázdninách opäť otvorila svoje brány. Žiaci sa oddýchnutí vracajú do školských lavíc, kde ich vo vynovených triedach privítajú ich učitelia. Pre našich najmenších prváčikov sa začína nové obdobie života. Prajeme im, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.  Dúfame, že tento školský rok bude pre našich žiakov obohacujúcim obdobím, počas ktorého nebude chýbať chuť a energia do štúdia, aby sme o desať mesiacov mohli s radosťou a hrdosťou povedať, že sme to zvládli.

 • Oznam o dotácii na učebné pomôcky

  Žiadame rodičov detí, ktorí majú záujem o dotáciu na učebné pomôcky v prvom polroku šk. roka 2023/2024, aby si do 7.9.2023 obnovili na Úrade práce potvrdenie o poberaní  hmotnej núdze alebo životného minima. S potvrdením je potrebné dostaviť sa na Mesto Ružomberok, Odd. školstva, športu a mládeže č. dverí 17. Rodičia, ktorí si túto povinnosť už splnili pri obnove dotácii na stravu,  nemusia žiadať o učebné pomôcky.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

  Slávnostné otvorenie školského roka  sa uskutoční dňa 4.9.2023 o 8,30 hod. v areáli školy (oproti multifunkčnému ihrisku).

 • Oznam o prevádzke ŠKD v šk. roku 2023/2024

  Školský klub detí bude v školskom roku 2023/24 fungovať od 5.9.2023 (utorok) od 6:00 hod. do 16:00 hod. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zostáva v tomto školskom roku nezmenený - 15 €/mesiac/dieťa. Platba sa bude dať zrealizovať mesačne, ale aj za viac mesiacov spolu (september 2023 - december 2023 = 60€ a január 2024 - jún 2024 = 90€). Platba musí byť na účet pripísaná vždy k 10. dňu v danom mesiaci. Pri nedodržaní termínu bude dieťa z klubu vylúčené. Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný symbol, o ktorom Vás bude informovať príslušná p. vychovávateľka. Platby za mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí realizujte na účet: SK70 0900 0000 0050 7063 4167, BIC:GIBASKBX

  O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 • Oznam pre nových stravníkov ŠJ

  Prihlasovanie na stravu pre nových stravníkov bude 4.9.2023 (pondelok) u vedúcej školskej jedálne. So sebou si prineste zápisný lístok (nájdete ho na webovej stránke školy v sekcii Tlačivá). Strava sa pre všetkých stravníkov bude vydávať od 5.9.2023 (utorok). 

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/23 a rozlúčka deviatakov

  Školský rok 2022/2023 sme úspešne a slávnostne ukončili vyhodnotením žiackych výsledkov a ocenením našich žiakov za ich celoročnú snahu pri vzdelávaní sa i pri reprezentácii školy. V triedach potom triedni učitelia rozdali deťom vysvedčenia, výsledky ich celoročnej práce. A s koncom školského roka prichádza aj rozlúčka... každý rok opúšťajú brány školy deviataci. Lúčia sa so školou, do ktorej deväť rokov ráno čo ráno smerovali ich kroky a otvára sa pred nimi nová životná etapa v podobe štúdia na strednej škole. Áno, čosi pekné sa končí a čosi pekné sa začína. Našim deviatakom ďakujeme za slová vďaky, s ktorými sa lúčili s učiteľmi aj so školou. Želáme Vám veľa šťastia a odvážne sny, lebo s nimi je život oveľa bohatší a zábavnejší. Vždy sa potešíme, ak nás poctíte svojou návštevou a budete v dobrom spomínať na časy strávené na základnej škole. Držíme Vám všetkým palce!

 • Výlet za hipoterapiou

  Posledný júnový týždeň sa naši žiaci vybrali s pani špeciálnymi pedagogičkami do Liptovskej Sielnice. Hneď po príchode na nich už netrpezlivo čakali zvierací terapeuti - špeciálne vycvičené kone, ktoré pomáhajú pri hipoterapii. Pod vedením inštruktorky si pripravili svojho koníka na jazdenie. Vyskúšali si tiež odchyt vo výbehu, čistenie od hrubej nečistoty, kefovanie, česanie koňa, čistenie kopýt a kŕmenie. Kováč nám predviedol, ako im upravuje kopytá. Tí odvážni si vyskúšali jazdu na koni v kroku a kluse a zároveň cvičili podľa pokynov inštruktorky. Naučili sa, ako sa správne o koníky treba starať a  odchádzali s pocitom, že si našli nových kamarátov, ktorých určite opäť navštívia. Výlet sa vydaril, o čom svedčia spokojné tváre našich výletníkov. 😃

 • Projekt "Vyvýšené záhony - Naša školská záhradka"

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci poctivo venovali zveľaďovaniu našej školskej záhradky, ktorú sme si vybudovali a stále vylepšujeme a zväčšujeme. Žiaci sa na krúžku Krtko, pracovnom vyučovaní a tiež technike či prvouke venovali všetkým pestovateľským prácam, ktoré k tomu prináležia. U detí sa tak rozvíja nielen láska k záhradníckej činnosti, ale aj práci ako takej. Cieľom tohto projektu je vzbudiť u detí záujem o pestovanie a staranie sa o rastliny, spoznať zásady permakultúrneho pestovania rastlín, ale aj vzdelávať sa hravou formou. Vybudovaním vyvýšených záhonov sme chceli podporiť u detí rozvoj poznatkov, pozitívnych hodnôt a schopností, ako aj záujem a vzťah k ochrane životného prostredia. A určite sa nám to darí, preto sa z toho tešíme. Deti na krúžku Tvorivé dielne krásne a tematicky namaľovali stenu pri záhonoch. Tiež sme rozšírili záhradku aj o pestovanie ovocných stromov a kríkov a máme vybudovanú aj malú okrasnú skalku, ktorú stále vylepšujeme. Na konci zimy si žiaci v triedach úplne samy robili priesady paradajok, paprík, postupne pridali cukiny, uhorky aj okrasné kvietky. A potom v správnom čase všetky priesady presádzali do záhonov. Za našimi výsledkami sú hodiny a hodiny usilovnej práce a veľakrát deti pracovali ochotne vo svojom voľnom čase aj poobede, za čo im patrí veľká pochvala. Na ukážku prikladáme zopár fotografií.

 • Škola v prírode v Tatranskej Lomnici

  V mesiaci jún sa žiaci zo 6. A, 7. A a 9. A triedy zúčastnili školy v prírode v Tatranskej Lomnici. Nesedeli sme len v izbách, spravili sme si výlety do prírody -  Vodopád Skok a spoznali sme okolie Tatier. Navštívili sme aj neďaleké mesto Poprad. Zblížili sme sa nielen v našom kolektíve, ale aj navzájom medzi triedami. Simonke zo 7. A triedy a Maťkovi zo 6. A triedy sme pripravili prekvapenie v podobe narodeninovej oslavy. Bolo nám super, počasie bolo krásne a my všetci sme si to veľmi užili!

                                                                                                                      Paulína, Patrícia, Zuzana a Lívia z 9. A  

 • Didaktické hry na 1. stupni

  Didaktické hry sú spojením detskej hry a vyučovania a obohacujú, prehlbujú a skvalitňujú vedomosti získané na vyučovaní. V hrách sa spája myslenie s poznaním, rečou a činnosťou, čo napomáha rozvoju psychiky a pracovných schopností. A presne také sme 26.6. v doobedňajších hodinách v škole pre naše deti prvého stupňa pripravili. Deti museli prechádzať rôznymi stanovištiami, kde po absolvovaní získavali body spoločne za triedu. V každej disciplíne boli zapojené viaceré deti tak, aby sa vystriedali úplne všetky v ročníku. Úlohy boli prispôsobené ich schopnostiam, vedomostiam a učivu podľa ročníkov. Prešli si zdravotnou prípravou, telesnou zdatnosťou, preopakovali dopravnú výchovu a tiež učivo prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Na konci hier sa podľa získaných bodov vyhodnotili najlepšie triedy ako kolektív. Na ukážku posielame zopár fotiek.

 • Účelové cvičenie OŽAZ

  Posledný júnový týždeň sme zorganizovali dobre známe „Účelové cvičenie ochrany života a zdravia človeka a prírody“. Žiakov 2. stupňa čakali praktické úlohy na stanovištiach. Precvičili si svoju obratnosť, vytrvalosť, poskytnutie prvej pomoci, ošetrenie a prenos raneného aj orientáciu v teréne. Vydarené dopoludnie sa nieslo v znamení férovosti a koletivity. Najlepšie výkony sa opäť podarilo dosiahnuť žiakom 8. B triedy, ktorí získali putovný pohár. Odmenou pre každého bol dobrý pocit, že sme niečo urobili na ochranu svojho zdravia, života a prírody.

 • Škola v prírode - BOJNICE

  Naši štvrtáci si od 19.6. do 23.6.2023 užívali ŠvP v Bojniciach. Wachumba pre nich pripravila na každý deň zaujímavý program. Navštívili sme Bojnický zámok, ZOO aj vyhliadkovú vežu ,,Čajka v oblakoch". Zo ŠvP okrem darčekov od Wachumby si deti odniesli veľa zážitkov a pekných spomienok. Tak už len hor sa v ústrety prázdninám! Na záver ešte jedno veľké poďakovanie, ktoré patrí nášmu zdravotníkovi - p. A. Némethovi. ĎAKUJEME!

  žiaci 4.A,B triedy

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2022/2023

   

  Vážení žiaci!

   

  Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 30. júna 2023 o 8:30 hod. v areáli základnej školy. Odovzdávanie vysvedčení prebehne v triedach s triednymi učiteľmi. Obedy budú vydávané v čase od 9:30 - 10:30 hod.

   

  Tešíme sa na Vás!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň