Navigácia

 • Beseda so včelárom

  V piatok 3. mája k nám do školy zavítal včelár so svojimi včielkami, aby žiakom 1. - 3. ročníka nielen pútavo porozprával, ale aj názorne ukázal, čo všetko je potrebné, aby vznikol sladký med. Žiaci mali veľa zvedavých otázok a dozvedeli sa aj také informácie, ktoré nenájdu ani na internete. Beseda sa veľmi páčila a včielky zožali zaslúžený úspech.

 • Čo vieš o hviezdach?

  V dňoch 29. 04. - 30. 04. 2019 sa v priestoroch kultúrneho strediska v Žiline konalo krajské kolo astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach?, ktorú tradične realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline. Súťaž pozostávala zo štyroch súťažných kôl: vedomostný test, riešenie úloh, hľadanie súhvezdí, hviezd a galaxií na slepej mape oblohy a ústne kolo. Našu školu  reprezentovali žiaci 6. B triedy v prvej kategórii Timotej Milan, Michal Frič a Simona Benediková. V druhej kategórii reprezentoval našu školu Marián Šípka, žiak 7. A triedy, ktorý získal 72 bodov zo 100 a stal sa úspešným riešiteľom súťaže. Umiestnil sa na 8. mieste z celkového počtu 20 žiakov. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu!

 • Tematický deň venovaný lesom, Zemi a zeleni

  22. apríla si celosvetovo pripomíname sviatok našej modrej planéty – Deň Zeme. Či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov, ktoré nám poskytuje Zem prostredníctvom svojich ekosystémov. Zároveň každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie ekostopy na životnom prostredí a zdraví našej planéty. Záleží len na nás, koľko si z nej „odhryzieme“ pre seba a koľko necháme budúcim generáciám, lebo máme iba jednu planétu. Keďže na planéte nás v súčasnosti žije približne 7 miliárd, prírodné zdroje spotrebúvame rýchlejšie ako sa dokážu obnoviť.

  Siahame na dno zásob a preto je tu Deň Zeme, aby sme si uvedomili, že životné prostredie je potrebné chrániť. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty.

  Vychádzajúc z tohto poznania sa naši žiaci každoročne zapájajú  do aktivít výchovno-vzdelávacieho charakteru ako sú besedy či upratovanie okolia školy a mesta.

  A tak sme sa aj my v dňoch 24. apríla (I. stupeň) a 26. apríla (II. stupeň) venovali celý deň našej Zemi. Zapojili sme sa do úpravy a čistenia okolia školy a sídliska Baničné. Každá trieda pracovala na svojom určenom pracovisku s oduševnením. Spoločnými silami sme vyčistili areál školského dvora, brehy rieky Revúca a tiež niektoré ulice sídliska Baničné. Vzhľadom na to, ako je naša Zem znečistená, bolo by takýchto dní treba aspoň 365 v roku.

  Umelecká agentúra Amos tak isto pripravila pri tejto príležitosti pre žiakov 1. stupňa environmentálny hudobno-vzdelávací program Živá voda.  Program bol zameraný na význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť vody  v prírode a pre človeka, doplnený videoprojekciou, hudbou, piesňami a sprievodným slovom.  

  Chráňme si našu Zem, naše mesto, starajme sa o zeleň a vodu, lebo tu žijeme my a tu budú žiť aj naše deti. 

   

   

 • Medzníky 2. svetovej vojny

  Dňa 17. apríla sa v priestoroch Mestského úradu v Ružomberku pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uskutočnilo okresné kolo dejepisnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Našu školu reprezentovali Skarlet Rišová a Nicol Mária Vrabková, žiačky 9. B triedy.

  Súťaž pozostávala z dvoch kôl. V prvom kole si žiaci ťahali otázky z troch tematických celkov: Bitky počas 2. svetovej vojny v Európe a vo svete, Slovensko a 2. svetová vojna, Holokaust. Druhou časťou súťaže bolo odprezentovanie pripravenej prezentácie s tematikou 2. svetovej vojny.

  Na súťaži sme sa zúčastnili už tretíkrát. Naše dvojčlenné družstvo si počínalo vynikajúco. Dievčatá skončili na 2. mieste. Od prvého miesta ich delil len jeden bod!

  Členovia Zväzu protifašistických bojovníkov ocenili záujem o dejiny všetkých účastníkov súťaže výletom do pracovného tábora v Seredi, ktorý sa uskutoční v máji.

  Skarlet a Nicol blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

 • Technika hrou od základných škôl

  V našej škole bol vďaka nadácií Volkswagen Slovakia podporený projekt „Technika hrou od základných škôl“. Začiatkom školského roka boli zaškolení všetci učitelia prvého stupňa. Nadácia im poskytla súbor učebných pomôcok a metodiku s pracovnými listami. Škole bol tiež poskytnutý grant v hodnote 100 eur na nákup technicko-didaktických pomôcok pre deti.

  Vďaka projektu môžu učitelia intenzívnejšie a inovačne experimentovaním podnecovať záujem detí o prírodné javy a súčasne rozvíjať ich technické premýšľanie. Ak by ste teda potrebovali zapojiť elektrický obvod, použiť solárny zdroj napätia, pochopiť činnosť ozubených kolies či magnetizmu, naši žiaci vám s tým pomôžu.

 • Slávik Slovenska 2019

  Výhercovia školského kola súťaže Slávik Slovenska:

  V 1.kategórii skončili: na 3. mieste - ESTER GAZDARICOVÁ - 2.B

                                     na 2.mieste - RADIM PALOVIČ - 2.B

                                     na 1.mieste - PATRÍCIA MATEJKOVÁ - 1.A

  V 2.kategórii skončili : na 3.mieste - KLÁRA KOLČÁKOVÁ - 6.A

                                      na 2.mieste - SIMONA MICHALCOVÁ -6.B

                                      na 1.mieste - ZUZANA BRNOVÁ - 6.A

  Blahoželáme!

 • Florbalová liga

  V utorok 9. apríla boli v telocvični školy odohrané semifinálové aj finálové zápasy školskej florbalovej ligy.

  Finálový zápas hrali: mužstvo číslo 5 a mužstvo číslo 1 s výsledkom 3:2.

  Výsledková tabuľka :

  4. miesto ......................mužstvo č. 2

  3. miesto ..................... mužstvo č. 4

  2. miesto ..................... mužstvo č. 1

  1. miesto ......................mužstvo č. 5

  Mená víťazov: Palovič, Ondrík, Hladišová, Holubčík, Turčan

  O rok hráme opäť. :)

 • Okresné kolo súťaže Carroll's Wonderland

  10. apríla 2019 naši najlepší prvostupniari súťažili v prednese anglických básni. V okresnom kole  súťaže Carroll's Wonderland si 1. miesto v 2. kategórii vyrecitovala policajtka Esterka Gazdaricová. Za vzornú reprezentáciu ďakujeme cestovateľke Lucke Michalcovej, pavúčikovi Peťkovi Záhorovi a simulantke Ninke Ružičkovej. 

 • Zápis budúcich prváčikov

 • Noc s Andersenom

  "Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozprávkový strom. Na každom konári sa ukrývala jedna rozprávka, v každom lístku prebývala jedna rozprávková bytosť. Vtáci v jeho korune vyspevovali od rána do večera a strom zo dňa na deň mocnel a košatel. 
  Jedného dňa však spev vtákov utíchol, listy zožltli a strom začal vysychať. Príčina bola jednoduchá - deti prestali čítať rozprávky. Už ich nebavil svet fantázie, kde dobro víťazí nad zlom, prestali ich lákať bájne tvory, kúzla i nadprirodzené bytosti. Učarovali im počítačové hry plné zloby a násilia. Knižky v detských izbách prikryl prach, rozprávkové bytosti upadli do zabudnutia. A strom chradol a chradol...Jedinou jeho záchranou bolo znovu objaviť krásu rozprávok a tak vrátiť život umierajúcemu stromu.“ 
  Rozhodli sme sa, že sa na to podujmeme počas Andersenovej noci. Čítaním rozprávok, rôznymi aktivitami a hraním sa nám to napokon podarilo. Veď posúďte sami.

 • Čo vieš o hviezdach?

  Dňa 29. 03. 2019 sa konalo regionálne kolo astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach, ktorú tradične realizuje Krajská hvezdáreň v Žiline. Súťaž je určená pre všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 6. B triedy v prvej kategórii – na 1. mieste sa umiestnil Timotej Milan, na 2. mieste Michal Frič a na 3. mieste Simona Benediková. V druhej kategórii sa na 1. mieste umiestnil žiak 7. A triedy Marián Šípka. Všetci žiaci postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať koncom apríla v Žiline. Víťazom srdečne blahoželáme!

 • Futbalová beseda

  Dňa 28. marca 2019 sa na ZŠ Sládkovičova uskutočnila pekná beseda s profesionálnymi futbalistami MFK Ružomberok - Matejom Madleňákom a Tihomirom Kostadinovom, ktorej sa zúčastnili žiaci 1.stupňa. Program obsahoval spoločnú diskusiu, zaujímavé otázky, športovú súťaž a na záver autogramiádu a fotenie. Deti vnímali hráčov ako športové vzory a futbalisti vyslali jasný signál, že ak človek v sebe objaví talent a spojí ho s vytrvalou snahou zveľaďovať ho, je schopný dosiahnuť veľké úspechy. My im za to ďakujeme.

 • Výtvarné súťaže 2018/2019

  Veľmi sa tešíme z krásnych úspechov žiakov z 5. A triedy vo výtvarných súťažiach. Na 1. mieste sa vo výtvarnej súťaži „Dieťa a príroda“ umiestnil Filip Hrnčiar a 2. miesto vo výtvarnej súťaži „Voda pre všetkých“ získal Vladimír Krajčí. Blahoželáme!

 • Chemická olympiáda - okresné kolo, 26. ročník

  Dňa 22. marca 2019 sa v našej škole už po dvatsiaty šiestykrát konalo okresné kolo chemickej olympiády. Celkovo sa zúčastnilo 17 súťažiacich. Našu školu reprezentovali žiačky 9. ročníka Skarlet Rišová a Rebeka Kmeťová. Súťaž prebiehala v 2 kolách: teoretická a praktická časť. Obidve naše žiačky boli úspešnými riešiteľkami. Rebeka obsadila 5. miesto a Skarlet 9. miesto. Za výborné umiestnenie im blahoželáme.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka

  Riaditeľka Základnej školy Sládkovičova 10, Ružomberok oznamuje,

  že v súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

  udeľuje na deň 3. 4. 2019 (streda) riaditeľské voľno

  pre žiakov 5. – 8. ročníka z dôvodu plynulého zabezpečenia Testovania 9-2019.

  Zároveň oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces 1. - 4. ročníka a v ŠKD bude prebiehať v plnom rozsahu podľa rozvrhu.  Prevádzka ŠJ nie je prerušená. (V prípade, že nemáte záujem o obed, je potrebné sa individuálne odhlásiť deň vopred.)

 • Carroll´s Wonderland, školské kolo

  25. marca 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže Carroll´s Wonderland. Našu školu na okresnom kole budú reprezentovať výhercovia jednotlivých kategóri.

  1. ročník: Lucia Michalcová

  2. ročník: Ester Gazdaricová

  3. ročník: Peter Záhora

  4. ročník: Nina Ružičková

   

  Držíme palce.

 • DOD, 22. marec 2019

 • Matematický klokan - najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete

  Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. Dokonca aj na našej škole a ďalších 1500 školách na celom Slovensku.

  Najlepší matematickí klokani našej školy sú:

  1. ročník:

  Ema Podskubová

  Nina Horváthová

  Paťka Matejková

  2. ročník:

  Ela Kubíková

  Nina Javoreková, Martin Frič

  Libor Chyla

  3. ročník

  Filip Pišuth, Matúš Leštinský

  Victoria Fedičová

  Lucia Soboňová, Peter Záhora

  4. ročník

  Hugo Hruška

  Sára Junasová

  Karolína Mydlová

  Lea Podskubová

   

  BLAHOŽELÁME!

 • Ponožková výzva

  Dňa 21. 3. sme sa v celej našej školy veľmi aktívne zapojili do Ponožkovej výzvy. Prostredníctvom nej sme prejavili spolupatričnosť a úctu ľuďom so zdravotným znevýhodnením – Downovým syndrómom. Nebolo to len o rôznorodých ponožkách, ale hlavne o tom, aby sme poukázali, že byť odlišným je normálne, odlišnosť robí našu spoločnosť pestrejšou, zaujímavejšou, plnohodnotnejšou... A keďže ponožky boli v tento deň dôležité, žiaci sa, samozrejme, dozvedeli aj to, prečo vyjadrili podporu práve nimi a prečo práve 21. 3.

 • Rozhodnú sa správne?

  Vďaka projektu Rozhodneš sa správne, ktorý naši štvrtáci zažili na oddelení Policajného zboru v Ružomberku, určite áno. Žiadne drogy, žiadne starosti. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň