Navigácia

 • Svetový deň oceánov

  V III. oddelení ŠKD sme sa venovali aj téme oceánov a morí. Oboznámili sme sa s tým, ako vznikajú koraly, prečo sú užitočné. Ako môžeme my prispieť k tomu, aby sa oceány a moria neznečisťovali. Sledovaním animovanej rozprávky sme si zaspomínali na hlavnú postavičku so šťastnou plutvičkou Nema. Animovaný podmorský svet sme sa snažili preniesť do našich prác. Myslím si, že sa nám vydarili. A hlavne to deti bavilo.

 • Tvoríme zvieratká

  Máme radi všetky zvieratká, či už menšie alebo väčšie, domáce, či voľne žijúce. Radi ich pozorujeme aj na školskom dvore. Nedávno sme videli v tráve najväčšiu jašteričku žijúcu na Slovensku. Jašterica zelená má krásne zelenomodré sfarbenie. Dorastá do dĺžky až 40 cm. O zvieratkách si nielen rozprávame, ale ich aj tvoríme, maľujeme. Vo fotogalérii Vám predstavujeme pár našich prác z III. oddelenia ŠKD.

 • Dopravná výchova v ŠKD

  Žiaci všetkých troch oddelení ŠKD sa v mesiaci máj venovali dopravnej výchove. Pomocou pesničky od Mira Jaroša „Na ceste“ sme si zopakovali a upevnili vedomosti ako sa správne správať na cestách, aby sme neohrozovali svoj život a život iných. Vypracovávali sme pracovné listy. Pomocou prezentácie o dopravných značkách sme sa naučili základné značky, ktoré musíme rešpektovať ako chodci alebo cyklisti. Aby nám bolo veselšie, zaspievali sme si detskú pesničku „Dopravné značky“. Vytvorili sme si aj svoje značky a mini dopravné ihrisko, kde sme si precvičili svoje vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Oboznámili sme sa s dopravnými prostriedkami od minulosti až po súčasnosť. Svoju fantáziu sme využili v súťaži o „Dopravný prostriedok budúcnosti“.

 • Májový dážď

  Tento školský rok bol máj viac upršaný ako slnečný. No my sme sa naň patrične pripravili. Vymaľovali sme si gumáky do dažďa podľa vlastnej fantázie. Spod kvapiek májového dažďa sa nám rozzelenela tráva a stromy, zakvitla lúka. Zobudili sa motýle, lienky, chrobáčiky,.....

 • Leto sa blíži...

  Takéto krásne volanie leta vytvorili deti prvého oddelenia. Vyfarbili krásy letnej víly, urobili jašteričky vyhrievajúce sa na slniečku a taktiež sa zahryzli do červenučkých jahôd.

 • Štvrtáci na dopravnom ihrisku

  V rámci vyučovania dopravnej výchovy na základných školách naši štvrtáci absolvovali teoretickú prípravu a praktický výcvik na dopravnom ihrisku. Pod odborným dohľadom si žiaci precvičili pravidlá cestnej premávky priamo v praxi. Naši cyklisti museli dodržiavať všetky dopravné predpisy. Zopakovali si význam dopravných značiek, prejazd kruhovým objazdom a jazdu cez križovatku riadenú semaformi. Deti si z dopravného ihriska odniesli mnoho zážitkov a veríme, že sa budú na cestách a chodníkoch správať zodpovedne.

 • Prednáška na tému Mestské lesy

  Ďakujeme za veľmi podnetnú prednášku Ing. Vladimíra Neštepného o práci spoločnosti Mestské lesy v Ružomberku. Táto spoločnosť obhospodaruje približne 6954 hektárov lesných pozemkov. Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o les, pestovné a ťažbové práce, ošetrovanie, výchovu a ochranu lesných kultúr a snaží  sa vytvárať podmienky na čo najlepšie využitie mimoprodukčných funkcií lesa. Tiež zabezpečuje údržbu a rozvoj lesnej cestnej siete, protipožiarnu starostlivosť, chov a starostlivosť o lesnú zver.   

 • Darček od Sokoliarov majstra Vagana

  Žiakov 2. oddelenia ŠKD veľmi potešili krásne knižné záložky od Sokoliarov majstra Vagana, ktorými ocenili naše výtvarné práce. Ďakujeme!

 • Letný tábor s Erkáčikom

  Milí rodičia, milé deti, aj tento rok prebehne letná činnosť ŠKD pod názvom Letný tábor s Erkáčikom. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch. Tešíme sa na Vás.

 • Kreatívne dokreslené

  V okresnej výtvarnej súťaži ,,Kreatívne dokreslené", ktorú organizoval CVČ Elán v Ružomberku získali v kategórii 4. - 6. ročník ZŠ naši žiaci Peter Knapčík (6. B) II. miestoEliška Pažítková (6. A) diplom za ocenenú prácu. Blahoželáme!

 • Mobilné testovacie miesto

  Víkendové testovanie, ktoré organizuje mesto Ružomberok a prebieha na základných školách (ZŠ Klačno a ZŠ Sládkovičova) je od 17.5. 2021 pozastavené. V prípade obnovenia testovaní vás budeme vopred informovať.

 • Jar je v plnom prúde

  V prvom oddelení ŠKD veselo vyzdobujeme a privolávame to krásne jarné počasie.

 • Deň matiek

   

  Nepotrebujem slnko, ktoré žiari,

  stačí mi úsmev na tvojej tvári.

  Si ako kvet v plnom kvete,

  si tá najlepšia mama na svete!

 • Výtvarná súťaž Hasiči 2021

  Veľmi pekné výsledky dosiahli naše šikovné výtvarníčky vo výtvarnej súťaži Hasiči 2021.  

   

  1. kategória: žiaci 1. – 5. ročník ZŠ - 3. miesto: Karolína Urbanová (5. B)

  2. kategória: žiaci 6. – 9. ročník ZŠ - 2. miesto: Kristína Graciasová (9. A)5. miesto: Lucia Máliková (8. B)

  BLAHOŽELÁME!

 • Deň Zeme 11.5.

  Počasie nám konečne prialo a my sme sa opäť venovali téme, ktorá je veľmi dôležitá aj vzhľadom k celosvetovej pandémii Covid - 19, a to ochrane a čisteniu našej planéty Zeme. 

  Deti, ktoré sa sa už  teoretickej časti dňa 22.4. venovali (kedy Deň Zeme oficiálne je), si dňa 11.5. aj prakticky vyskúšali na rôznych činnostiach a pracovných aktivitách svoje zručnosti zamerané v prospech našej planéty. Každá trieda pracovala na svojom určenom pracovisku s oduševnením. Spoločnými silami vyčistili areál školského dvora, brehy rieky Revúca a tiež časť pri koľajniciach v blízkosti školy, zveľaďovali rôzne zákutia školskej záhrady. Za vykonanú prácu im patrí obrovská VĎAKA. 

  Vzhľadom na to, ako je naša planéta Zem znečistená, bolo by takýchto dní treba aspoň 365 v roku.

   Chráňme si našu Zem, naše mesto a zveľaďujme ho, lebo tu žijeme...

 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 15. 5. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • ČERSTVÉ HLAVIČKY

  Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky!

  Čerstvého ovocia a zeleniny nikdy nie je dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj lepšie myslí. A to sa v škole, vždy zíde!

  Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

  KAUFLAND rozbieha 3. ročník projektu ČERSTVÉ HLAVIČKY a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich dostanú pravidelný prísun kvalitného ovocia a zeleniny pre svojich žiakov na celý šk. rok 2021/2022.

  Stačí ak za našu školu zahlasujete na stránke www.cerstvehlavicky.sk

  Hlasovanie prebieha od 13. 5. 2021 do 23. 6. 2021. Hlasovať sa dá každý deň, ale len jedenkrát.

  Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžte nám zabezpečiť pre Vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

  ĎAKUJEME

 • Zber papiera

  Oznamujeme všetkým žiakom a ich rodičom, že na začiatku mesiaca jún sa bude organizovať na našej škole zber papiera. Papier bude musieť byť zviazaný alebo zlepený, prípadne v kartónových krabiciach, označený menom a triedou. Kartón však zbierať nebudeme. Papier môžete začať nosiť do školy v dňoch od 1.6. do 4.6. Dovtedy si ho prosíme pripravte a v stanovenom čase doneste do školy. 

 • Mobilné testovacie miesto

  Dňa 8. 5. 2021 (t. j. sobota) v Základnej škole Sládkovičova bude pre verejnosť zriadené mobilné testovacie miesto na COVID-19 v čase od 8,00 hod. - 19,00 hod. (od 12,00 hod. - 13,00 hod. - prestávka na obed)

 • Aktualizácia k návratu žiakov do škôl od 10. mája 2021

  • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR od 10. 5. 2021 bude platiť výnimka. Pri návšteve školy sa žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, či už svojim alebo svojho zákonného zástupcu.
  • Ďalej platí, že pri prerušení školskej dochádzky žiaka na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti v elektronickej  alebo papierovej podobe (viď. príloha č. 1).
  • Stále platí, že všetci žiaci musia v priestoroch školy nosiť rúška (je potrebné mať aj náhradné).
  • Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa (červený, ružový okres), predkladajú po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.
  • Aktualizácie k pokynom počas prezenčného vzdelávania budú naďalej zverejňované na stránke školy cez Edupage.
strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň