Navigácia

 • Deň Zeme 11.5.

  Počasie nám konečne prialo a my sme sa opäť venovali téme, ktorá je veľmi dôležitá aj vzhľadom k celosvetovej pandémii Covid - 19, a to ochrane a čisteniu našej planéty Zeme. 

  Deti, ktoré sa sa už  teoretickej časti dňa 22.4. venovali (kedy Deň Zeme oficiálne je), si dňa 11.5. aj prakticky vyskúšali na rôznych činnostiach a pracovných aktivitách svoje zručnosti zamerané v prospech našej planéty. Každá trieda pracovala na svojom určenom pracovisku s oduševnením. Spoločnými silami vyčistili areál školského dvora, brehy rieky Revúca a tiež časť pri koľajniciach v blízkosti školy, zveľaďovali rôzne zákutia školskej záhrady. Za vykonanú prácu im patrí obrovská VĎAKA. 

  Vzhľadom na to, ako je naša planéta Zem znečistená, bolo by takýchto dní treba aspoň 365 v roku.

   Chráňme si našu Zem, naše mesto a zveľaďujme ho, lebo tu žijeme...

 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 15. 5. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • ČERSTVÉ HLAVIČKY

  Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky!

  Čerstvého ovocia a zeleniny nikdy nie je dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj lepšie myslí. A to sa v škole, vždy zíde!

  Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

  KAUFLAND rozbieha 3. ročník projektu ČERSTVÉ HLAVIČKY a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich dostanú pravidelný prísun kvalitného ovocia a zeleniny pre svojich žiakov na celý šk. rok 2021/2022.

  Stačí ak za našu školu zahlasujete na stránke www.cerstvehlavicky.sk

  Hlasovanie prebieha od 13. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Hlasovať sa dá každý deň, ale len jedenkrát.

  Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžte nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

  ĎAKUJEME

 • Zber papiera

  Oznamujeme všetkým žiakom a ich rodičom, že na začiatku mesiaca jún sa bude organizovať na našej škole zber papiera. Papier bude musieť byť zviazaný alebo zlepený, prípadne v kartónových krabiciach, označený menom a triedou. Kartón však zbierať nebudeme. Papier môžete začať nosiť do školy v dňoch od 1.6. do 4.6. Dovtedy si ho prosíme pripravte a v stanovenom čase doneste do školy. 

 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 8. 5. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • Aktualizácia k návratu žiakov do škôl od 10. mája 2021

  • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 10. 5. 2021 bude platiť výnimka. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.
  • Ďalej platí, že pri prerušení školskej dochádzky žiaka na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v elektronickej  alebo papierovej podobe (viď. príloha č. 1).
  • Stále platí, že všetci žiaci musia v priestoroch školy nosiť rúška (je potrebné mať aj náhradné).
  • Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa (červený, ružový okres), predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.
  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke školy cez Edupage.
 • Aktualizácia k návratu žiakov do škôl od 3. mája 2021

  • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 29. 4. 2021  od 3. 5. 2021 bude platiť výnimka. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.
  • Naďalej platí, že podmienkou pre účasť žiaka na vyučovaní je podávanie  Čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti každý týždeň zo strany zákonného zástupcu žiaka v elektronickej  alebo papierovej podobe (viď. príloha č. 1).
  • Stále platí, že všetci žiaci musia v priestoroch školy nosiť rúška (je potrebné mať aj náhradné).
  • Výnimka platí aj pre zamestnancov školy (sme červený okres), nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom, ale zo strany zamestnanca je stále potrebné podávať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti každý týždeň.
  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného a dištančného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke  školy cez Edupage.
 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 1. 5. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • DARUJTE 2 %

  Milí rodičia, opäť máte možnosť rozhodnúť sa o darovaní 2% zo zaplatenej dane. Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu formou vyhlásenia o poukázaní zaplatenej dane. Pomôžete nám zlepšiť materiálno -  technické vybavenie našej školy, a tak  skvalitniť vyučovací proces a zdokonaliť prostredie, v ktorom sa Vaše deti pripravujú na život. Doteraz sme poukázané  2% použili na nákup technického vybavenia na podporu dištančného vzdelávania žiakov, ako aj materiálno - technického vybavenia tried. Stačí vytlačiť a vypísať VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane (v prílohe) a vypýtať si od mzdovej účtovníčky POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV, zaniesť do školy alebo priamo na daňový úrad najneskôr do 30.4.2021.

  ĎAKUJEME  za Vašu doterajšiu podporu, ktorá nám pomohla prispieť k skvalitneniu výchovno – vzdelávacieho procesu našej školy!

 • Okresné kolo Pytagoriády

  V dňoch 13. – 14. 4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA online formou. Pytagoriáda je súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Cieľom súťaže je motivovať záujem žiakov pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty. Z celkového počtu 16 žiakov, ktorí postúpili do okresného kola, bolo 13 úspešných riešiteľov – v kategórii P3: Nina Horváthová (3. A), Ema Podskubová (3. A), Lucia Jesenská (3. A); P4: Ela Kubíková (4. B), Libor Chyla (4. A), Tamara Holdošová (4. B), Marek Greguš (4. B), Martin Húska (4. B); v kategórii P5: Samuel Baďo (5. A), Lucia Soboňová (5. A); v kategórii P6: Lukáš Holubčík (6. A), Dominik Herbst (6. A); v kategórii P7: Filip Hrnčiar (7. A). Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme!

 • Farebný týždeň zdravia

  Minulý týždeň sa niesol v duchu zdravého životného štýlu. Žiaci si na desiatu nosili ovocie a zeleninu v danej farbe a do tejto farby zladili aj svoje oblečenie. Nápadom sa medze nekládli, a tak sme mali v triedach širokú škálu produktov rôznych farieb. Do farebného týždňa sa zapojili naozaj všetci. Nechýbali ani deti, ktoré v tento týždeň ostali doma a farebnosťou spestrili aj svoje domovy.

 • Vesmírny týždeň v ŠKD

  Dňa 12. apríla sme si pripomenuli prvý let človeka do vesmíru. Najprv sme si pozreli ako Jurij Gagarin vyzeral a povedali si niečo o jeho živote. Pozreli sme si štart rakety Vostok 1. Nakoniec sme si vytvorili svoju vlastnú raketku a vymaľovali si megaomaľovánku. Vesmír sa nám veľmi páčil.

 • Deň Zeme v ŠKD

  Aj v ŠKD sme si pripomenuli 22. apríl a našej planéte sme venovali celý týždeň projektových aktivít. Najprv sme si pozreli ako naša planéta vyzerá vo vesmíre, čo jej pomáha a čím jej ubližujeme. Vytvorili sme si krásne usmievavé planétky, venovali sa separácii a nakoniec sme si pomocou brainstormingu vytvorili krásny plagátik, ktorý nám zdobí nástenku.

 • DEŇ ZEME

  Keďže 22.4. je dňom výnimočným pre našu planétu Zem, je oslavovaný celosvetovo ako svetový Deň Zeme. Nezabudli sme naň ani tento rok na našej škole. Pripomíname si ho každoročne, aby sme nezabudli na to, aké dôležité je starať sa o našu planétu, ochranovať ju a zároveň si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné.

  Preto sme si v škole 22.4. urobili tematický Deň Zeme. Celý deň sme sa venovali aktivitám a činnostiam zameraným na našu Zem a zlepšenie životného prostredia. Aj keď len dnes viac teoreticky. Keď sa zlepší počasie, budeme aj prakticky, aspoň v okolí našej školy. Pretože takým dňom by nemal byť len jeden deň, ale všetky naše dni.

  Tento rok je výzva Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretože sa koná v tieni celosvetovej pandémie Covid - 19. Jej dopady sa prejavujú v mnohých sférach nášho života. 

  Nesmieme zabúdať, že všetko v našich životoch je pominuteľné a nič z toho by sme nemali považovať za samozrejmosť. Naše osobné zdravie i zdravie našej planéty nie sú výnimkou. V prílohe nájdete ukážku našich aktivít.

 • Pokyny k návratu žiakov do škôl k 26. 4. 2021

  • Od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre všetkých žiakov 5. – 9. roč. na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 a výsledkov COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU zo dňa 21. 4. 2021.

  • Organizácia vyučovania bude prebiehať prvé dva týždne pre žiakov 5. – 7. roč. podľa upraveného rozvrhu (žiakov budú informovať triedni učitelia).

  • Žiaci 5. – 7. roč. si tiež prejdú prvé dva týždne postupným adaptačným procesom.

  • U ostatných žiakov bude vyučovanie prebiehať v zabehnutom režime a za dodržiavania protiepidemiologických opatrení.

  • Ranný vstup do budovy školy pre žiakov pred začatím vyučovania bude opäť po triedach.

  • Naďalej platí, že podmienkou pre účasť žiaka na vyučovaní je jeho negatívny ATG alebo PCR test, ako aj test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. Škola poskytuje možnosť testovania formou mobilného odberového miesta každú sobotu.

  • Výsledok testovania potvrdí zákonný zástupca v Čestnom vyhlásení každý týždeň v elektronickej alebo papierovej podobe pre 1. – 4. roč. (viď. príloha č. 1) a 5. – 9. roč. (viď. príloha č. 2)

  • Všetci žiaci musia v priestoroch školy nosiť rúška (je potrebné mať aj náhradné).

  • Žiaci 5. – 7. roč. stravujúci sa v školskej jedálni budú opätovne prihlásení na stravu, v prípade potreby im treba stravu odhlásiť individuálne.

  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného a dištančného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke školy cez Edupage.

 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 24. 4. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • SPÁJAME SA PRE ROZVOJ DOLNÉHO LIPTOVA

  Vo výtvarnej súťaži ,,Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova" našu školu úspešne reprezentovali žiaci z 5. A triedy. V III. kategórii - II. stupeň ZŠ 1. miesto získal Adam Pollák a 2. miesto Simona Katráková. Blahoželáme!

 • Aktualizácia k návratu žiakov do škôl k 19. 4. 2021

  • Na základe Ministerstva zdravotníctva SR Vyhlášky č. 175 zo dňa 15. 4. 2021 s účinnosťou od 19.4.2021 sa zmierňujú pravidlá nosenia rúšok a respirátorov.
  • V exteriéri už nebude povinné mať prekryté horné dýchacie cesty v prípade osôb, ktoré sú vzdialené najmenej päť metrov od ostatných osôb, s ktorými nežijú v spoločnej domácnosti.
  • Namiesto respirátora budú môcť nosiť rúška všetci  žiaci v škole alebo školskom zariadení, ako aj pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania. (Stále platí u žiakov nutnosť náhradného rúška).
  • Umožnené je to aj zamestnancom, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu.
  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného a dištančného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke  školy cez Edupage.
 • Farebný týždeň zdravia

  V dňoch 19.4.2021. – 23.4.2021 sa na našej škole uskutoční akcia s názvom Farebný týždeň zdravia. V dané dni budú pridelené farby a úlohou žiakov bude doniesť si niečo zdravé na desiatu (ovocie, zelenina) v tejto farbe a v tento deň prísť aj v tejto farbe oblečený (stačí tričko).

  PO – 19.4.- červený deň – doniesť si ovocie v tejto farbe napr. paradajka, červená paprika, červené jablko + prísť oblečený v červenom tričku

  UT – 20.4. – zelený deň – uhorka, hrozno, zelená paprika + prísť oblečený v zelenom

  ST – 21. 4. – žltý/oranžový – citrón, mango, pomaranč, mandarínka, banán + oblečenie v tejto farbe

  ŠT – 22.4. – biely – doniesť si nejaký mliečny produkt (syr, jogurt) + prísť v bielom

  PIA23.4. farebný – doniesť si zdravú stravu hocijakých farieb + prísť oblečený v ľubovoľnej farbe

 • Pokyny k návratu žiakov do škôl k 19. 4. 2021

  • Od 19. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 8. – 9. roč.  na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. 4. 2021.  
  • Organizácia vyučovania bude prebiehať prvé dva týždne podľa upraveného rozvrhu (žiakov budú informovať triedni učitelia) a za dodržiavania protiepidemiologických opatrení.
  • Žiaci si prejdú prvé dva týždne postupným adaptačným procesom (obmedzenie písomného a ústneho skúšania žiakov, neklasifikácia, hodnotenie žiakov len slovne, pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové aktivity vo vonkajšom prostredí...).
  • Ranný vstup do budovy školy pre žiakov 8. – 9. roč. bude od 7,40 hod. cez vchod číslo 2.
  • Podmienkou pre účasť žiaka na vyučovaní je  jeho negatívny ATG alebo PCR test, ako aj test aspoň jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti. Škola poskytuje možnosť testovania formou mobilného odberového miesta každú sobotu.
  • Výsledok testovania potvrdí zákonný zástupca v Čestnom vyhlásení každý týždeň v elektronickej  alebo papierovej podobe (viď. príloha).
  • Žiaci 5. – 9. roč. musia v priestoroch školy nosiť respirátory (je potrebné mať aj náhradný).
  • Všetci žiaci 8. – 9. roč. stravujúci sa v školskej jedálni budú opätovne prihlásení na stravu, v prípade potreby im treba stravu odhlásiť individuálne.
  • Žiaci  5. – 7. roč. budú zatiaľ pokračovať v dištančnom vzdelávaní.
  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného a dištančného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke školy cez Edupage.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň